• ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΟ 2

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 06/11/2018 00:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής:
 • Διοργανωτής: CNC TRAINING CENTER
 • Σχετικό Αρχείο: Πατήστε εδώ
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος:
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Ειδική τιμή για φοιτητές και ανέργους. 

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Το Πρόγραμμα Χειρισμού & Προγραμματισμού CNC εργαλειομηχανών Επιπέδου 2 είναι απαραίτητο για όσους διαθέτουν πρότερη εμπειρία και τεχνικές γνώσεις στον κλάδο των CNC εργαλειομηχανών αλλά θέλουν να εξελίξουν περαιτέρω την καριέρα τους ως CNC τεχνικοί επαγγελματίες, στελεχώνοντας σε ανώτερο επίπεδο ένα σύγχρονο CNC μηχανουργείο.

  Πού απευθύνεται:

  Το Πρόγραμμα Κατάρτισης “Χειρισμός & Προγραμματισμός CNC Εργαλειομηχανών – Επίπεδο 2” απευθύνεται σε:

  • όσους διαθέτουν πρότερη εμπειρία και τεχνικές γνώσεις στον κλάδο των CNC εργαλειομηχανών και επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά σε υψηλού επιπέδου πεπειραμένοι Χειριστές – Προγραμματιστές CNC εργαλειομηχανών, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα πόστα σε σύγχρονα CNC μηχανουργεία, είτε ως Υπεύθυνοι Ομάδας ή Έργων είτε ως Χειριστές – Προγραμματιστές CNC εργαλειομηχανών για σύνθετες κατεργασίες.

  Προαπαιτούμενα:

  • Επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος “Χειρισμός & Προγραμματισμός CNC Εργαλειομηχανών  – Επίπεδο 1”, ή
  • Σημαντική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως χειριστής – προγραμματιστής σε CNC μηχανουργείο ή αντίστοιχο τμήμα βιομηχανικής εταιρίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ή 
  • Ικανότητα χειρισμού και προγραμματισμού CNC εργαλειομηχανών για εκτέλεση απλών κατεργασιών

  Οφέλη Σπουδαστών:

  Επιπλέον των ωφελειών που προκύπτουν από το Πρόγραμμα Επιπέδου 1, με την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος “Χειρισμός & Προγραμματισμός CNC εργαλειομηχανών – Επίπεδο 2”, οι σπουδαστές θα:

  • είναι σε θέση να εργασθούν σε υπεύθυνες θέσεις, είτε ως Υπεύθυνοι Ομάδας – Έργων είτε ως Χειριστές – Προγραμματιστές CNC εργαλειομηχανών για σύνθετες κατεργασίες, σε σύγχρονα CNC μηχανουργεία ή σε αντίστοιχα τμήματα μεγάλων βιομηχανικών εταιριών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 
  • έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες, τεχνογνωσία και εμπειρία στην ολοκληρωμένη εκτέλεση σύνθετων CNC κατεργασιών.
  • θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα δημιουργίας CNC στρατηγικών κατεργασίας και προετοιμασίας φασεολογίων καθώς επίσης και παρακολούθησης της ορθής και ποιοτικής εκτέλεσης αυτών.
  • θα έχουν αποκτήσει το απαιτούμενο υπόβαθρο ώστε να αναβαθμίζουν και μόνοι τους τις γνώσεις και δεξιότητές τους μέσα από την αναζήτηση και εξεύρεση νέων μεθόδων βελτιστοποίησης των τεχνοτροπιών κατασκευής και των στρατηγικών κατεργασίας.

  Σκοπός:

  Απώτερος σκοπός του Προγράμματος “Χειρισμός & Προγραμματισμός CNC εργαλειομηχανών – Επίπεδο 2” είναι η δημιουργία έμπειρων CNC τεχνικών, οι οποίοι, οπλισμένοι με τις απαιτούμενες δεξιότητες, τεχνογνωσία και εμπειρία, θα είναι σε θέση να εργασθούν σε υπεύθυνες θέσεις, είτε ως Υπεύθυνοι Ομάδας – Έργων είτε ως Χειριστές – Προγραμματιστές CNC εργαλειομηχανών για σύνθετες κατεργασίες, σε σύγχρονα μηχανουργεία ή σε αντίστοιχα τμήματα μεγάλων βιομηχανικών εταιριών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

  Χρονική Διάρκεια Σπουδών:

  Το προσφερόμενο πρόγραμμα κατάρτισης ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 70 ωρών παρακολούθησης σε χρονική διάρκεια 7 εβδομάδων.

