• Σεμινάριο Λογιστικής για μη ειδικούς - Στοιχειώδη Οικονομικά - Β6

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 22/07/2019 18:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής:
 • Διοργανωτής: Power Tax Training
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος:
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

   

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 μήνας 40 ώρες

  Αρχική Τιμή: 500,00€

  Νέα Τελική Τιμή: 450,00€

  Τιμή για φοιτητές-ανέργους: 400,00€

   

  Τρόποι Πληρωμής

   

  1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

  2.Με δόσεις στο κέντρο μας

  3.Τα δωρεάν μαθήματα αφορούν μόνο τους σπουδαστές με φυσική παρουσία

  4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 6 άτοκες δόσεις για το Β6

  5.Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.

   

  Πιστοποιημένη Σχολή Λογιστών : Κε.Δι.Βι.Μ1 - ΕΟΠΠΕΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Αριθμός Αδείας: Α/21666 - ΦΕΚ.3145/27.11.2012

   

  Υπάρχουν 3 μέθοδοι εκπαίδευσης:

  • In Classroom
  • Live e-learning –STREAMING
  • Εξ Αποστάσεως  (Βιντεοσκοπημένα)

   

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

   

   Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε Εδώ

   

  Βασικές Λογιστικές Αρχές
  - Παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
  - Λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων
  - Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων
  - Απογραφή και Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων
  - Μισθοδοσία
  - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
  - Αποτελέσματα Χρήσης και Πίνακας Διανομής Κερδών
  - Πρακτική Άσκηση των Συμμετεχόντων στις Εισηγούμενες Ενότητες σε Συνθήκες Λειτουργίας και σε Περιβάλλον Λογιστηρίου

  Καθημερινότητα σε ένα λογιστήριο
  -Ποια είναι η βάση της καταγραφής οικονομικών συναλλαγών;
  -Γιατί χρεώνει κάποια λογιστικά βιβλία του και άλλα πιστωτικά;
  -Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι είναι το περιουσιακό στοιχείο; Εγγραφή 
  -Υποχρεώσεων; Εγγραφές Εξόδων; Εγγραφές εισόδων;
  -Πώς μπορούμε να έχουμε έλεγχο των πιστωτών ;
  -Τι είναι μια διαδρομή του ελέγχου;
  -Ποιος είναι ο σκοπός των διορθώσεων σε σχέση με Προπληρωμές; Δεδουλευμένα; 
  -Αποσβέσεις Προβλέψεις; Χρηματιστήριο Προβλέψεις; Πρόβλεψη επισφαλών χρεών;
  -Που προσκομίζουμε ένα Ισοζύγιο; γιατί είναι τόσο σημαντικό; πώς θα εξασφαλιστεί η πλήρης και ακριβής;
  -Τι είναι οι πωλήσεις; Κόστος πωλήσεων; Λειτουργικό κόστος; Κέρδος;
  -Πού θα δείτε το κόστος απόσβεσης; Φόρος; Μερίσματα;
  -Τι είναι πάγια περιουσιακά στοιχεία; Κυκλοφορούν Ενεργητικό; Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις; Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις;
  -Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων; Χρεώστες; Προκαταβολές; Οι πιστωτές; Δεδουλευμένα; Προβλέψεις;
  -Καθαρή Αξία Ενεργητικού;

  Βασικές Οικονομικές Έννοιες
  -Κεφάλαιο κίνησης, τι είναι και πως υπολογίζεται
  -Τι είναι το Factoring και πότε συμφέρει η επιλογή του
  -Προϋπολογισμός, απολογισμός τι είναι πως υπολογίζονται
  -Δάνεια, βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα κλπ
  -Πότε συμφέρει το leasing, πότε ο Δανεισμός και πότε το Factoring
  -Μείωση του Κόστους αγορών με Reverse Factoring
  -Τεχνικές Αξιολόγησης των Επενδυτικών αποφάσεων
  -Τεχνική ανάλυση των ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ - ΡΟΩΝ της επιχείρησης

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
  -Ανάπτυξη της Δομής και του περιεχομένου των Ισολογισμών
  -Πως λειτουργούν οι λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού και Καθαρής Θέσης
  -Ερμηνεία της Ισότητας Ενεργητικό = Παθητικό
  -Υπολογισμός της αξίας της Επιχείρησης
  -Υπολογισμός ρευστότητας, καθώς κα στην Βιωσιμότητας της επιχείρησης
  -Πρακτικές Εφαρμογές με ανάλυση των ανωτέρω

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
  -Ανάπτυξη των Αριθμοδεικτών Οικονομική απόδοσης
  -Ανάπτυξη των Αριθμοδεικτών Βιωσιμότητας
  -Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας υγιούς Επιχείρησης, τεχνικές και μέθοδοι εντοπισμού
  -Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας Προβληματικής Επιχείρησης, τεχνικές και μέθοδοι εντοπισμού
  -Τι είναι και πως υπολογίζεται το Νεκρό Σημείο
  -Τεχνικές - Μέθοδοι εντοπισμού μείωσης κόστους

  Μετά το σεμινάριο:
  - θα είστε σε θέση να κατανοείτε την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ισολογισμούς και πολλές άλλες
  οικονομικές εκθέσεις
  - θα είστε σε θέση να μιλάτε τη γλώσσα των λογιστών, και να καταλαβαίνετε όταν οι λογιστές προσπαθούν να σας πουν κάτι
  - θα παίρνετε καλύτερες αποφάσεις, συνειδητοποιώντας πλήρως την επίδραση που έχουν σχετικά με τη ροή κερδών και των ταμειακών του οργανισμού σας.

  Στη διάρκεια του σεμιναρίου, θα παρουσιαστούν πρακτικές μελέτες επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων των ενοτήτων του προγράμματος από τους εισηγητές με στόχο την αφομοίωση του 100% του προγράμματος.

   

   

  Διεύθυνση Διεξαγωγής


  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Power Tax Training Εξειδικευμένο Κέντρο Λογιστικής Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με άδεια από το Υπ&omicron... προφίλ διοργανωτή