• Διοίκηση και Οργάνωση του τμήματος Πωλήσεων

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 19/11/2014 10:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E
 • Κόστος: €100
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Σκοπός:

  Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την έννοια της διοίκησης και οργάνωσης των πωλήσεων και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις, όχι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη, μέσα από πρακτικά παραδείγματα που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες επιχειρήσεις.

  Περιγραφή:

  Το τμήμα πωλήσεων, παίζει καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής και των στόχων μιας επιχείρησης, καθώς είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιχείρησης και της αγοράς. Οι απαιτήσεις και τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς και η επιχείρηση καλείται να προσαρμοστεί και να ευθυγραμμιστεί σε αυτές τις αλλαγές με επιτυχία. Ένα καλά οργανωμένο, σύγχρονο και ευέλικτο τμήμα Πωλήσεων μπορεί να κάνει τη διαφορά της επιχείρησης. Οι καιροί απαιτούν από το τμήμα πωλήσεων και κατ’ επέκταση, από τους Πωλητές, οργανωτικές, εκτός από πωλησιακές δεξιότητες, τεχνικές γνώσεις διοίκησης και την ικανότητα να αντιλαμβάνονται άμεσα τις αλλαγές, τις οποίες πρέπει να μεταφέρουν έγκαιρα στην επιχείρηση.

  Περιεχόμενα Σεμιναρίου
  1. Ο ρόλος του τμήματος πωλήσεων σε σχέση με το όραμα και τους στόχους της επιχείρησης
  2. Ο Στρατηγικός ρόλος του προσωπικού πωλήσεων
  3. Στρατηγικό Μάρκετινγκ και ο ρόλος των πωλήσεων
  4. Η Διαδικασία των Πωλήσεων
  5. Προϋπολογισμός Πωλήσεων (πρόβλεψη)
  6. Σχεδιασμός του προγράμματος Πωλήσεων
  7. Καθορισμός στόχων
  8. Οργάνωση Πωλητών
  9. Προγραμματισμός και υλοποίηση στόχων
  10. Reports, συλλογή στοιχείων , έρευνα και αξιολόγηση δεδομένων
  11. Αξιολόγηση και έλεγχος αποτελεσμάτων
  12. Αναθεώρηση στόχων
  13. Επάνδρωση τμήματος πωλήσεων
  14. Παρακίνηση πωλητών
  15. Εκπαίδευση πωλητών
  16. Συμπεράσματα

  Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις του σεμιναρίου.

  Διάρκεια: 6 ώρες

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E Η Εταιρεία SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και στην υλοποίηση σεμιναρίων. Συγκροτείται από συνεργάτες έμπειρους και γνώστες της καθημερινής πρακτικής και δράσης καθώς και των αναγκών των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών και Υπηρεσιών.... προφίλ διοργανωτή