• ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CNC ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΑΞΟΝΩΝ

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: Χωρίς Ημερομηνία
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Λεωφόροσ Λαυρίου 30, Καρέλλας 194 00, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: CNC TRAINING CENTER
 • Σχετικό Αρχείο: Πατήστε εδώ
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος:
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Το Πρόγραμμα Προηγμένου Προγραμματισμού CNC Κέντρων Κατεργασίας 3 Αξόνων αναπτύσσει υψηλού επιπέδου δεξιότητες και ικανότητες σε επίπεδο χρήσης προγραμμάτων καθοδήγησης CAM, δημιουργώντας ολοκληρωμένους CNC επαγγελματίες που είναι έτοιμοι να αναλάβουν διοικητικές θέσεις στην κορυφή του οργανογράμματος μιας σύγχρονης και εξωστρεφούς επιχείρησης κατεργασίας υλικών με CNC τεχνολογίες. 

  level3

  Πού απευθύνεται:

  Το Πρόγραμμα Κατάρτισης “Προηγμένος Προγραμματισμός CNC Κέντρων Κατεργασίας 3 ΑΞΟΝΩΝ – Επίπεδο 3” απευθύνεται σε όσους επιθυμούν:

  • να αποκτήσουν εξειδίκευση στον προγραμματισμό με CAM CNC κέντρων κατεργασίας τριών ή και περισσότερων αξόνων και 
  • να εργασθούν ως Υπεύθυνοι Προγραμματισμού CNC μηχανών σε σύγχρονα CNC μηχανουργεία ή αντίστοιχα τμήματα μεγάλων βιομηχανικών εταιριών

   Προαπαιτούμενα:

  • Επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος “Χειρισμός & Προγραμματισμός CNC Μηχανών – Επίπεδο 2”, ή
  • Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία και ικανότητα χειρισμού και προγραμματισμού CNC μηχανών για εκτέλεση σύνθετων κατεργασιών, δημιουργία στρατηγικών κατεργασίας και κατάρτισης φασεολογίων.

  Οφέλη Σπουδαστών:

  Επιπλέον των ωφελειώνπου προκύπτουν από τα Προγράμματα Επιπέδου 1 & 2, με την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος “Προηγμένος Προγραμματισμός CNC Κέντρων Κατεργασίας 3 Αξόνων – Επίπεδο 3”, οι σπουδαστές θα:

  • μπορούν να προγραμματίζουν CNC κέντρα κατεργασίας 3 αξόνων για την κατασκευή σύνθετων αντικειμένων – ιδιοσυσκευών και να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες της εκάστοτε μηχανής
  • μπορούν να βελτιστοποιούν τους χρόνους κατεργασίας και την αποδοτικότητα παραγωγής μέσω εναλλακτικών προσεγγίσεων κατεργασιών
  • μπορούν να προγραμματίζουν τις επερχόμενες κατασκευές και να τροφοδοτούν έγκαιρα τις CNC μηχανές με τα αντίστοιχα προγράμματα διασφαλίζοντας την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής
  • είναι σε θέση να εργασθούν ως Υπεύθυνοι Προγραμματισμού CNC μηχανών έχοντας την συνολική ευθύνη για την επιλογή των βέλτιστων στρατηγικών κατεργασίας, των υλικών και της μεθοδολογίας παραγωγής 

  Σκοπός:

  Απώτερος σκοπός του Προγράμματος “Προηγμένος Προγραμματισμός CNC Κέντρων Κατεργασίας 3 Αξόνων – Επίπεδο 3” είναι η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμματιστών με τη χρήση CAM, οι οποίοι θα είναι σε θέση να εργασθούν ως Υπεύθυνοι Προγραμματισμού CNC μηχανών τριών ή και περισσότερων αξόνων, σε σύγχρονα μηχανουργεία ή σε αντίστοιχα τμήματα μεγάλων βιομηχανικών εταιριών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες της εκάστοτε μηχανής και βελτιστοποιώντας τους χρόνους κατεργασίας και την αποδοτικότητα παραγωγής.

  Χρονική Διάρκεια Σπουδών:

  Το προσφερόμενο πρόγραμμα κατάρτισης ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 60 ωρών παρακολούθησης σε χρονική διάρκεια 6 εβδομάδων.

  • Να σημειωθεί ότι κατόπιν συνεννόησης προφέρονται επίσης και ταχύρρυθμα προγράμματα.

   

  Συνοπτικό Περιεχόμενο:

  Κεφάλαιο 1:

  Γνωριμία με τη φιλοσοφία των Computer Aid Manufacturing. Γνωριμία με το λογισμικό.  Επεξήγηση μεθοδολογίας 2D κατεργασιών με τη χρήση CAM -  επιλογή φάσεων – εργαλείων – σύσφιξης.  Κατασκευή ιδιοσυσκευής σύνθετου προφίλ.  Κοπή εξαρτήματος 2D γεωμετρίας.

  Κεφάλαιο 2: 

  Επεξήγηση μεθοδολογίας λοιπών 2D κύκλων κατεργασιών (οπές, σπειρώματα, face milling, contour, pocket) με τη χρήση CAM -  επιλογή φάσεων – κοπτικών εργαλείων – μεθόδων σύσφιξης.  Κατασκευή σύνθετου εξαρτήματος 2D με οπές, σπειρώματα, pocket κ.λ.π.. 

  Κεφάλαιο 3: 

  Επεξήγηση μεθοδολογίας 3D κύκλων κατεργασιών με τη χρήση CAM -  επιλογή φάσεων – εργαλείων – σύσφιξης- χρήση ιδιοσυκευών. Κατασκευή εξαρτήματος 3D. 

  Κεφάλαιο 4:

  Επεξήγηση μεθοδολογίας προηγμένων-πολύπλοκων 3D κύκλων κατεργασιών με τη χρήση CAM -  επιλογή φάσεων – εργαλείων – σύσφιξης- χρήση ιδιοσυκευών.  Κατασκευή σύνθετου-πολύπλοκου εξαρτήματος 3D. 

  Κεφάλαιο 5:

  Ανακεφαλαίωση. Προγραμματισμός διαφόρων εξαρτημάτων σύνθετης γεωμετρίας. Έλεγχος αποφυγής σύγκρουσης. Βελτίωση χρόνου παραγωγής. Έλεγχος και τροποποίηση κώδικα μηχανής με ειδικό λογισμικό επεξεργασίας. Συμπλήρωση φασεολογίων και λίστας απαιτούμενων εργαλείων, συσκευών κ.λ.π. και παροχή οδηγιών στους χειριστές για την ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων. Οργάνωση τμήματος προγραμματισμού. Χτίσιμο βιβλιοθήκης εργαλείων με συνθήκες κοπής. Backup αρχείων, αποστολή αρχείων στις μηχανές με τη χρήση DNC λογισμικού. Δικτύωση μηχανών. Αποστολή κώδικα και κοπή στη μηχανή με τη χρήση DNC λογισμικού.

  Κεφάλαιο 6:

  Ελεύθερο project κατασκευής από τους συμμετέχοντες πολύπλοκου εξαρτήματος ή συναρμολογήματος. Επίτευξη κατασκευαστικών ανοχών. Μέτρηση σε CMM. 

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Λεωφόροσ Λαυρίου 30, Καρέλλας 194 00, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  CNC TRAINING CENTER Το CNC TRAINING CENTER είναι το 1ο HTEC (HAAS Technical Education Center) στην Ελλάδα και το 150ο παγκοσμίως! Εξειδικεύεται στην παροχή π&rho... προφίλ διοργανωτή