• Εισαγωγή στο Αγγλικό Δίκαιο των Συμβάσεων

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 01/03/2018 16:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €220€
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  1-2 Μαρτίου 2018

  Ο ναυτιλιακός κλάδος κυβερνάται από το Αγγλικό Δίκαιο. Όλες σχεδόν οι συμβάσεις που συνάπτονται διέπονται από το Αγγλικό δίκαιο και ο τρόπος επίλυσης των τυχόν διαφορών σχεδόν πάντα καθορίζεται από διατάξεις του Αγγλικού δικαίου. Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τα βασικά θέματα του Αγγλικού δικαίου των συμβάσεων, τη δομή των συμβάσεων αυτών καθώς και τις γενικές αρχές δικαίου που διέπουν την διαπραγμάτευση, ισχύ και λύση τους. Το 8ωρο σεμινάριο περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα και εξέταση όρων αυθεντικών συμβάσεων Αγγλικού δικαίου.

  Περιεχόμενα

  • Τύποι συμβάσεων
  • Διαπραγμάτευση και συμφωνία
  • Είδη όρων μιας σύμβασης και η σπουδαιότητα τους
  • Ρήτρες αποκλεισμού ευθύνης
  • Ελαττώματα συμβάσεων
  • Αθέτηση και λύση συμβάσεων

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2103680006 και 2103680056 ή να στείλετε email στο training@hau.gr

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Ελληνοαμερικανική Ένωση Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, είναι μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός. Ιδρύθηκ&epsi... προφίλ διοργανωτή