• Αγγλική Νομική Ορολογία

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 22/01/2019 18:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €450
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  22 Ιανουαρίου 2019 - 28 Μαρτίου 2019

  Οι Έλληνες νομικοί καλούνται συχνά να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με ξένους συναδέλφους τους και να εξηγήσουν συμβάσεις, δικόγραφα ή διατάξεις Ελληνικών νόμων εν όψει συμφωνιών, εταιρικών δραστηριοτήτων ή διαιτησιών, ενώ οι περισσότερες διεθνείς εμπορικές συμβάσεις διέπονται από το Αγγλικό δίκαιο.

  Στο  40ωρο πρόγραμμα «Αγγλική Νομική Ορολογία» θα παρουσιαστεί η νομική ορολογία που χρησιμοποιείται σε ευρύ πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ θα γίνει αναφορά σε αντίστοιχους τομείς του αγγλικού δικαίου για καλύτερη κατανόηση των όρων. Γίνονται επίσης αναφορές σε  αυθεντικά κείμενα και περιπτώσεις που λειτουργούν ως παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση της πρακτικής εφαρμογής όσων διδάσκονται.

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες:

  • Θα αναγνωρίζουν και θα κατανοούν τους βασικούς Αγγλικούς νομικούς όρους
  • Θα μπορούν να συντάσσουν και να μεταφράζουν κείμενα χρησιμοποιώντας ορθή νομική ορολογία
  • Θα μπορούν να επικοινωνούν με ευχέρεια και αυτοπεποίθηση με ξένους συναδέλφους και συνεργάτες τους για νομικά ζητήματα

   

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2103680006 και 2103680056  ή να στείλετε email στο training@hau.gr

   

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Ελληνοαμερικανική Ένωση Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, είναι μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός. Ιδρύθηκ&epsi... προφίλ διοργανωτή