• Αποτελεσματική Ακρόαση στον Εργασιακό Χώρο

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 23/10/2018 10:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €160
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Η αποτελεσματική επικοινωνία βασίζεται στην ικανότητα των ανθρώπων να ακούνε και να κατανοούν. Στο επιχειρησιακό πλαίσιο η ενεργητική ακρόαση προάγει τις καλές σχέσεις με συναδέλφους και πελάτες, συμβάλλει στην κατανόηση των προσδοκιών των πελατών και την επίλυση προβλημάτων, ενώ επίσης διασφαλίζει την ακρίβεια των ενεργειών. Η αποτελεσματική ακρόαση αποτελεί δεξιότητα που μπορεί να επιτευχθεί με συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους. Το πρόγραμμα παρουσιάζει τα εργαλεία και τις πρακτικές που θα σας επιτρέψουν να αναπτύξετε την δεξιότητα της αποτελεσματικής ακρόασης και μέσα από αυτήν να βελτιώσετε τις διαπροσωπικές εργασιακές σας σχέσεις και να πετύχετε τους επαγγελματικούς σας στόχους.

  Περιεχόμενα

  Τα χαρακτηριστικά της ακρόασης

  • Η σημασία της συγκεκριμένης δεξιότητας στον εργασιακό χώρο
  • Παράγοντες που εμποδίζουν την αποτελεσματική ακρόαση στην εργασιακή καθημερινότητα
  • Διάκριση μεταξύ διαφόρων τύπων ακρόασης και η ιδιαίτερη λειτουργικότητα της εμπαθητικής και της ενεργητικής ακρόασης

  Εμπαθητική ακρόαση

  • Αλλαγής νοοτροπίας με παραχώρηση προτεραιότητας στον ομιλητή
  • Έμφαση στο περιεχόμενο της επικοινωνίας
  • Τακτικές καταγραφής των προφορικά εισερχόμενων πληροφοριών
  • Ταυτόχρονη ακρόαση γεγονότων και συναισθημάτων ανά περίσταση

  Ενεργητική ακρόαση

  • Τεχνικές πρακτικής εφαρμογής – η ακρόαση σαν εργαλείο κατανόησης πληροφοριών πέρα από τις λέξεις
  • Συναισθηματική ταυτοποίηση με τον ομιλητή, ενθάρρυνση, και αξιολόγηση των σημαντικών μηνυμάτων

  Τα άμεσα οφέλη της αποτελεσματικής ακρόασης στην πράξη

  • Λήψη σωστών αποφάσεων (συνεντεύξεις,  συνεργασίες, αντιμετώπιση κρίσεων)
  • Βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων με συναδέλφους, συνεργάτες και πελάτες
  • Επίτευξη επιχειρηματικών στόχων
  • Αύξηση της ατομικής και συλλογικής παραγωγικότητας σε ομάδες και τμήματα

   

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2103680006 και 2103680056 ή να στείλετε email στο training@hau.gr

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Ελληνοαμερικανική Ένωση Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, είναι μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός. Ιδρύθηκ&epsi... προφίλ διοργανωτή