  • Να σημειωθεί ότι κατόπιν συνεννόησης προφέρονται επίσης και ταχύρρυθμα προγράμματα.

   

  Συνοπτικό Περιεχόμενο:

  Κεφάλαιο 1:

  Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιπέδου 2. Μηχανολογικό σχέδιο: σπειρώματα, οδοντώσεις, συγκολλήσεις, σύμβολα ποιότητας επιφάνειας, ανοχές διαστάσεων, μορφής και θέσης. Αριθμητικός έλεγχος: στοιχεία αυτόματου ελέγχου CNC εργαλειομηχανών, προβλήματα ελέγχου. Πρακτική εξάσκηση σε CNC εργαλειομηχανές: Κατασκευή σπειρωμάτων σε τόρνο και φρέζα.

  Κεφάλαιο 2: 

  Αριθμητικός έλεγχος: Τύποι ελέγχου θέσεως, συστήματα συγκράτησης και φόρτωσης των αντικειμένων προς κατεργασία. Μηχανολογικό σχέδιο: αλληλοτομίες και αναπτύγματα. Μηχανουργικές κατεργασίες: κοπή, παραμόρφωση. Πρακτική εξάσκηση σε CNC εργαλειομηχανές: Κατασκευή σύνθετης ιδιοσυσκευής σε τόρνο και φρέζα.

  Κεφάλαιο 3: 

  Υλικά: Θερμικές κατεργασίες, ποιοτικός έλεγχος. Προγραμματισμός τόρνου: Εντολές, κύκλοι κατεργασίας. Πρακτική εξάσκηση σε CNC εργαλειομηχανές: Κατεργασία βαμμένου εξαρτήματος σε τόρνο και φρέζα.

  Κεφάλαιο 4:

  Προγραμματισμός τόρνου: Κύκλοι κατεργασίας, άλλες εντολές βασισμένες στην καθοδήγηση HAAS. Πρακτική εξάσκηση σε CNC εργαλειομηχανές: Κατασκευή σύνθετου αντικειμένου μεσαίου βαθμού πολυπλοκότητας σε τόρνο.

  Κεφάλαιο 5:

  Προγραμματισμός τόρνου: Άλλες εντολές βασισμένες στην καθοδήγηση HAAS, χρήση υποπρογραμμάτων, διαφορές μεταξύ καθοδήγησης HAAS και άλλων καθοδηγήσεων (FANUC, SIEMENS, HEIDENHEIN). Προγραμματισμός φρέζας: Εντολές, κύκλοι κατεργασίας. Πρακτική εξάσκηση σε CNC εργαλειομηχανές: Κατασκευή σύνθετου αντικειμένου υψηλού βαθμού πολυπλοκότητας σε τόρνο.

  Κεφάλαιο 6:

  Προγραμματισμός φρέζας: Κύκλοι κατεργασίας, άλλες εντολές βασισμένες στην καθοδήγηση HAAS, χρήση υποπρογραμμάτων. Πρακτική εξάσκηση σε CNC εργαλειομηχανές: Κατασκευή σύνθετου αντικειμένου μεσαίου βαθμού πολυπλοκότητας σε φρέζα. 

  Κεφάλαιο 7: 

  Προγραμματισμός φρέζας: Κύκλοι κατεργασίας, άλλες εντολές βασισμένες στην καθοδήγηση HAAS, διαφορές μεταξύ καθοδήγησης HAAS και άλλων καθοδηγήσεων (FANUC, SIEMENS, HEIDENHEIN). Πρακτική εξάσκηση σε CNC εργαλειομηχανές: Κατασκευή σύνθετου αντικειμένου υψηλού βαθμού πολυπλοκότητας σε φρέζα.

  Διεύθυνση Διεξαγωγής


  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  CNC TRAINING CENTER Το CNC TRAINING CENTER είναι το 1ο HTEC (HAAS Technical Education Center) στην Ελλάδα και το 150ο παγκοσμίως! Εξειδικεύεται στην παροχή πρακτικής εξάσκησης και ολοκληρωμένων τεχνικών γνώσεων πάνω σε θέματα χρήσης και προγραμματισμού CNC εργαλειομηχανών σε πραγματικές συνθήκες και αποσκοπεί στην δημιουργία από το μηδέν ολοκληρωμένων επαγγελματιών CNC μέσω της μετάδοσης εμπειρίας και τεχνικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον... προφίλ διοργανωτή