• Σεμινάριο Cash Flow - Προϋπολογισμοί - Μηνιαία Αποτελέσματα - Γ4

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 18/07/2019 18:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μάθιου Μάκκα 1, Αθήνα 115 26, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Power Tax Training
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος:
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

   

   

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 μήνας 40 ώρες

  Αρχική Τιμή: 550,00€

  Νέα Τελική Τιμή: 440,00€

  Τιμή για φοιτητές-ανέργους: 400,00€

   

  Τρόποι Πληρωμής

   

  1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

  2.Με δόσεις στο κέντρο μας

  3.Τα δωρεάν μαθήματα αφορούν μόνο τους σπουδαστές με φυσική παρουσία

  4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 6 άτοκες δόσεις για το Γ4

  5.Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.

   

  Πιστοποιημένη Σχολή Λογιστών : Κε.Δι.Βι.Μ1 - ΕΟΠΠΕΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Αριθμός Αδείας: Α/21666 - ΦΕΚ.3145/27.11.2012

   

  Υπάρχουν 3 μέθοδοι εκπαίδευσης:

  • In Classroom
  • Live e-learning – STREAMING
  • Εξ Αποστάσεως  (Βιντεοσκοπημένα)

   

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

   

  Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε Εδώ

   

  ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  Ανάλυση και ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας της ύπαρξης του προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση. Η έγκαιρη πρόβλεψη αποτρέπει το πρόβλημα πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι πλέον αργά για την επιχείρηση. Τεχνική πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων με τα πλέον κατάλληλα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει με εφαρμογές.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  Σχεδιασμός και μεθοδολογία του προϋπολογισμού
  Απαραίτητα στοιχεία για τη επιτυχή πρόβλεψη των προϋπολογιμσων
  Στοχοθέτηση των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και ανά κωδικό προϊόντος.

  Α’ΜΕΡΟΣ
  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

  Εξόδων Παραγωγής - Γενικών - Διοικητικών Εξόδων
  Διανομής
  Πωλήσεων
  Marketing
  Χρηματοοικονομικών

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  Εκμάθηση λειτουργιών του (Cash Flow) καθώς και υπολογισμού του Κεφαλαίου κίνησης βήμα-βήμα
  Ανάλυση ευαισθησίας με διάφορα εναλλακτικά σενάρια στόχου-αποτελέσματος
  Κατάρτιση του Προϋπολογισμού Επενδύσεων
  Μοντέλα πρόβλεψης των Ισολογισμών-Αποτελεσμάτων και Ταμειακών Ροών με βάση τα στοιχεία των προϋπολογισμών.
  Εκτεταμένη χρήση Excel με Pivot tables για τον αυτόματο υπολογισμό όλων των ανωτέρω

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ BUDGET
  Ανάπτυξη των κυριότερων σημείων της πληρότητας στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού
  Focus στις αποκλίσεις και τρόποι - μέθοδοι αντιμετώπιση τους και πως συμβάλει ο προϋπολογισμός στην μείωση του κόστους και την αύξηση των Κερδών
  Γιατί οι προϋπολογισμοί είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία μιας επιχείρησης

  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (CASH FLOW) ΑΝΑ ΜΗΝΑ
  Το λογισμικό για τον Ταμειακό Προγραμματισμό λειτουργεί ως εξής:
  Ορίζονται οι όροι είσπραξης από τους πελάτες, και ο επιμερισμός πιστώσεων των πελατών
  Ορίζονται οι όροι πληρωμής των προμηθευτών και ο επιμερισμός των πιστώσεων από τους προμηθευτές
  Με αυτοματοποιημένο τρόπο την σύνδεση των προβλέψεων, πωλήσεων και προμηθειών, και των αντίστοιχων πεδίων του προϋπολογισμού προκύπτει η ταμειακή ροή για όλο το 12μηνο.

  3.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
  Με την χρήση Excel δίνονται απαντήσεις κάθε μήνα
  Για το ιδανικό ύψος των διαθεσίμων που απαιτούνται
  Για τον απαιτούμενο Τραπεζικό Δανεισμό που χρειαζόμαστε
  Για το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης καθώς και για τις μεταβολές του.

