• Η Ηγεσία στην Επιχείρηση

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 27/11/2014 10:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E
 • Κόστος: €150
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Σκοπός:

  Το σεμινάριο σκοπεύει στην κατανόηση, από την πλευρά των συμμετεχόντων, των επιδεξιοτήτων της ηγεσίας, που είναι αναγκαίες, όσο και οι επιδεξιότητες του Μάνατζμεντ, σε όλες τις επιχειρήσεις κυρίως στη διαχείριση της απόδοσης, στην επικοινωνία του οράματος, στην αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων, στην αντιμετώπιση των κρίσεων και συγκρούσεων, στην ενδυνάμωση των ανθρώπων και στην υποκίνησή τους, στην πρόκληση για αλλαγή και μετασχηματισμό. Ας μην ξεχνούμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν πάντα αναγκαία μια ισορροπία μεταξύ του Μάνατζμεντ και της ηγεσίας.

   

  Περιεχόμενο σεμιναρίου:

  1. Σημασία και αξία της ηγεσίας
  2. Η ηγεσία στην ιστορία
  3. Η ηγεσία στη θεωρία
  4. Η ηγεσία στην πράξη της επιχείρησης
  5. Πρακτικές της ηγεσίας
  6. Τεχνικές της ηγεσίας
  7. Ηγεσία και Μάνατζμεντ
  8. Τα χαρακτηριστικά του ηγέτη
  9. Διεύθυνση της λύσης των προβλημάτων
  10. Ηγεσία και αλλαγή
  11. Ηγεσία και ανάπτυξη δομών
  12. Ηγεσία και εργασιακές σχέσεις
  13. Ηγεσία και υποκίνηση
  14. Εξέταση περιπτώσεων και συμπεράσματα

  Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις του σεμιναρίου.

  Διάρκεια του σεμιναρίου: 12 ωρών

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E Η Εταιρεία SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και στην υλοποίηση σεμιναρίων. Συγκροτείται από συνεργάτες έμπειρους και γνώστες της καθημερινής πρακτικής και δράσης καθώς και των αναγκών των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών και Υπηρεσιών.... προφίλ διοργανωτή