• Έρευνα Αγοράς και Τιμολογιακή Πολιτική

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: Χωρίς Ημερομηνία
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E
 • Κόστος: €100
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Περιγραφή:

  Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε δυο πολύ βασικά θέματα της στρατηγικής των επιχειρήσεων για την ενδυνάμωση τους, την αύξηση των πωλήσεων και κατά συνέπεια την επίτευξη των στόχων τους. Τόσο η έρευνα αγοράς , όσο και η τιμολογιακή πολιτική που αποφασίζει κάθε φορά μια επιχείρηση, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και καθοριστικής σημασίας με την επιτυχία. Οι συνθήκες και οι αγορές, συνέχεια αλλάζουν και οι τακτικές και τεχνικές που μπορεί να οδηγούσαν σε επιτυχία στο παρελθόν, γρήγορα γίνονται παρωχημένες και μη αποτελεσματικές. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι συνέχεια σε εγρήγορση και να έχουν την δυνατότητα να αντιληφθούν άμεσα αυτές τις αλλαγές στην αγορά, ώστε να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις και να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους , αν θέλουν να παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Σκοπός του σεμιναρίου, είναι οι συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, τόσο με τα κατάλληλα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην έρευνα αγοράς, όσο και στην διαδικασία λήψης απόφασης, για την τιμολογιακή πολιτική που πρέπει κάθε φορά να ακολουθηθεί.

  Περιεχόμενα Σεμιναρίου
  1. Οι διαφορετικοί τύποι συστημάτων βάσεων δεδομένων αγορών
  2. Έρευνα Μάρκετινγκ
  3. Αγοραστική συμπεριφορά
  4. Ανάλυση Ανταγωνισμού
  5. Τμηματοποίηση και στόχευση αγοράς
  6. Έρευνα ικανοποίησης αναγκών
  7. Ανάλυση αγοράς (δυνατότητες, ευκαιρίες, απειλές κλπ)
  8. Συστήματα λήψης αποφάσεων
  9. Διαδικασία ορισμού τιμής
  10. Σκοποί και στρατηγική τιμολογιακής πολιτικής
  11. Υπολογισμός ζήτησης και εξόδων
  12. Μέθοδοι τιμολόγησης
  13. Προσαρμογή στις μεταβολές των συνθηκών της αγοράς
  14. Συμπεράσματα

  Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις του σεμιναρίου.

  Διάρκεια: 6 ώρες

   

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E Η Εταιρεία SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και στην υλοποίηση σεμιναρίων. Συγκροτείται από συνεργάτες έμπειρους και γνώστες της καθημερινής πρακτικής και δράσης καθώς και των αναγκών των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών και Υπηρεσιών.... προφίλ διοργανωτή