• Σεμινάριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής Γ'Κατηγορίας Βιβλία - ΕΛΠ - Α1

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 15/07/2019 18:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μάθιου Μάκκα 1, Αθήνα 115 26, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Power Tax Training
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος:
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

   

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 μήνες 120 ώρες

  Αρχική Τιμή: 1.750,00€

  Νέα Τελική Τιμή: 950,00€

  Τιμή για φοιτητές-ανέργους: 800,00€

   

  Τρόποι Πληρωμής

   

  1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

  2.Με δόσεις στο κέντρο μας

  3.Τα δωρεάν μαθήματα αφορούν μόνο τους σπουδαστές με φυσική παρουσία

  4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 12 άτοκες δόσεις για το Α1

  5.Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.

   

  Πιστοποιημένη Σχολή Λογιστών : Κε.Δι.Βι.Μ1 - ΕΟΠΠΕΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Αριθμός Αδείας: Α/21666 - ΦΕΚ.3145/27.11.2012

   

  Υπάρχουν 3 μέθοδοι εκπαίδευσης:

  • In Classroom
  • Live e-learning –STREAMING
  • Εξ Αποστάσεως  (Βιντεοσκοπημένα)
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

   

    Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε Εδώ

   

  - ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΦΜΥ, ΦΠΑ, ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
  - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝ, Ε3, Α.Ε. - Ε.Π.Ε.- I.K.E.-Ο.Ε.- Ε.Ε. ΣΥΝ.Π.Ε.-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ --- ΓΕΜΗ
  - Ε.Λ.Π - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν.4308/2014 & ΠΟΛ 1003/2014
  - ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

  - Ενημερωμένο με τα Ε.Λ.Π. – Ν.4308/2014 έως & τον ν.4337/17.10.2015 και την λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ - 10.2015

  Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ε.Λ.Π. - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
  - Ανάλυση και εφαρμογή των Ε.Λ.Π. - Παρουσίαση του Λογιστικού Σχεδίου - Λογαριασμοί Ενεργητικού-Παθητικού Εσόδων και Εξόδων
  - Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων - Μηχανογράφηση ΑΕ - ΕΠΕ
  - Βασικές λογιστικές αρχές
  - Δικαιολογητικά - Παραστατικά εγγραφών
  - Διαδικασία εργασιών που ακολουθείτε στα Λογιστήρια
  - Προβολές εκτυπώσεις λογαριασμών, ημερολογίων, καθολικών, ισοζύγια.
  - Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας -Διακίνηση - Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγηση
  - Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ.
  - Εμπορική Διαχείριση: Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές-Πωλήσεις

  Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛOΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  - Βασικές μορφές Εταιρειών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ε.Ε., Ο.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΗΣ
  - Επιλογή της κατάλληλης Εταιρείας Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα
  - Δικαιολογητικά για την ίδρυση Εταιρείας Βήμα Βήμα
  - Συμπληρωμένα υποδείγματα Εφορίας Μ3,Μ6,Μ7,Μ8 κλπ με όλα τα ¨κρίσιμα σημεία"
  - Εφορία, ΓΕΜΗ - Νομαρχία, Επιμελητήριο, Βήμα Βήμα με συμπληρωμένα υποδείγματα
  - Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε, ΣΥΝ.Π.Ε., ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ
  - Αύξηση Κεφαλαίου, φόρος κεφαλαίου,
  - Απογραφή της Εταιρείας στο ΙΚΑ , λοιπά ταμεία
  - Φορολογικός Μηχανισμός, Ταμειακή Μηχανή
  - Επιλογή του κατάλληλου Μηχανογραφικού Λογιστικού συστήματος
  - Ελληνικά λογιστικά πρότυπα ν.4308/2014 ΦΕΚ Α΄251
  - Λοιπά Ειδικά Θέματα για ίδρυση Εταιρειών

  Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ --> ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ
  Ομάδα 1 :Αναλυτική Διαχείριση Μητρώου Παγίων -Συντελεστές απόσβεσης- υπόδειγμα σε Εxcel, ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές που ισχύουν από 01/01/2015
  Ομάδα 1 :Αγορά παγίου -Πώληση Καταστροφή -Αποσβέσεις,παραδείγματα, εφαρμογές σε excel
  Ομάδα 2 :Αγορά Eμπ/των, ά υλών, αναλώσιμα , εγγυοδοσία, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, FIFO μεσοσταθμική κλπ, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 3 :Απαιτήσεις - Διαθέσιμα
  Ομάδα 3 :Εισαγωγές Γ΄χωρών - Ενδοκοινοτικές -παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel Εγγραφές -Κοστολόγηση με εφαρμογή σε excel
  Ομάδα 3 :Απαιτήσεις & Διαθέσιμα: Γραμμάτια, επιταγές, μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 4 :Kεφάλαιο -Αποθεματικά- Διαφορές Αναπροσαρμογής - Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμα Δάνεια, παραδείγματα, εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 5 : Προμηθευτές, Γρ/τια Πληρωτέα, Πιστωτές, Φόροι, ΙΚΑ, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 6 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εξόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
  6.1 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
  6.2 Παροχές Τρίτων
  6.3 Φόροι - Τέλη
  6.4 Διάφορα Έξοδα
  6.5 Τόκοι & Συναφή Έξοδα
  6.6 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων, όλες οι αλλαγές από 01-01-2015

