• Τουριστικό Μάρκετινγκ

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: Χωρίς Ημερομηνία
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E
 • Κόστος: €100
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Περιγραφή:

  Η Τουριστική Βιομηχανία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους στην παγκόσμια Οικονομία, με τον ανταγωνισμό συνεχώς να αυξάνεται, τόσο μεταξύ των τουριστικών προορισμών, καθώς και των παρερχόμενων υπηρεσιών και των τιμών των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο Τουρίστας καταναλωτής λόγω των εξελίξεων της τεχνολογίας έχει πλέον πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες. Με το πάτημα ενός κουμπιού, ο σύγχρονος Τουρίστας καταναλωτής, μπορεί εύκολα να περιηγηθεί σε διαφορετικούς προορισμούς, να συγκρίνει τιμές και παρεχόμενες υπηρεσίες, να σχεδιάσει μόνος του τις διακοπές του.
  Το Τουριστικό Μάρκετινγκ, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των διαφορετικών τουριστικών προορισμών, καθώς και στην προσέλκυση περισσότερων τουριστών στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Σε ένα τόσο σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η πολύ καλή γνώση του ανταγωνισμού, της συμπεριφοράς των καταναλωτών τουριστών, καθώς και ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικότερης στρατηγικής προβολής και προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος και των τουριστικών μας υπηρεσιών, αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας και της κερδοφορίας.

  Περιεχόμενα Σεμιναρίου
  1. Το Τουριστικό Προϊόν
  2. Η έννοια του Τουριστικού Μάρκετινγκ
  3. Τα στάδια του Τουριστικού Μάρκετινγκ
  4. Ο σχεδιασμός του Τουριστικού Μάρκετινγκ
  5. Στρατηγική ανάλυση Μάρκετινγκ
  6. Έρευνα και Ανάλυση της Τουριστικής αγοράς
  7. Η αγοραστική Συμπεριφορά του Καταναλωτή Τουρίστα
  8. Τμηματοποίηση αγοράς
  9. Η λήψη αποφάσεων
  10. Μείγμα Μάρκετινγκ (Προϊόν, Διανομή, Προώθηση-προβολή, Τιμολόγηση)
  11. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
  12. Η έννοια της ποιότητα στις υπηρεσίες
  13. Νέες τάσεις στην παγκόσμια Αγορά
  14. Το Μάρκετινγκ προορισμού (Destination Marketing)
  15. Μελέτη Περίπτωσης
  16. Συμπεράσματα

  Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις του σεμιναρίου.

  Διάρκεια: 6 ώρες

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E Η Εταιρεία SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και στην υλοποίηση σεμιναρίων. Συγκροτείται από συνεργάτες έμπειρους και γνώστες της καθημερινής πρακτικής και δράσης καθώς και των αναγκών των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών και Υπηρεσιών.... προφίλ διοργανωτή