• Ο Manager ως Coach

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: Χωρίς Ημερομηνία
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E
 • Κόστος: €150
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Περιγραφή:

  Η μεγαλύτερη πρόκληση στη Διοίκηση πάντα ήταν το ερώτημα, πως να ξεκλειδώσει και να κινητοποιήσει το δυναμικό των εργαζομένων. Η ιδέα του Manager ως Coach δεν είναι πραγματικά νέα, αλλά είναι πιο επίκαιρη σήμερα, σε ένα οργανωτικό πλαίσιο που απαιτεί το καλύτερο από τον καθένα μας.

  Περιεχόμενο Σεμιναρίου
  1. Μάνατζμεντ – Ηγεσία και ρόλος του Coach
  2. Ηγεσία και Ομάδα εργασίας
  3. Coaching. Τι, πως και γιατί;
  4. Το προφίλ του αποτελεσματικού coach Μάνατζερ
  5. Coaching και εκπαίδευση
  6. Coaching και οργάνωση
  7. Coaching και προσωπική ανάπτυξη
  8. Coaching και διαχείριση απόδοσης
  9. Coaching και Human resources Management
  10. Η σχέση Coaching
  11. Η ψίχα των επιδεξιοτήτων του Coaching
  12. Αποτελεσματικές ερωτήσεις και υποδείγματα
  13. Οι ευκαιρίες για Coaching
  14. Ασκήσεις και πρακτικές προσεγγίσεις

  Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις του σεμιναρίου.

  Διάρκεια: 12 ώρες

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E Η Εταιρεία SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και στην υλοποίηση σεμιναρίων. Συγκροτείται από συνεργάτες έμπειρους και γνώστες της καθημερινής πρακτικής και δράσης καθώς και των αναγκών των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών και Υπηρεσιών.... προφίλ διοργανωτή