• Επαγγελματική Γραπτή και Τηλεφωνική Επικοινωνία - Αθήνα

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 28/02/2018 09:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Παρθενώνος 19, Αθήνα 117 42, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Abpm - Advanced Business Process Management
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €400
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

  Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ποιοτικής εικόνας της επιχείρησης έχει η επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές, συναδέλφους, υπηρεσίες κλπ. είτε αυτή γίνεται μέσω γραπτών κειμένων, είτε τηλεφωνικά. 
  Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, στελέχη επιχειρήσεων να διαπράττουν σημαντικά επικοινωνιακά λάθη με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικής διάθεσης στον συνομιλητή και εικόνας μετριότητας για την ποιότητα της εταιρίας.
  Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της σημασίας της ποιοτικής επικοινωνίας, η παρουσίαση των καλών πρακτικών τηλεφωνικής επικοινωνίας, των βημάτων σύνταξης ενός επαγγελματικού email ή επιστολής, καθώς και σχετικών εργαλείων που θα δοθούν δωρεάν.

  Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες

  • Μέσω Role Playing θα μάθουν να εντοπίζουν τα λάθη που γίνονται στην τηλεφωνική Επικοινωνία ώστε να βελτιωθούν
  • Θα συντάσσουν ποιοτικότερα επαγγελματικά έγγραφα
  • Θα συντάσσουν αποτελεσματικότερα Δελτία Τύπου
  • Θα ενημερωθούν για τη σχετική Τεχνολογία & Εφαρμογές
  • Επεξεργαζόμενοι Case Studies, θα συντάξουν επιστολές / emails για:
   • Διαχείριση δυσαρεστημένων πελατών
   • Επικοινωνία με προμηθευτές που ζητούν αύξηση τιμών
   • Διαχείριση υπολοίπου με πελάτες
   • Επικοινωνία με τράπεζες
   • Προώθηση προϊόντων
   • Θέματα HRM

  Μετά τη σύνταξη τους από τους συμμετέχοντες και τον σχετικό σχολιασμό, θα παρουσιαστούν σχετικά πρότυπα.

  Σε ποιους απευθυνεται:

  Στα στελέχη όλων των βαθμίδων της επιχείρησης, ιδιαιτέρα σε πωλητές, γραμματείς, στελέχη του customer service, των προμηθειών, του λογιστηρίου, καθώς και σε υπαλλήλους call centers.

  Περιεχομενο σεμιναριου

  Α. ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Α1. ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΡΧΕΣ

  • Διάγνωση. Γράφουμε σωστά;
  • Συνήθη λάθη, που εκθέτουν την επιχείρηση
  • Η στρατηγική του γράφοντα - Τα 7 βήματα
  • Πώς κερδίζουμε το ενδιαφέρον του αναγνώστη
  • Πότε θα πρέπει να χρησιμοποιούμε επίσημη γλώσσα

  Α2. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Format email / επιστολής
  • Ποιοτικά χαρακτηριστικά του επαγγελματικού email / επιστολής
  • Περιεχόμενο & Δομή
  • Τρόπος χαιρετισμού & κλεισίματος επιστολής
  • Είδη επιστολών (απαντητική, διαμαρτυρίας, παραγγελίας, πώλησης, αναγνώρισης, οικονομικής διευθέτησης, δελτίο τύπου κλπ). Πώς τις συντάσσουμε
  • Αγγλική εμπορική αλληλογραφία - Ομοιότητες και διαφορές με την ελληνική
  • Η ποιοτική δομή στα δελτία τύπου
  • Case studies σύνταξης επιστολών / emails για διαχείριση δυσαρεστημένου πελάτη, υπόλοιπο προμηθευτή, θέματα HR, κλπ

  Α3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  • Χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών - εφαρμογές
  • Υπογραφές και εταιρική ταυτότητα - links με social media
  • Διαχείριση εισερχομένων - εξερχομένων / πρωτοκόλληση (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Abpm)
  • Η Διαδικασία Διαχείρισης Αλληλογραφίας
  • Η Διαδικασία Διαχείρισης Εισερχομένων
  • Το σύστημα David Allen
  • Μαζική αποστολή αλληλογραφίας (διαδικασία, εργαλεία)

   

