• ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 16/09/2019 17:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Λεωφ. Λαυρίου 30, Καρελλάς 194 00, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: CNC TRAINING CENTER
 • Σχετικό Αρχείο: Πατήστε εδώ
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος:
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Ειδική τιμή για φοιτητές και ανέργους

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Το Πρόγραμμα Χειρισμού & Προγραμματισμού CNC εργαλειομηχανών Επιπέδου 1 παρέχει πληρότητα θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σε επίπεδο ικανό ώστε να μεταδίδει σε ελάχιστο χρόνο, συγκεντρωμένες εμπειρίες και γνώσεις χρόνων. Με τον τρόπο αυτό, εντάσσει ομαλά στον πραγματικό κόσμο των CNC εργαλειομηχανών όσους δεν διαθέτουν πρότερη επαγγελματική εμπειρία και επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα βήματά τους ως τεχνικοί CNC εργαλειομηχανών.

  Πού απευθύνεται:

  Το Πρόγραμμα Κατάρτισης “Χειρισμός & Προγραμματισμός CNC Εργαλειομηχανών – Επίπεδο 1” απευθύνεται σε: 

  • όσους επιθυμούν να εργασθούν ως Χειριστές – Προγραμματιστές CNC εργαλειομηχανών σε σύγχρονα CNC μηχανουργεία και δεν διαθέτουν (ή διαθέτουν ελάχιστη) πρότερη CNC επαγγελματική εμπειρία.

  Προαπαιτούμενα:

  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Κατάρτισης “Χρήση & Προγραμματισμός CNC Εργαλειομηχανών – Επίπεδο 1”.

  Το Πρόγραμμα Επιπέδου 1 μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα από την ύπαρξη πρότερης εμπειρίας ή γνώσεων στο αντικείμενο αυτό, την κατοχή πανεπιστημιακού ή άλλου επαγγελματικού τίτλου, την ηλικία και το φύλο τους.

  Οφέλη Σπουδαστών:

  Με την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος “Χειρισμός & Προγραμματισμός CNC Εργαλειομηχανών – Επίπεδο 1”, οι σπουδαστές θα:

  • είναι σε θέση να εργασθούν ως Χειριστές & Προγραμματιστές CNC Εργαλειομηχανών για απλές κατεργασίες σε σύγχρονα CNC μηχανουργεία ή στα αντίστοιχα τμήματα παραγωγής μεγάλων βιομηχανικών εταιριών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
  • είναι σε θέση να προσαρμοσθούν άμεσα και να αποδώσουν σε πραγματικό εργασιακό CNC περιβάλλον
  • έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη εξοικείωση και θα χειρίζονται με ευχέρεια πραγματικές CNC εργαλειομηχανές
  • έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες, τεχνογνωσία και εμπειρία στην ολοκληρωμένη εκτέλεση απλών CNC κατεργασιών
  • είναι σε θέση να εντοπίζουν προληπτικά κινδύνους που μπορεί να εμφανισθούν κατά την επερχόμενη CNC κατεργασία και να  μεριμνούν για την αποφυγή αυτών των κινδύνων ή λαθών που μπορεί να γίνουν, διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα της εργασίας τους και του τελικού αποτελέσματος χωρίς έκτακτες ζημίες
  • γνωρίζουν το πώς να συμπεριφέρονται και να λειτουργούν ως ευσυνείδητοι επαγγελματίες σε ένα καλά οργανωμένο, σύγχρονο και εξωστρεφές εταιρικό περιβάλλον.

  Σκοπός:

  Απώτερος σκοπός του Προγράμματος “Χειρισμός & Προγραμματισμός CNC Εργαλειομηχανών – Επίπεδο 1” είναι η δημιουργία CNC τεχνικών, οι οποίοι, οπλισμένοι με τις απαιτούμενες δεξιότητες, τεχνογνωσία και εμπειρία, θα είναι σε θέση να εργασθούν και να αποδώσουν άμεσα σε σύγχρονα CNC μηχανουργεία ή στα αντίστοιχα τμήματα παραγωγής μεγάλων βιομηχανικών εταιριών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

  Χρονική Διάρκεια Σπουδών:

  Το προσφερόμενο πρόγραμμα κατάρτισης ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 70 ωρών παρακολούθησης σε χρονική διάρκεια 7 εβδομάδων.

  • Να σημειωθεί ότι κατόπιν συνεννόησης προφέρονται επίσης και ταχύρρυθμα προγράμματα.

   

  Συνοπτικό Περιεχόμενο:

  Κεφάλαιο 1:

  Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιπέδου 1. Μηχανολογικό σχέδιο (μέρος Α): είδη σχεδίων, βασικές όψεις, τομές. Αριθμητικός έλεγχος (μέρος Α): CNC εργαλειομηχανές, οργάνωση CNC μηχανουργείου. Πρακτική εξάσκηση σε CNC εργαλειομηχανές : Πρόσδεση απλού δοκιμίου και εκτέλεση έτοιμου προγράμματος σε τόρνο και φρέζα.

  Κεφάλαιο 2:

  Μετρολογία (μέρος Α): όργανα και συσκευές μέτρησης. Μηχανολογικό σχέδιο (μέρος Β): Διαστασιολόγηση. Μηχανουργικές κατεργασίες: κοπή. Πρακτική εξάσκηση σε CNC εργαλειομηχανές: Κατεργασίες κοπής σε τόρνο και φρέζα.

  Κεφάλαιο 3:

  Μετρολογία (μέρος Β): Πρότυπα βιομηχανικά μήκη, ελεγκτήρες, ποιότητες, εφαρμογές - χρήση. Κατασκευαστικά στοιχεία CNC εργαλειομηχανών. Αριθμητικός έλεγχος (μέρος Β): Συστήματα συντεταγμένων. Πρακτική εξάσκηση σε CNC φρέζα.

  Κεφάλαιο 4:

  Υλικά κατεργασίας. Υλικά κοπτικών εργαλείων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό τόρνου. Πρακτική εξάσκηση σε CNC τόρνο.

  Κεφάλαιο 5:

  Προγραμματισμός τόρνου: Εντολές βοηθητικών λειτουργιών, βασικές εντολές προγραμματισμού, εντολές συστημάτων συντεταγμένων, αντιστάθμιση, κύκλοι κατεργασίας. Πρακτική εξάσκηση σε CNC φρέζα.

  Κεφάλαιο 6:

  Εισαγωγή στον προγραμματισμό φρέζας. Προγραμματισμός φρέζας: Εντολές βοηθητικών λειτουργιών, βασικές εντολές προγραμματισμού. Πρακτική εξάσκηση σε CNC εργαλειομηχανές: Κατασκευή ιδιοσυσκευής συγκράτησης τεμαχίου και μαλακών σφιγκτήρων σε τόρνο και φρέζα.

  Κεφάλαιο 7: 

  Προγραμματισμός φρέζας: Κύκλοι κατεργασίας, κώδικας G, τελικό τεμάχιο. Πρακτική εξάσκηση σε CNC εργαλειομηχανές: Προγραμματισμός και κατασκευή τελικού τεμαχίου σε τόρνο και φρέζα. 

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Λεωφ. Λαυρίου 30, Καρελλάς 194 00, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  CNC TRAINING CENTER Το CNC TRAINING CENTER είναι το 1ο HTEC (HAAS Technical Education Center) στην Ελλάδα και το 150ο παγκοσμίως! Εξειδικεύεται στην παροχή π&rho... προφίλ διοργανωτή