• Διαπραγματεύσεις

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: Χωρίς Ημερομηνία
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E
 • Κόστος: €120
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Περιγραφή:

  Οι διαπραγματεύσεις αποτελούν μια πολύ σημαντική δραστηριότητα και για τους επαγγελματίες και για κάθε άτομο, που αρκετές φορές βρίσκεται στην ανάγκη να διαπραγματευτεί. Η διαπραγμάτευση τις περισσότερες φορές έχει δώσει τη λύση σε τεράστια προβλήματα, είτε σε επαγγελματικό, είτε σε ατομικό επίπεδο.
  Σκοπός του σεμιναρίου είναι , με βάση αυτή την προβληματική, να βοηθήσει, τους συμμετέχοντες, με έναν ουσιαστικό τρόπο να κατανοήσουν τις διαπραγματεύσεις, θεωρητικά και πρακτικά και έτσι να μπορέσουν με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια να φέρουν σε πέρας μια διαπραγμάτευση.

  Περιεχόμενο Σεμιναρίου
  1. Έννοια, σημασία και αξία των διαπραγματεύσεων.
  2. Βασικές Αρχές του καλού διαπραγματευτή.
  3. Η διαπραγμάτευση και τα χαρακτηριστικά της.
  4. Η προετοιμασία της διαπραγμάτευσης.
  5. Ανάπτυξη ενός μοντέλου διαπραγμάτευσης.
  6. Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και καλής σχέσης.
  7. Διαπραγμάτευση και χρόνος.
  8. Τα αδιέξοδα στη διαπραγμάτευση
  9. Δημιουργικότητα και επίλυση προβλημάτων της διαπραγμάτευσης .
  10. Μελέτες περιπτώσεων (case studies) και συμπεράσματα.

  Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις του σεμιναρίου.

  Διάρκεια: 8 ώρες

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E Η Εταιρεία SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και στην υλοποίηση σεμιναρίων. Συγκροτείται από συνεργάτες έμπειρους και γνώστες της καθημερινής πρακτικής και δράσης καθώς και των αναγκών των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών και Υπηρεσιών.... προφίλ διοργανωτή