• Διαχείριση Χρόνου για Ποιοτική και Παραγωγική Εργασία

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 22/02/2019 10:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €160
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Οι περισσότεροι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ μεγαλύτερο εργασιακό φόρτο απ’ ότι στο παρελθόν. Το πιεστικό περιβάλλον, η συνεχής ροή πληροφοριών και οι στενές προθεσμίες επιβαρύνουν την αντοχή των εργαζομένων, επηρεάζουν την παραγωγικότητα τους και καθιστούν την σωστή διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου σημαντικότερη από ποτέ. Το σεμινάριο εστιάζει σε τρία στάδια διαχείρισης χρόνου,  από την αναπλήρωση της προσωπικής ενέργειας, στον καθορισμό προτεραιοτήτων και την αναθεώρηση των καθημερινών συλλογικών πρακτικών στον χώρο εργασίας.

  Περιεχόμενα

  • Παράγοντες απώλειας χρόνου στην εργασιακή καθημερινότητα
  • Στάδιο 1: Χρόνος και ενέργεια-ορισμοί και κατανόηση
   • Η αντίληψη του χρόνου και η σημασία της
   • Η επίγνωση των ατομικών δυνατοτήτων και ορίων
   • Τύποι και πηγές ενέργειας στον εργασιακό χώρο
   • Τρόποι αναπλήρωσης των ατομικών ενεργειακών αποθεμάτων
  • Στάδιο 2: Σχεδιασμός και εφαρμογή ατομικού προγραμματισμού
   • Ο καθορισμός προτεραιοτήτων και η σημασία του
   • Τέσσερις προσεγγίσεις κατανομής δραστηριοτήτων
   • Εργαλεία ατομικού προγραμματισμού και τα κριτήρια επιλογής τους
  • Στάδιο 3: Σχεδιασμός και εφαρμογή συλλογικού προγραμματισμού
  • Στρατηγικές εξοικονόμησης πολύτιμου εργασιακού χρόνου
  • Αλλαγές στις καθημερινές εργασιακές πρακτικές
   • Αντιμετώπιση αιτημάτων και ανεπιθύμητων παρεμβολών
   • Αποτελεσματική εκχώρηση εργασίας
   • Συντονισμός επαγγελματικών συναντήσεων
   • Επαναπροσδιορισμός και λειτουργία των καναλιών εσωτερικής επικοινωνίας

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2103680006 και 2103680056 ή να στείλετε email στο training@hau.gr

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Ελληνοαμερικανική Ένωση Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, είναι μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός. Ιδρύθηκ&epsi... προφίλ διοργανωτή