• ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 21/12/2017 16:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα 106 80, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος:
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Διάγραμμα Ύλης

  Βασικά χαρακτηριστικά


  Όροι


  Νομική δεσμευτικότητα - τρόποι εξαναγκασμού τήρησης αυτών


  Σχέση με το καταστατικό και τις αποφάσεις των εταιρικών οργάνων


  Συμπεράσματα

   • Σκοποί
   • Συνδυασμός με ίδρυση εταιρείας και με το καταστατικό της
   • Συμβάσεις που αφορούν κυρίως ΑΕ - Ειδική νομοθετική αναγνώριση στην ΙΚΕ
   • Συμβαλλόμενοι είτε μόνον μέτοχοι ή εταίροι είτε και τρίτοι
   • Μυστικότητα ή θέση στο καταστατικό
   • Αξιοποίηση για προστασία της μειοψηφίας
   • Καταχρηστική χρήση όρων από τη μειοψηφία σε βάρος του εταιρικού συμφέροντος
   • Βασικοί όροι: Συμβατικό δικαίωμα προτίμησης σε μεταβίβαση έναντι ορισμένης ή οριστής τιμής, εξαναγκασμός σε πώληση ή αγορά από κοινού, τρόπος εκλογής ΔΣ, ιδιαίτερα δικαιώματα ελέγχου ή πληροφόρησης, συμφωνίες για επενδύσεις, αύξηση κεφαλαίου με συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή και παραίτηση παλαιών μετόχων από το νόμιμο δικαίωμα προτίμησης
   • Όροι από διεθνείς συμβάσεις: tag along, drag along, right of first option, rotation in the BoD, investment clauses, management clauses, pooling agreements, equity participation, arbitration clauses
   • Συμβάσεις του ενοχικού δικαίου – ελευθερία συμβάσεων
   • Αξιώσεις εκπλήρωσης ή/ και αποζημίωσης
   • Ποινικές ρήτρες
   • Καταπιστευματική μεταβίβαση μετοχών ή εξουσιοδότηση σε πρόσωπο κοινής αποδοχής
   • Αναγκαστική μεταβίβαση μετοχών σε περίπτωση παραβίασης
   • Ακυρότητα επί παραβίασης όρων που έχουν ενσωματωθεί στο καταστατικό
   • Προβάδισμα όρων καταστατικού
   • Κατ’ αρχήν ισχύς αποφάσεων εταιρικών οργάνων (ΓΣ, ΔΣ)
   • Ακυρωσία αποφάσεων ΓΣ επί κατάχρησης εξουσίας πλειοψηφίας κατά τον ΚΝ 2190/1920
   • Αντίθεση στα χρηστά ήθη κατά τον ΑΚ
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Κόστος συμμετοχής:
  ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 70 €  - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : 80
  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 95 € 
  ΝΕΟΙ & ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: 55 € - ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 45 €

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το σεμινάριο απευθύνεται στον θεωρητικό και στον ερμηνευτή του δικαίου καθώς και στον εφαρμοστή του δικαίου στην πράξη, ο οποίος επιθυμεί να εμβαθύνει στις σύγχρονες μορφές οργάνωσης εταιρικών σχημάτων με τη συνδυαστική αξιοποίηση και χρήση αφενός του εταιρικού και αφετέρου του ενοχικού συμβατικού δικαίου, ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή προσαρμογή των διατάξεων του νόμου στις πραγματικές εμπορικές και επιχειρηματικές ανάγκες των συνεργαζόμενων μερών σε μία εξ αντικειμένου δυναμική νομική και οικονομική διαρκή επενδυτική σχέση.

   

   

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ιδρύθηκε το 1977 με αντικείμενο την υποστήριξη των νομικών επαγγελμάτων με σύγχρονες &e... προφίλ διοργανωτή