• Κριτική Σκέψη για Επίλυση Προβλημάτων και Διαχείριση Κρίσεων

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 14/06/2018 10:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €160
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη δεξιότητα για τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως θέσης ή ειδικότητας, καθώς τους επιτρέπει να αναλύουν καταστάσεις, να επιλύουν προβλήματα δημιουργικά και να παίρνουν αποφάσεις με βάση την ορθή κρίση. Το πρόγραμμα βοηθάει στην κατανόηση των βασικών αρχών της κριτικής σκέψης και εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή της στη λήψη αποφάσεων  για διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων σε ατομικό, ομαδικό και εταιρικό επίπεδο.

  Περιεχόμενα
  Βασικές αρχές της κριτικής σκέψης

  • Πηγές και στόχοι της κριτικής σκέψης
  • Tα χαρακτηριστικά του κριτικά σκεπτόμενου ανθρώπου
  • Η χρήση της γλώσσας και η σημασία της για την κριτική σκέψη
  • Η ηθική διάσταση και οι υποχρεώσεις της κριτικής σκέψης

  Πρακτική εφαρμογή – Μοντέλα επίλυσης προβλημάτων

  • Εκτίμηση της παρούσας κατάστασης
   • Καταγραφή των θεμάτων που διαμορφώνουν την παρούσα κατάσταση
   • Σχεδιασμός δράσης και εξασφάλιση ευρύτερης συμμετοχής
   • Ανάθεση ρόλων και τομέων ευθύνης
  • Ανάλυση του προβλήματος
   • Εκτίμηση της έκτασης του προβλήματος
   • Καθορισμός του συγκεκριμένου προβλήματος και των αιτίων εμφάνισης του
   • Επιβεβαίωση και τελικός έλεγχος πριν τα μέτρα αντιμετώπισης
  • Ανάλυση της απόφασης για την αντιμετώπιση του προβλήματος
   • Καθορισμός κριτηρίων και αξιολόγησης των επιλογών
   • Εκτίμηση του ρίσκου σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης
  • Ανάλυση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον
   • Εκτίμηση των παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε μελλοντικά προβλήματα
   • Προγραμματισμός ενεργειών για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών

   

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2103680006 και 2103680056 ή να στείλετε μήνυμα στο training@hau.gr

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Ελληνοαμερικανική Ένωση Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, είναι μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός. Ιδρύθηκ&epsi... προφίλ διοργανωτή