• Εργασιακές Σχέσεις στη Θεωρία και Πράξη

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: Χωρίς Ημερομηνία
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E
 • Κόστος: €150
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Σκοπός:

  Σκοπός του σεμιναρίου είναι , με βάση αυτή την προβληματική, να βοηθήσει, τους συμμετέχοντες, με έναν ουσιαστικό τρόπο να κατανοήσουν όλο το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, θεωρητικά και πρακτικά και έτσι να μπορέσουν με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ειδικότητάς τους.

  Περιγραφή:

  Οι εργασιακές σχέσεις αναφέρονται στις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των εργαζομένων και εργοδοτών και συμβάλλουν σημαντικά στην παραγωγικότητα και στην οικονομική σταθερότητα, αλλά και στην ανάπτυξη και πρόοδο και της επιχείρησης και των εργαζομένων της.

  Περιεχόμενο Σεμιναρίου
  1. Έννοια, σημασία και αξία των εργασιακών σχέσεων.
  2. Οι εργασιακές σχέσεις στη χώρα μας (μια σύντομη ιστορική καταγραφή).
  3. Διευθέτηση εργασιακών διαφορών.
  4. Εργασιακές διαφορές στο πλαίσιο μιας επιχείρησης.
  5. Ανάλυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
  6. Αμοιβές και εργασιακές σχέσεις.
  7. Μισθοί και όροι εργασίας σε μια επιχείρηση.
  8. Παραγωγικότητα και εργασιακές σχέσεις
  9. Εργασιακές σχέσεις και προοπτικές
  10. Πρακτικές εφαρμογές και συμπεράσματα.

  Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις του σεμιναρίου.

  Διάρκεια: 12 ώρες

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Κλεισόβης 11, Αθήνα 106 77, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E Η Εταιρεία SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και στην υλοποίηση σεμιναρίων. Συγκροτείται από συνεργάτες έμπειρους και γνώστες της καθημερινής πρακτικής και δράσης καθώς και των αναγκών των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών και Υπηρεσιών.... προφίλ διοργανωτή