• Συντήρηση και λειτουργία υποσταθμών Μοιράσου το

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 07/07/2018 11:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής:
 • Διοργανωτής: SINGULARIS
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος:
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Πληροφορίες Συμμετοχής:

   

  Διάρκεια: 12 ώρες,

  Κόστος συμμετοχής:

  • Για Ιδιώτες  250 ευρώ
  • Για προπτυχιακούς  φοιτητές  πρώτου πτυχίου (άτομα με αναπηρία, άνεργους & πολύτεκνους) προβλέπεται έκπτωση 20%( δηλαδή  200€), προκειμένου να έχουν την σχετική έκπτωση πρέπει να στείλουν αντίγραφο  της φοιτητικής ταυτότητας, κάρτα ανεργίας κτλ.

  Επιπλέον επωφεληθείτε με την προσφορά early bird ( κλείσιμο θέσης μια εβδομάδα νωρίτερα τουλάχιστον)  έχετε 10% έκπτωση. Επίσης με δυο συμμετοχές σε δυο σεμινάρια κερδίζεται μια Τρίτη συμμετοχή σε σεμινάριο ίδιου τύπου  δωρεάν  

  Το σεμινάριο επιδοτείτε μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

   

  Σε ποιους απευθύνεται:

   

  Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού τομέα, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, Facility manager,  τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης Φωτοβολταϊκών &  Αιολικών πάρκων.

   

   

  Σκοπός:

  Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του  τομέα των υποσταθμών ΜΤ-ΧΤ.

  Το σεμινάριο πραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν έναν υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης από τις  βασικές  θεωρητικές αρχές που τον  διέπουν,  την περιγραφή & επεξήγηση του εξοπλισμού έως την συντήρηση και λειτουργιά του.

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα ξέρουν να παραγγείλλουν έναν υποσταθμό να συνδυάζουν τον κατάλληλο τύπο υποσταθμού στην κάθε περίπτωση να κινούνται με ευκολία και ασφάλεια στον χώρο, να μπορούν να παραγγείλουν, να ελέγχουν την συντήρηση του υποσταθμού και των σχετικών διαγνωστικών μετρήσεων. Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων, με την ταυτόχρονη χρήση πλούσιου υλικού από φωτογραφίες

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
   

  Εισαγωγή

   

  Τύποι Υποσταθμών ΜΤ /ΥΤ– Ορισμοί

  • Αναγκαιότητα υποσταθμών
  • Τυπολογία υποσταθμών
  • Βασικές κατηγορίες υποσταθμών
   Είδη παροχών Μ.Τ. από ΔΕΗ

   

  Στοιχειά υποσταθμών

  • Εξοπλισμός  υποσταθμών(Μ/Σ, Δ/Κ, Η/Ν κτλ),
  • Υποσυστήματα υποσταθμών(σύστημα προστασίας, γειώσεων κτλ)
  • Σύστημα αρχείων υποσταθμού-παραλαβή υποσταθμού

   

  Σύστημα προστασίας υποσταθμού

  • Ηλεκτρική προστασία -τυπολογίες
  • Επιλογή προστασιών
  • Στοιχειοθέτηση σχήματος προστασίας
  • Μελέτη προστασίας υποσταθμού

   

  Δευτερογενή συστήματα υποσταθμού

  • Σύστημα AC,
  • Σύστημα DC,
  • H/M Υπoσταθμού
  • Επιλογή προστασιών
  • Στοιχειοθέτηση σχήματος προστασίας
  • Μελέτη προστασίας υποσταθμού


  Τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης & λειτουργίας υποσταθμών

  • Οικονομική ανάλυση επιλογής εξοπλισμού υποσταθμού
  • Break down ανάλυση εργασιών –activities  υποσταθμού
  • Στοιχειοθέτηση λίστας ανταλλακτικών υποσταθμού.

   

  Λειτουργία υποσταθμών

  • Χειρισμοί διακοπτών
  • Έλεγχοι λειτουργιάς υποσταθμών
  • Περιοδικός έλεγχος χειρισμών

   

  Συντήρηση υποσταθμών

  • Συντήρηση  βασικού εξοπλισμού(μετασχηματιστές τάσης, έντασης, ισχύος ηλεκτρονόμοι κτλ)
  • Συντήρηση υποσυστημάτων υποσταθμού
  • Σύστημα εγγράφων συντήρησης υποσταθμού,
  • Τυπικά προβλήματα συντήρησης και μέθοδοι επίλυσης,
  • Συμπλήρωση ζήτησης συντήρησης υποσταθμών
  • Αξιολόγηση προσφορών συντήρησης
  • Σύνταξη σύμβασης συντήρησης υποσταθμού

   

   

  Παροχές Σεμιναρίου
  Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και CD με τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα  με το αντικείμενο  ηλεκτρονικά εγχειρίδια.  Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

   

  Διεύθυνση Διεξαγωγής


  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  SINGULARIS Η Singularis είναι ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, παρέχει υπηρεσίες συμβούλου Energy management, ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, ανάπτυξη και εφ&alp... προφίλ διοργανωτή