• Στρατηγική Προώθησης και Διαφημιστικός Προϋπολογισμός

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 24/11/2014 10:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E
 • Κόστος: €100
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Περιγραφή:

  Η προώθηση, παράλληλα με το προϊόν, την τιμή και την τοποθέτηση, αποτελεί έναν από τους τέσσερις βασικούς παράγοντες του μείγματος μάρκετινγκ. Η προβολή αποτελεί βασική διαδικασία διαμόρφωσης και μετάδοσης μηνυμάτων, ώστε μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός να επικοινωνεί με την αγορά στην οποία απευθύνεται. Η επιλογή του κατάλληλου μέσου και ο σχεδιασμός του σωστού διαφημιστικού μηνύματος, αποτελούν μεταξύ άλλων, τα κλειδιά επιτυχίας μιας επιχείρησης, με αποτελεσματικότερο τρόπο και με χαμηλότερο κόστος.

  Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  1. Αποφάσεις Προώθησης
  2. Μείγμα Προώθησης
  3. Η διαδικασία των επικοινωνιών
  4. Διαφημιστικός Προϋπολογισμός
  5. Μέθοδοι καθορισμού διαφημιστικού προϋπολογισμού
  6. Σχεδίαση της Διαφήμισης
  7. Ανάπτυξη του Προγράμματος προώθησης
  8. Στρατηγική της δημιουργίας της διαφήμισης
  9. Σχέδιο εργασίας της διαφήμισης
  10. Δημιουργία διαφήμισης
  11. Ανατροφοδότηση πληροφόρησης
  12. Η Διαφήμιση σε Διεθνές Επίπεδο
  13. Προώθηση πωλήσεων
  14. Δημόσιες σχέσεις-Δημοσιότητα
  15. Θέματα Δεοντολογίας
  16. Συμπεράσματα

  Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις του σεμιναρίου.

  Διάρκεια: 5 ώρες

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E Η Εταιρεία SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και στην υλοποίηση σεμιναρίων. Συγκροτείται από συνεργάτες έμπειρους και γνώστες της καθημερινής πρακτικής και δράσης καθώς και των αναγκών των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών και Υπηρεσιών.... προφίλ διοργανωτή