  Β’ΜΕΡΟΣ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
  Ανάπτυξη μηναίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της τριετίας
  Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων
  Ανάπτυξη τριμηνιαίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της τριετίας
  Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων
  Ανάπτυξη ετησίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με το αντίστοιχα της τριετίας
  Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων
  Εντοπισμός αποκλίσεων, ερμηνεία τους και προτάσεις λύσεων για την διόρθωση τους

  Γ΄ΜΕΡΟΣ
  COST-CUTTING ΚΑΙ ACTIVITY-BASED COST MANAGEMENT

  Στην σημερινή εποχή της παγκόσμιας κρίσης η μείωση του κόστους λειτουργίας για όλες τις επιχειρήσεις αποτελεί μονόδρομο για την συνέχιση της ύπαρξής τους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προβούν άμεσα στην εφαρμογή μέτρων μείωσης των περιττών εξόδων καθώς και των απαραίτητων διαρθρωτικών μέτρων (μόνιμου χαρακτήρα) συνεχούς βελτίωσης της αποδοτικότητας της επιχείρησης σε όλα τα τμήματα.

  Α. ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
  Οι αποφάσεις για την σωστή τιμολογιακή πολιτική
  Έξοδα Πωλήσεων - Μεταφορά – Διανομή
  Ο καθορισμός των παραγόντων Κόστους των δραστηριοτήτων
  Σύνδεση των Εξόδων με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης
  Η εκτίμηση του κόστους των δραστηριοτήτων
  Κοστολόγηση ανά σύμβαση με πελάτες
  Η δομή του Προϋπολογισμού μιας Εταιρείας
  Αδυναμίες του παραδοσιακού Συστήματος κοστολόγησης
  Κοστολόγηση ανά κανάλι διανομής
  Η εκτίμηση του χρόνου υλοποίησης των δραστηριοτήτων
  Αποφάσεις για Outsourcing
  Η κοστολόγηση των συμβάσεων
  Ο καθορισμός των παραγόντων κόστους για τα έξοδα (Cost Drivers)

  Β. ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ
  Οι αποφάσεις για την σωστή τιμολογιακή πολιτική
  Έξοδα Πωλήσεων - Μεταφορά – Διανομή
  Πληροφορική - Διαχείριση Αρχείων
  Κόστος Εργασίας - Διαχείριση Προσωπικού
  Διοικητικά Έξοδα-Εργασίες Γραφείου-«Χαρτοβασίλειο» - Security
  Λειτουργία Γραμματείας
  Φύρες Παραγωγής - Ποιότητα προϊόντων
  Αγορές – Προμήθειες
  Γενικά Έξοδα ( Γ.Β.Ε .Κόστος Οχημάτων - Ενέργεια - Τηλέφωνα)
  Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου-Αλλαγές – Καινοτομίες
  Σχεδιασμός Προϊόντων – Υπηρεσιών
  Έξοδα προώθησης - προβολής – διαφήμισης
  Οικονομικές λειτουργίες - Χρηματοοικονομικά - Δανεισμός - Κεφάλαιο κίνησης
  Χωροταξία και τεχνολογία Παραγωγής – Συντήρηση
  Αποθέματα-Λειτουργία Αποθήκης

  Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
  Πίνακας 100 σημείων για μείωση κόστους
  Γραμμικός Προγραμματισμός, NPV, PBP, ROI
  Pareto Analysis - Statistical Process Control (SPC) και πρακτικές εφαρμογές
  Value Analysis -Cause and Effects- Brainstorming και πρακτικές εφαρμογές
  Excel Ελέγχου Προϋπολογισμένων δαπανών και Cash Flow και πρακτικές
  Εφαρμογές
  Έντυπα και Λογισμικό υποστήριξης για μείωση κόστους
  Προγραμματισμός και Διαδοχές Παραγωγής
  Τεχνικές μείωσης Αποθέματος
  Εργαλεία Τηλεργασίας
  Προϋπολογισμός - Ανάλυση Νεκρού Σημείου
  Τεχνικές μείωσης Αποθέματος
  Τεχνικές Βελτίωσης Διεργασιών
  Επιλογή Μορφών Χρηματοδότησης

  Στην διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάζουν πρακτικές μελέτες επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων των ενοτήτων του προγράμματος υπό την επίβλεψη των εισηγητών με στόχο τηναφομοίωση του 100% του προγράμματος.

   

   

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μάθιου Μάκκα 1, Αθήνα 115 26, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Power Tax Training Εξειδικευμένο Κέντρο Λογιστικής Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με άδεια από το Υπ&omicron... προφίλ διοργανωτή