  Β. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Β1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • Παράμετροι της Ανθρώπινης Επικοινωνίας και οι ιδιαιτερότητες του τηλεφώνου ως μέσου επικοινωνίας
  • Αρχές της Επικοινωνίας, ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τηλεφωνικής και της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας
  • Απαιτούμενες δεξιότητες, οι συντελεστές της τηλεφωνικής αλληλοκατανόησης
  • Επαγγελματική τηλεφωνική επικοινωνία και δεξιότητες
  • Επάρκεια τηλεφωνικής δεξιότητας και τρόποι ανάπτυξης
  • Η άσκηση στην προσεκτική ακρόαση και πώς βελτιώνεται
  • Ο ρόλος και η σημασία του παραλεκτικού τρόπου επικοινωνίας στην κατάκτηση του πελάτη
  • Σημασία της αυτοπαρουσίασης και το άνοιγμα της συνομιλίας
  • Τι πρέπει να περιέχει ένα επιτυχημένο script - πρότυπα scripts επικοινωνίας

  Β2. ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • Η επιλογή του κατάλληλου χαιρετισμού
  • Αυτοπαρουσίαση
  • Φυσική εκφώνηση του κατάλληλου script
  • Ο τόνος της φωνής και πώς εκλαμβάνεται από τον συνομιλητή
  • Η σημασία της πρώτης θετικής εντύπωσης και πώς επιτυγχάνεται η αρμονία (rapport)
  • Το χαμόγελο στο τηλέφωνο

  Β3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ

  • Ο τρόπος παρουσίασης του θέματος
  • Η προσεκτική ακρόαση
  • Διαχείριση αντιρρήσεων και παραπόνων
  • Η αντιμετώπιση των δικαιολογιών

  Β4. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • Καλές πρακτικές για το κλείσιμο
  • Η επίτευξη δέσμευσης από την άλλη πλευρά
  • Ο ενδεδειγμένος τρόπος κλεισίματος

  Β5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Τύποι συνομιλητών και τρόποι Διαχείρισης
  • Απαγορευμένες φράσεις
  • Η Διαχείριση των παύσεων
  • Η πίεση της σιωπής
  • Πώς αντιμετωπίζεται η φλυαρία
  • Στόχοι επιτυχημένων τηλεφωνικών επαφών
  • Follow up για δεσμεύσεις που δόθηκαν
  • Η σημασία του να μην κάνετε υποθέσεις
  • Η σημασία της ειλικρίνειας στην επικοινωνία
  • Η αξία της γνώσης του θέματος
  • Στοιχεία που αναδεικνύουν την αξία για τον συνομιλητή σας

  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

  Ιωάννης Κριτσωτάκις, Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βιέννης με εξειδίκευση στην Επικοινωνία. Πρώην ανώτατο στέλεχος του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγών και Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Διαθέτει μακροχρόνια διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων στην Επικοινωνία και ένα πλούσιο συγγραφικό έργο (Εμπορικές Εκθέσεις - Ο Δρόμος για την Επιτυχία, Νικητές οι Πωλήσεις που Αγαπούν οι Πελάτες, Το Τηλέφωνο Φέρνει Κέρδη, Επειδή Ποτέ δεν θα Έχετε μια Δεύτερη Ευκαιρία, Διαπολιτισμική Επικοινωνία).
  Tο βιβλίο του "Το τηλέφωνο φέρνει Κέρδη" που θα δοθεί στους συμμετέχοντες, θεωρείται ένα σημαντικό βοήθημα για τα Στελέχη που ασχολούνται με την τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη.
  Γιώργος Βάβουλας, ΜΒΑ, σύμβουλος επιχειρήσεων με πολυετή συμβουλευτική εμπειρία σε συστήματα οργάνωσης, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας. 
  Έχει εμπειρία στην οργάνωση των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας Εφαρμογές που καθιστούν το Σύστημα των Λειτουργικών Διαδικασιών απλό, ευέλικτο και αποδοτικό. Διαθέτει πλούσια διδακτική εμπειρία σε θέματα Οργάνωσης Γραφείου και Επικοινωνίας.

  Περιλαμβάνονται

  • Το βιβλίο του εισηγητή, Ι. Κριτσωτάκη, «Το τηλέφωνο φέρνει κέρδη»
  • Σημειώσεις του σεμιναρίου
  • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Δείγματα επιστολών στην Eλληνική και Aγγλική γλώσσα.
  • Εργαλεία σύνταξης επιστολών
  • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

   

  Κόστος Συμμετοχής: 400 ευρώ

  Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

  Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ.
  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ:. Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

   

  Δήλωση Συμμετοχής

   

  Πληροφορίες

  Τηλέφωνο: 210 6215 220

  Email: info@abpm.gr

  Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου: Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, Παρθενώνος 19, Αθήνα

  Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δημητριάδη Ζήλη

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Παρθενώνος 19, Αθήνα 117 42, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Abpm - Advanced Business Process Management Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο των υπηρεσιών της Abpm. Ο βασικός στόχος μας είναι να σας παρέχουμε πρακτι&kap... προφίλ διοργανωτή