  Ομάδα 7 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
  7.0 Πωλήσεις Εμπορευμάτων
  7.1 Πωλήσεις Προϊόντων
  7.2 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων & Άχρηστου Υλικού
  7.3 Πωλήσεις Υπηρεσιών
  7.4 Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα Πωλήσεων
  7.5 Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών
  7.6 Έσοδα Κεφαλαίων
  7.7 Ιδιοπαραγωγή Παγίων Τεκμαρτά Έσοδα από Αυτ/σεις ή Καταστροφές Αποθεμάτων
  7.8 Εσόδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο - Λογιστική μεταχείριση
  7.9 Εσόδα Αφορολόγητα - Λογιστική μεταχείριση
  7.10 Τεχνική επαλήθευσης καταχώρησης εγγραφών για εκμηδενισμό των λαθών
  7.11 Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου

  Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ --> ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ
  - Έλεγχος Ισοζυγίου - Εκμάθηση προβλημάτων ισοζυγίου βήμα-βήμα αναλυτικά
  - Συμφωνίες με Υποσυστήματα όπως Εμπορική Διαχείριση, Πρόγραμμα Μισθοδοσίας, κλπ
  - Λογιστικοποίηση εγγραφών, Εκτύπωση Βιβλίων
  - Φόροι - Υποχρεώσεις προς Δημόσιο
  - ΦΠΑ Γ΄ Κατηγορίας διαδικασία - Τεχνικές Επαλήθευσης
  - Φ.Μ.Υ.
  - Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας,
  - ΑΠΔ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας

  Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ --> ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ
  - ΒΙΒΛΙΟ Απογραφών και Ισολογισμού - Ηλεκτρονικός Φάκελος
  - Αποτίμηση μενόντων - Απογραφή-Αγορές - Εισαγωγές
  - Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις - Παραδόσεις
  - Αποθέματα: Απογραφή - αποτίμηση, αγορές - επιστροφές - εκπτώσεις, αυταπαραδόσεις
  - Λογιστική διαχείριση Μεταβατικών Λογ/σμών Ενεργητικού -Παθητικού (Λ/σμοί 36 & 56 )
  - Προβλέψεις Δάνεια - Factoring
  - Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών – Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
  - Φ.Π.Α. Γ΄ κατηγορίας βιβλίων (Προσωρινή – INTRASTAT- πίνακες (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4)
  - Δημιουργία Οικονομικών καταστάσεων βάσει - Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α'
  - Ισολογισμός - Φορολογική αναμόρφωση αποτελέσματων
  - Διάγραμμα Ροής της Τεχνικής Κλεισίματος
  - Διαφορές Φορολογικής Αναμόρφωσης, Μόνιμες και Προσωρινές
  - Λογ/σμός Γενικής Εκμετάλλευσης Λογ/σμός 82 -Κέρδη - Ζημίες Χρήσεως
  - Διάθεση αποτελεσμάτων (Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ)
  - Αποτελέσματα χρήσης -Καταστάση λογαρισμού Εκμ/σεως
  - Προσάρτημα, Πρακτικά Δ.Σ. & Γ.Σ. Υποδείγματα
  - Δηλώσεις Α.Ε.-ΕΠΕ-ΕΕ-ΟΕ- Ατομικές, ΕΝ, Ε3, Ε2
  - Υπόδειγμα σε excel
  - Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
  - Ανακεφαλαιωτικές Ασκήσεις

  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΦΕΚ Α΄251 /24.11.2014 & ΠΟΛ 1003,1002/31.12.2014).

  Το πρόγραμμα που διδάσκεται και χορηγείται στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι το E.R.P. της Softone.
  Δωρεάν χορήγηση του "ERP" της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. 
  Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μάθιου Μάκκα 1, Αθήνα 115 26, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Power Tax Training Εξειδικευμένο Κέντρο Λογιστικής Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με άδεια από το Υπ&omicron... προφίλ διοργανωτή