• ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν 4469/2017

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 18/01/2018 17:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα 106 80, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος:
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Διάγραμμα Ύλης

   • Εισαγωγή - Ο εξωδικαστικός μηχανισμός του Ν 4469/2017 και η ένταξή του στο «δίκαιο της αναδιάρθρωσης οφειλών» 
   • Εξωδικαστικός μηχανισμός ή εξυγίανση;
   • Πεδίο εφαρμογής και κριτήρια επιλεξιμότητας
    - Υπαγόμενοι οφειλέτες
    - Υπαγόμενες οφειλές
    - Κριτήρια επιλεξιμότητας
   • Υποβολή της αίτησης ένταξης και περιεχόμενο αυτής
    - Τρόπος υποβολής της αίτησης
    - Συνυποβολή από συνοφειλέτες
   • Ο συντονιστής (ρόλος, καθήκοντα, ευθύνη, αμοιβή)
   • Ο εμπειρογνώμονας
   • Η εξωδικαστική διαδικασία
    - Διορισμός συντονιστή
    - Έλεγχος πληρότητας της αίτησης
    - Διαδικασία διαπραγμάτευσης
    - Υποχρεωτικοί κανόνες σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών
    - Περαίωση διαδικασίας
   • Η δικαστική διαδικασία 
    - Επικύρωση από το δικαστήριο
    - Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας
   • Προσωρινή προστασία οφειλέτη
   • Ζητήματα ευθύνης οφειλέτη και πιστωτών
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Κόστος συμμετοχής:
  ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 90 € 

  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: 100 € 
  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 120 € 
  ΝΕΟΙ & ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: 70 €

  ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 60 €

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, λογιστές, νομικούς και οικονομικούς συμβούλους που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αναδιάρθρωση οφειλών επιχειρήσεων, στελέχη ελεγκτικών εταιριών, τραπεζικά στελέχη, καθώς και σε Συντονιστές του Ν 4469/2017 και Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές του Ν 3898/2010.

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ιδρύθηκε το 1977 με αντικείμενο την υποστήριξη των νομικών επαγγελμάτων με σύγχρονες &e... προφίλ διοργανωτή