• Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 17/11/2014 10:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E
 • Κόστος: €100
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Σκοπός:

  Σκοπός του σεμιναρίου είναι, οι συμμετέχοντες με το πέρας της εκπαίδευσης, να μπορέσουν να συντάξουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, σωστά και παραγωγικά.

  Περιεχόμενα Σεμιναρίου
  1. Οφέλη και στόχος ενός επιχειρηματικού σχεδίου
  2. Αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης
  3. Ανάλυση Αγοράς
  4. Ανάλυση Ανταγωνισμού
  5. Ανάλυση SWOT / PEST
  6. Έρευνα Αγοράς
  7. Στρατηγική Μάρκετινγκ
  8. Σχέδιο Μάρκετινγκ
  9. Ανάπτυξη προϊόντων /υπηρεσιών
  10. Στρατηγική υλοποίησης
  11. Προβλεπόμενα Οικονομικά Στοιχεία
  12. Σχέδιο Χρηματοδότησης

  Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις.

  Διάρκεια: 6 ώρες

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E Η Εταιρεία SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και στην υλοποίηση σεμιναρίων. Συγκροτείται από συνεργάτες έμπειρους και γνώστες της καθημερινής πρακτικής και δράσης καθώς και των αναγκών των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών και Υπηρεσιών.... προφίλ διοργανωτή