• Μάνατζμεντ μέσω στόχων (MBO)

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: Χωρίς Ημερομηνία
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E
 • Κόστος: €120
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Περιγραφή:

  Η σημερινή οικονομική και επιχειρησιακή πραγματικότητα απαιτεί ένα πιο σύγχρονο, επαγγελματικό και πιο αποτελεσματικό και κυρίως επαναπροσδιορισμένο, στις βασικές του αρχές, Μάνατζμεντ μέσω Στόχων, με νέες ιδέες και νέες πρακτικές. Τα στελέχη της επιχείρησης επιβάλλεται να έχουν, ιδιαίτερα σήμερα, τη γνώση και την πράξη της μεθοδολογίας του Μάνατζμεντ μέσω Στόχων, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, με αποτελεσματικότητα και επιτυχία στη στοχοθεσία και στην πραγμάτωση των στόχων της επιχείρησης καθώς και στην ευθυγράμμιση τους με τη Επιχειρησιακή Στρατηγική. Σκοπός του σεμιναρίου είναι , με βάση αυτή την προβληματική, να βοηθήσει, τους συμμετέχοντες, με ένα ουσιαστικό τρόπο, στην κατανόηση της μεθοδολογίας και της πράξης του MBO.

  Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι:
  1. Μάνατζμεντ. Η σημασία και η αξία του για την Επιχείρηση.
  2. Αρχές, Λειτουργίες και μεθοδολογία του Μάνατζμεντ.
  3. Μάνατζμεντ και Στόχοι
  4. Το Μάνατζμεντ μέσω Στόχων. Τρόποι, μέθοδοι και πραγμάτωση των Στόχων
  5. Μάθετε να βάζετε Στόχους. Το «πως» και το «γιατί».
  6. Το MBO και η διαχείριση απόδοσης.
  7. Το MBO και η ομαδική εργασία.
  8. Το MBO και οι στρατηγικοί στόχοι της Επιχείρησης
  9. Μάνατζμεντ. Ανθρώπινοι Πόροι και πραγμάτωση των Στόχων.
  10. Εξέταση Περιπτώσεων.

  Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις του σεμιναρίου.

  Διάρκεια του σεμιναρίου: 8 ώρες

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E Η Εταιρεία SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και στην υλοποίηση σεμιναρίων. Συγκροτείται από συνεργάτες έμπειρους και γνώστες της καθημερινής πρακτικής και δράσης καθώς και των αναγκών των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών και Υπηρεσιών.... προφίλ διοργανωτή