• Εσωτερικός Έλεγχος - Θεσσαλονίκη

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 13/12/2018 09:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη 546 27, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Abpm - Advanced Business Process Management
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €480
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

  Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στη μεθοδολογία Αξιολόγησης (Auditing) όλων των Λειτουργιών και των Συστημάτων μίας Επιχείρησης.
  Ξεκινώντας με κατάλληλη προετοιμασία, κάνοντας χρήση Εργαλείων (Audit Check List), καταρτίζοντας πλάνο Ελέγχου, λαμβάνοντας το κατάλληλο μέγεθος Δείγματος και με τις σωστές ερωτήσεις, αναγνωρίζονται οι πλευρές των Διαδικασιών Υψηλού Κινδύνου. Έτσι διευκολύνεται το κτίσιμο μηχανισμού για να διασφαλιστεί η συμβατότητα της Λειτουργίας των Επιχειρήσεων με τις σχετικές νομοκανονιστικές διατάξεις και τους κανόνες Λειτουργίας της Επιχείρησης (Compliance Management). Παράλληλα αξιολογούνται τα προληπτικά μέτρα, ώστε να προστατεύεται η Επιχείρηση από κακόβουλες παρεμβάσεις (Fraud Management), π.χ. συμπαιγνία με Προμηθευτές, εικονικές Αγορές κλπ, σε ευαίσθητες Λειτουργίες όπως η διασφάλιση των Εισπράξεων, οι Διαδικασίες για τον Έλεγχο των Πληρωμών, η σωστή καταχώρηση εγγραφών Ταμείων, η έκδοση σωστών Αναφορών, η σωστή Λειτουργία του e-banking κλπ.

  Η ιδιαίτερα σημαντική προστιθέμενη Αξία έγκειται εκτός των άλλων και στο ότι το σεμινάριο δεν εξαντλείται μόνο στον Οικονομικό Τομέα, αλλά καλύπτει και τις άλλες Λειτουργικές περιοχές: Παραγωγή, Logistics, Εμπορικός Τομέας και μάλιστα προσδιορίζεται κάθε φορά και το απαιτούμενο μέγεθος του Δείγματος.
  Π.χ. τι μέγεθος Δείγματος απαιτείται για να ελεγχθεί αν τηρείται η απαίτηση λήψης προσφορών στις Προμήθειες.

  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν ένα πολύ πρακτικό Εργαλείο, το Effective Auditing Tool, που περιλαμβάνει πλήρες σετ ερωτήσεων που αφορούν κρίσιμους τομείς της Επιχείρησης: Οικονομικές Υπηρεσίες, Προμήθειες, Παραγωγή, Συντήρηση, Πωλήσεις – Marketing, πολύτιμο για την υλοποίηση Εσωτερικών Ελέγχων και Αναφοράς των ευρημάτων του Εσωτερικού Ελέγχου, έναν κατάλογο ευαίσθητων σημείων για Αξιολόγηση των σχετικών προληπτικών μέτρων, καθώς και Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα σε MS Access για να παρακολουθούνται οι Διορθωτικές Ενέργειες που προκύπτουν από τα ευρήματα. 
  Μπορείτε να δείτε έναν ενδεικτικό πίνακα εδώ.

  Σε ποιους απευθύνεται:

  • Απευθύνεται σε Προϊσταμένους και Βοηθούς Εσωτερικού Ελέγχου, Διευθυντές Ελέγχου, καθώς επίσης σε Στελέχη Διευθύνσεων, Γενικούς Διευθυντές και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων
  • Το σεμινάριο αυτό αποτελεί πρόκληση για τον Διευθυντή Ποιότητας, ώστε να διευρύνει το Σύστημα Ποιότητας της Επιχείρησης συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό το σύνολο των Λειτουργιών.

  Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

  • Θα έχουν στη διάθεση τους Ολοκληρωμένη Λίστα Ελέγχων (Effective Auditing Tool) για κάθε τομέα, ώστε να εντοπίζουν πιθανές Αποκλίσεις. Οι Λίστες αυτές περιλαμβάνουν όλες τις Περιοχές Ελέγχων σε ηλεκτρονική μορφή (Excel) για να προσαρμόζονται εύκολα σε Ειδικές Απαιτήσεις και να προσθαφαιρούνται σημεία Ελέγχου.
  • Θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν τα Πλάνα Ελέγχου και το Μέγεθος του Δείγματος που απαιτείται.
  • Θα εξοικειωθούν με ευαίσθητα σημεία όπου υπάρχει Κίνδυνος κακόβουλης Παρέμβασης.
  • Θα εξοικειωθούν με τον αντικειμενικό τρόπο καταγραφής των Ευρημάτων (θετικών & αρνητικών) καθώς και τη σύνταξη των Αναφορών.
  • Θα κατανοήσουν βασικούς Δείκτες που συνδέονται με αυξημένους Κινδύνους.
  • Θα ενημερωθούν για τις καλές Πρακτικές διασφάλισης στα ιδιαιτέρως ευαίσθητα σημεία των Λειτουργιών.
  • Θα έχουν καθοδήγηση και υποστήριξη επί ένα έτος σε όλες τις πτυχές του Εσωτερικού Ελέγχου.

  Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  1. ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (Εσωτερικοί, Εξωτερικοί, Προληπτικοί, Κατασταλτικοί)
  2. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  4. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
  5. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:
   Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Ταμείο, Λογαριασμοί Εισπρακτέοι, Πληρωτέοι, ΦΠΑ, Τράπεζες κλπ
   Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: Συμβάσεις, Παρακολούθηση Προμηθευτών κλπ
   Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Προγραμματισμός Παραγωγής, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός, Υλικά και Ενέργεια, Ασφάλεια, Συντήρηση κλπ
   Δ. MARKETING ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Ανάπτυξη Προϊόντων/Έρευνα Αγοράς
   Ε. LOGISTICS: Ύψος/Κόστη Αποθεμάτων
   ΣΤ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
   Ζ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
   Η. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  7. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
  8. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  9. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

  Επίσης, θα παρουσιαστούν παραδείγματα Επιχειρησιακών Διαδικασιών και ο τρόπος Αξιολόγησης της Οικονομικής & Λειτουργικής πλευράς τους.

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  Βασίλης Μπακάλης, Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως Σύμβουλος σε οικονομικές υπηρεσίες και στον εσωτερικό έλεγχο τόσο σε ελληνικές όσο και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και μεγάλη εμπειρία ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης και ιδιαιτέρως του Εσωτερικού Ελέγχου σε Ελλάδα και Κύπρο.

  Περιλαμβάνονται

  • Εγχειρίδιο «Εσωτερικός Έλεγχος»
  • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Εργαλείο Εσωτερικών Ελέγχων & Αναφοράς
  • Εργαλείο Παρακολούθησης Διορθωτικών Ενεργειών
  • Εργαλείο για τον Υπολογισμό του εκάστοτε Απαιτούμενου Δείγματος, από το Μέγεθος του Δείγματος, τον τύπο των Ερωτήσεων, μέχρι την Αξιολόγηση των Ευρημάτων και την Διατύπωση Συμπερασμάτων
  • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

   

  Κόστος Συμμετοχής: 480 ευρώ

  Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

  Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ.
  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ:. Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

   

  Δήλωση Συμμετοχής

  Πληροφορίες

  Τηλέφωνο

  210 6215 220

  Email

  info@abpm.gr

  Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου

  Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace

  Μοναστηρίου 305 - 307, Θεσσαλονίκη

  Υπεύθυνη Επικοινωνίας

  Δημητριάδη Ζήλη

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη 546 27, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Abpm - Advanced Business Process Management Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο των υπηρεσιών της Abpm. Ο βασικός στόχος μας είναι να σας παρέχουμε πρακτι&kap... προφίλ διοργανωτή