• Οργάνωση και Διοίκηση Καταστήματος Λιανικής Πώλησης

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: Χωρίς Ημερομηνία
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E
 • Κόστος: €100
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Σε ιδιοκτήτες, υπεύθυνους καταστημάτων, πωλητές που πρόκειται να αναλάβουν αυξημένες αρμοδιότητες, καθώς επίσης και σε όποιον θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στο παρόν γνωστικό αντικείμενο.

  Περιεχόμενα Σεμιναρίου
  1. Οργάνωση και Διοίκηση καταστήματος Λιανικής
  2. Marketing Λιανικού Εμπορίου
  3. Η οργάνωση του Καταστήματος
  4. Βασικές αρχές Merchandising καταστήματος
  5. Βιτρίνα Βασικά Χαρακτηριστικά
  6. Ο επιτυχημένος Πωλητής
  7. Η ψυχολογία της λιανικής πώλησης
  8. Συμπεριφορά Καταναλωτή
  9. Επικοινωνία με τον πελάτη
  10. Η γλώσσα του Σώματος
  11. Διαχείριση αντιρρήσεων
  12. Διαχείριση παραπόνων
  13. Συμπληρωματική πώληση
  14. Διατήρηση και αύξηση Πελατολογίου

  Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις.

  Διάρκεια: 6 ώρες

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E Η Εταιρεία SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και στην υλοποίηση σεμιναρίων. Συγκροτείται από συνεργάτες έμπειρους και γνώστες της καθημερινής πρακτικής και δράσης καθώς και των αναγκών των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών και Υπηρεσιών.... προφίλ διοργανωτή