• Σεμινάριο ΦΠΑ - Α3

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 18/07/2019 18:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής:
 • Διοργανωτής: Power Tax Training
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος:
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

   

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 μήνας 32 ώρες

  Αρχική Τιμή: 700,00€

  Νέα Τελική Τιμή: 400,00€

  Τιμή για φοιτητές-ανέργους: 350,00€

   

  Τρόποι Πληρωμής

   

  1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

  2.Με δόσεις στο κέντρο μας

  3.Τα δωρεάν μαθήματα αφορούν μόνο τους σπουδαστές με φυσική παρουσία

  4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 6 άτοκες δόσεις για το Α3

  5.Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.

   

  Πιστοποιημένη Σχολή Λογιστών : Κε.Δι.Βι.Μ1 - ΕΟΠΠΕΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Αριθμός Αδείας: Α/21666 - ΦΕΚ.3145/27.11.2012

   

  Υπάρχουν 3 μέθοδοι εκπαίδευσης:

  • In Classroom
  • Live e-learning –STREAMING
  • Εξ Αποστάσεως  (Βιντεοσκοπημένα)
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

   

  Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε Εδώ

   

  Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, Εισαγωγές Χωρών Prorata, Ειδικά Καθεστώτα, Διακανονισμοί Παγίων Intrastat-Listing, Ποιά ακίνητα υπάγονται στο Φ.Π.Α. 
  Σεμινάρια Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
  Όπως ισχύει και στον πρόσφατο νόμο 3763/2009 & Ν.3842/2010, Ν.4261/2014 - Ν.4280/2014, Ν.4321/2015
  Νέο έντυπο ΦΠΑ 2016

  A' ΕΝΟΤΗΤΑ

  1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΠΑ 
  Α.3.1 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως λειτουργεί το ΦΠΑ 
  Α.3.2 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία του

  2. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ 
  Α.3.3 Παραδόσεις αγαθών, τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν 
  Α.3.4 Σε ποιες περιπτώσεις ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ υπόκεινται σε ΦΠΑ 
  Α.3.5 Εκτεταμένα παραδείγματα Γ΄ ΧΩΡΩΝ καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel

  3. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ - ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
  Α.3.6 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν 
  Α.3.7 Τριγωνικές συναλλαγές τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν 
  Α.3.8 Εκτεταμένα παραδείγματα καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel

  4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  Α.3.9 Πράξεις λήπτη –παροχής υπηρεσιών τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν 
  Α.3.10 Εκτεταμένα παραδείγματα

  5. ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΠΑ
  Α.3.11 Σε ποιες περιπτώσεις τα ακίνητα υπάγονται σε ΦΠΑ και σε ποιες όχι 
  Α.3.12 Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε Φ.Μ.Α. και σε ποιες όχι
  Α.3.13 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

  Β' ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ –ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ
  Α.3.14 Αναλυτική παρουσίαση βήμα–βήμα πως λειτουργούν,
  Α.3.15 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους
  Α.3.16 Διαδικασίες απαλλαγής
  Α.3.17 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

  Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Α.3.18 Προσωρινή Δήλωση ΦΠΑ για β΄& Γ΄ Κατηγορίας βιβλία -νέο έντυπο 2016
  Α.3.19 Ειδικό καθεστώς άρθρου 39 -μικρών επιχειρήσεων
  Α.3.20 Παρουσίαση – Συμπλήρωση δηλώσεων INTRASTAT –ΠΙΝΑΚΑΣ LISTING
  Α.3.21 Πρόστιμα και προσαυξήσεις του Φ.Π.Α
  Α.3.22 PRORATA Λειτουργία της
  Α.3.23 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
  Α.3.24 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους
  Α.3.25 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

  Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΒΣ-ΚΦΑΣ
  - Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ 
  Α.3.26 Ποιες είναι οι Κατηγορίες βιβλίων που υπάρχουν 
  Α.3.27 Όρια τήρησης βιβλίων Β΄& Γ΄ Κατηγορίας, αναλυτική παρουσίαση όρια 
  Α.3.28 Ποιοι είναι Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων 
  Α.3.29 Διάκριση επιτηδευματιών ( πχ. Έννοια Χονδρικής & Λιανικής Πώλησης) 
  Α.3.30 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ 
  Α.3.31 Στοιχεία επιτηδευματιών – Διακίνηση (Τιμολόγια –Δελτία Αποστολής κλπ) 
  Α.3.32 Ποιοι είναι Υπόχρεοι σε Φορολογικούς Μηχανισμούς 
  Α.3.33 Υποκαταστήματα - Πρόσθετα βιβλία
  Α.3.34 Ενημέρωση – θεώρηση & διαφύλαξη ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  Α.3.35 Τόπος Ενημέρωσης των βιβλίων 
  Α.3.36 Τρόποι ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων 
  Α.3.37 Φύλαξη των φορολογικών στοιχείων 
  Α.3.38 Μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων που εκδίδονται 
  Α.3.39 Τεχνικές προδιαγραφές λογισμικού 
  Α.3.40 Εκτεταμένες αναφορές -ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  - B' ENOTHTA 
  Α.3.41Διαχειριστική περίοδος των επιχειρήσεων πως καθορίζεται 
  Α.3.42 Απογραφή – Αποτίμηση στοιχείων απογραφής (FIFO, LIFO, Μέση Σταθμική κλπ) 
  Α.3.43 Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσης – Ισχύουσες διατάξεις 
  Α.3.44 Κύρος των βιβλίων και Απόρρητο 
  Α.3.45 Αυτοτελείς παραβάσεις - Ποινές και κυρώσεις 
  Α.3.46 Δικαιώματα του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. 
  Α.3.47 Εκτεταμένες αναφορές –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΦΠΑ
  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΠΑ

  • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά
  • Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata)
  • Διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών γενικά
  • Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής Πιστωτικού ΦΠΑ
  • Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Διαδικασία και Χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής

   

  Διεύθυνση Διεξαγωγής


  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Power Tax Training Εξειδικευμένο Κέντρο Λογιστικής Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με άδεια από το Υπ&omicron... προφίλ διοργανωτή