• Τα Ναυτοδάνεια και οι Εξασφαλίσεις τους

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 17/05/2018 12:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €220
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  17 & 18 Μαΐου 2018

  Τα ναυτικά δάνεια, ή ναυτοδάνεια, είναι ιδιαίτερο είδος δανειακών συναλλαγών που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε σύγκριση με τα κλασσικά δάνεια και συνοδεύονται από πολλές και διαφορετικές εξασφαλιστικές συμβάσεις. Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να εξηγήσει τη δομή και τις βασικές ρήτρες ενός ναυτοδανείου και να παρουσιάσει με πρακτικό τρόπο διάφορες εξασφαλιστικές δικαιοπραξίες. Θα εξεταστούν επίσης τα σημεία-κλειδιά των σχετικών συμβάσεων και θα τονιστούν οι συνηθισμένες παγίδες που περιλαμβάνουν.

  Περιεχόμενα

  Ναυτοδάνεια

  • Τύποι (πηγές) χρηματοδοτήσεων και κόστος
  • Μορφές δανείων (term loans, revolving facilities, syndicated loans, multicurrency κλπ.)
  • Βασικές έννοιες ναυτοδανείου (offer later, acquisition/capital requirements financing, debt/equity ratio, asset cover rations, securities κλπ.)
  • Προσφορά δανείου (term sheet/offer later)
  • Δομή και ρήτρες κλασικού ναυτοδανείου και σχετικά νομικά έγγραφα (documentary conditions precedent and subsequent-legal opinions)

  Εξασφαλιστικές δικαιοπραξίες

  • Υποθήκες πλοίων
  • Υποθήκες σε σημαίες ευκαιρίας
  • Ενέχυρα λογαριασμών
  • Εγγυήσεις προσωπικές και εταιρικές
  • Εκχωρήσεις ασφαλίσματος και ασφαλίσεων

   

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2103680006 και 2103680056 η να στείλετε μήνυμα στο training@hau.gr.

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Ελληνοαμερικανική Ένωση Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, είναι μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός. Ιδρύθηκ&epsi... προφίλ διοργανωτή