• Τελευταίες ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ Αλλαγές και Ειδικά θέματα – Επίκαιρο

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 25/04/2018 15:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Αθήνα, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Σεμινάρια - Εκπαίδευση
 • Κόστος:
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Τελευταίες ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ Αλλαγές και Ειδικά θέματα – Επίκαιρο

   

  Πότε;   ΤΕΤΑΡΤΗ 25/04/2018 (15:00-22:00) – 6 ώρες

  Που;  Σε συνεργαζόμενο ξενοδοχείο στην Αθήνα, που θα είναι πολύ κοντά στο Μετρό - στάση Ακρόπολης.

  Με Εισηγητή τον κ. Ραπανάκη Πέτρο – Ολιγομελές τμήμα!

   

  Απευθύνεται σε:

  •             Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Οικονομολόγους

  •             Στελέχη Τμημάτων Μισθοδοσίας και Διεύθυνσης Προσωπικού,

  •             Διευθυντές Προσωπικού επιχειρήσεων και οργανισμών

  •             Οικονομικούς Διευθυντές

  •             Επιχειρηματίες και Ελ. Επαγγελματίες καθώς και

  •             Δικηγόρους που ασχολούνται με εργατικά θέματα

  Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων.

   

  Σκοπός προγράμματος:

  Όλες οι αλλαγές σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία μετά και τον Ν. 4488/13-9-2017 και Ειδικά θέματα εργασιακών.

   

  Θεματολογία Προγράμματος:

  Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν θέματα όπως:

  1. Οι τελευταίες πιο σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά

  • Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
  • Ηλεκτρονική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας
  • Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούµενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου
  • Οι αλλαγές στο χρόνο υποβολής των εντύπων Ε5,Ε6, Ε7
  • Εκτός της έδρας  της επιχείρησης απασχολούμενοι
  • Οι αλλαγές στις γονικές άδειες
  • Ειδική προστασία µητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης µητρότητας
  • Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών με το Ν.4487/2017
  • Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία  με  τις ρυθμίσεις του  άρθρο  109  του Ν.  4485/2017

   

  2. Ειδικά  θέματα αμοιβών & όρων εργασίας

  • Η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2018
  • Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την αποδόμηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επέκταση του θεσμού των ατομικών συμβάσεων
  • Η αναβίωση των διαιτητικών αποφάσεων και οι αλλαγές που επέρχονται  στους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας των μισθωτών. Τρόποι διαχείρισης
  • Τι ισχύει για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους με δεδομένο ότι  στον   κλάδο αυτό   είναι σε ισχύ η  εθνική κλαδική   συλλογική σύμβαση  εργασίας  των ξενοδοχοϋπαλλήλων
  • Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στα επισιτιστικά καταστήματα  με δεδομένο ότι     είναι σε ισχύ η  Δ.Α. 8/2016   που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των  εργαζόμενων  του κλάδου αυτού
  • Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων
  • Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)
  • Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια
  • Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων

  Ποιους όρους πρέπει να εμπεριέχουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας

   

  3. Θέματα απασχόλησης μερικώς και εκ περιτροπής απασχολουμένων    

  •             Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης

  •             Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων

  •             Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων.

  Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση

   

  4.  Ατομικές συμβάσεις εργασίας  ορισμένου χρόνου

  •             Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής

  •             Πρόωρη Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση

  •             Ανανέωση, παράταση σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση

   

  5. Απασχόληση μισθωτών κατά τις  Κυριακές & αργίες

  •             Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66

  •             Προσαύξηση αποδοχών στους απασχολούμενους κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές και τις νύκτες. Αναλυτικά παραδείγματα

  •             Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 25, N.4208/18.11.2013

   

  6.  Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης

  •             Οριστική αποχώρηση  του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση.

  •             Υποβαλλόμενα έντυπα

  •             Διαδικαστικό πλαίσιο

   

  7. Κυρώσεις - Πρόστιμα επί παραβάσεων

  Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας

  •             Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του

  •             Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας

  •             Η σύννομη τήρηση των αλλαγών στα χρονικά όρια εργασίας

  •             H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών

  •             Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων

   

  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

  • Power Point
  • Παραδείγματα και Εφαρμογές

   

  Ευεπιχειρείν παροχές:

  Παροχή στις 2 συμμετοχές + 3η δωρεάν

  Ειδική τιμή για Ανέργους  και Φοιτητές!
  Early Bird τιμή για Όλους, με εγγραφή + κατάθεση από νωρίς!

   

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:

  Τελευταίες ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ Αλλαγές και Ειδικά θέματα – Επίκαιρο

  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

  Email: info@euepixeirein.gr

  Site: www.euepixeirein.gr

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Αθήνα, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Σεμινάρια - Εκπαίδευση Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ Η εταιρία μας, αυτόνομα και σε συνεργασία με αξιόπιστους και έμπειρους συνεργάτες στον τομέα των οικονομικών, φοροτεχνικών, συμβουλευτικών, management & marketing υπηρεσιών δραστηριοποιείται στο χώρο των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων με θεματολογία: * Χρηματοοικονομικά * Λογιστικά * Φορολογικά * Εργασιακά * Management * Internet Marketing - Social Media * Πωλήσεων * Negotiations * Δημοσίων Σχέσεων - Self-development * Στοχευόμενα κατόπιν αιτή... προφίλ διοργανωτή