• Παραδοσιακές και Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης της Ναυτιλίας

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 08/03/2018 16:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €220
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  8-9 Μαρτίου 2018

  Η χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ναυτιλιακών εταιριών. Το σεμινάριο αναλύει, τόσο από την πλευρά του πλοιοκτήτη όσο και από την πλευρά του δανειστή-επενδυτή, τις παραδοσιακές μορφές και τύπους χρηματοδότησης μέσω τραπεζών, αλλά και νέα προϊόντα και μεθόδους, όπως εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια π.χ. Private Equity Funds. Αναλύεται επίσης ο πιστωτικός κίνδυνος, ενώ εξετάζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση προβληματικών δανείων και οι διαθέσιμες επιλογές για τους δανειστές.

  Ενδεικτικά Περιεχόμενα

  • Διαθέσιμες μορφές χρηματοδότησης στη Ναυτιλία, υπό τις υφιστάμενες συνθήκες του Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Ναυτιλιακού κύκλου
  • Επισκόπηση παραδοσιακών μορφών χρηματοδότησης
  • Κριτήρια και μέθοδοι εξέτασης δανειακών αιτημάτων
  • Πρακτική επισκόπηση των βασικών όρων των Επιστολών Δέσμευσης και των κύριων απαιτούμενων εξασφαλίσεων
  • Η δομή και χρήση Διμερών και κοινοπρακτικών δανείων
  • Στρατηγική και βασικές μέθοδοι διαχείρισης προβληματικών Ναυτιλιακών δανείων

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2103680006 και 2103680056 ή να στείλετε email στο training@hau.gr

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Ελληνοαμερικανική Ένωση Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, είναι μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός. Ιδρύθηκ&epsi... προφίλ διοργανωτή