• Εκπαίδευση Στελεχών Προμηθειών - Θεσσαλονίκη

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 29/11/2017 09:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μοναστηρίου 305, Μενεμένη 546 28, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Abpm - Advanced Business Process Management
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €430
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

  Στο σεμινάριο αυτό αποτυπώνεται με δομημένο και κατανοητό τρόπο, με ασκήσεις και παραδείγματα, η Οργάνωση του Τομέα των Προμηθειών και οι διεθνώς καθιερωμένες πρακτικές για τη μείωση κόστους και βελτίωση της Ποιότητας των αγοραζομένων υλικών – υπηρεσιών και είναι βασισμένο στα πιο σύγχρονα Συστήματα Έρευνας Αγοράς και Αξιολόγησης Προμηθευτών και Προσφορών.

  Παρουσιάζονται Μεθοδολογίες και Εργαλεία όπως: Η προσέγγιση του Ολικού Κόστους, οι Σύγχρονες Στρατηγικές σχέσεων με τους προμηθευτές και πώς μπορεί να επωφεληθεί μια επιχείρηση από την ανάπτυξη συνέργειας, η Ανάλυση Αξίας για τα σημαντικά προϊόντα (Value Analysis), το Κόστος του Κύκλου Ζωής του Υλικού, η Αξιολόγηση της Οικονομικής Κατάστασης των προμηθευτών με ειδικούς Αριθμοδείκτες, οι επιπτώσεις των μεταβολών της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στο κόστος του Υλικού, το Οικονομικό και Λειτουργικό Audit του τμήματος Προμηθειών, η εφαρμογή της Στατιστικής στην Αξιολόγηση Προμηθευτών, η Αριστοποίηση Αποθέματος και τέλος οι κυριότεροι 10 Δείκτες Αποδοτικότητας των Προμηθειών και οι σχετικές Αναφορές Λειτουργίας Προμηθειών.

  Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

  • Θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία έρευνας αγοράς σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να διασφαλίζονται κατά τον καλύτερο τρόπο τόσο το χαμηλότερο δυνατό κόστος όσο και η βέλτιστη ποιότητα.
  • Θα είναι σε θέση να μειώσουν τα κόστη Προμηθειών εφαρμόζοντας Τεχνικές, οι οποίες παρουσιάζονται εμπλουτισμένες με Παραδείγματα και Case Studies όπως:
   • Προσέγγιση Ολικού Κόστους
   • Value Analysis για τη μείωση του Κόστους
   • Ολικό Κόστος χρόνου ζωής Προϊόντος
  • Έτσι θα εκτιμούν όλες τις διαστάσεις του κόστους προμηθειών (πέραν της τιμής αγοράς).
  • Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν Πρακτικές και Εργαλεία σχεδιασμένα από την εταιρεία μας που θα τους δοθούν δωρεάν για να αξιολογούν τους Προμηθευτές:
   • ABC Analysis
   • Ιστογράμματα
   • Διαγράμματα Ελέγχου (Control Charts)
  • Θα βοηθηθούν στην εξάσκηση των διαπραγματευτικών τους δεξιοτήτων, όπου με Role Playing και Case Studies καθορίζονται οι Κόκκινες Γραμμές, οι στόχοι και η BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) για επιτυχημένες αγορές και σύναψη αμοιβαίως επωφελών συμβάσεων με προμηθευτές.
  • Θα εξοικειωθούν με την ορολογία των INCOTERMS προκειμένου να διασφαλίσουν την ακριβή εκτέλεση συμβολαίων εισαγωγών αποφεύγοντας παρανοήσεις και αμφιλεγόμενες ερμηνείες.
  • Θα βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των Πελατών και θα αυξήσουν τα γυρίσματα Αποθεμάτων μέσω εξειδικευμένου λογισμικού που εμπεριέχει Μοντέλα Πρόβλεψης και Αριστοποίησης Αποθεμάτων που έχει αναπτύξει η εταιρία μας και παρέχεται στους συμμετέχοντες Δωρεάν.
  • Θα κατανοήσουν τους 10 κυριότερους Δείκτες και τις απαιτούμενες αναφορές (Reporting) της λειτουργίας των προμηθειών.
  • Θα χρησιμοποιήσουν ένα δυναμικό Εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων όταν προσφέρονται εκπτώσεις κλίμακας ή όταν τίθενται ζητήματα συναλλαγματικών διαφορών και διακυμάνσεων.
  • Θα εξοικειωθούν με τους τρεις κρίσιμους Οικονομικούς Δείκτες για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των προμηθευτών.

  Περιεχόμενο Σεμιναρίου

  1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  • Διαδικασίες, Οδηγίες, Απαιτούμενα Αρχεία-Εγχειρίδια
  • Σχέσεις με Προμηθευτές
  • Έρευνα Αγοράς - Global Sourcing
  • Δημιουργία και Διαχείριση Βάσης Προμηθευτών
  • Οργανωτική Δομή Τομέα Προμηθειών
  • Βελτίωση υφισταμένων Διαδικασιών με τη μεθοδολογία SIPOC (Supplier, Input, Process, Output)

  2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

  • Κρίσιμα σημεία σε μια σύμβαση
  • Η Διαχείριση των Claims (Ποινικές Ρήτρες)
  • Η Διαχείριση των Συμβάσεων Έργων

  3. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΩΝ

  • Προσέγγιση Ολικού Κόστους (Total Cost Approach)
  • Ανάλυση Αξίας (Value Analysis)
  • Κόστος Κύκλου ζωής του Προϊόντος
  • Κρίσιμα σημεία για τη μείωση κόστους προμηθειών

  4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

  • Διαδικασία και Εργαλεία Αξιολόγησης Προμηθευτών
  • Αξιολόγηση Προσφορών
  • Αξιολόγηση βάσει του Ολικού Κόστους
  • Αξιολόγηση παρεχόμενων Εκπτώσεων

  5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

  • Άριστη Ποσότητα Παραγγελίας
  • Συστήματα Προβλέψεων
  • Σημείο Αναπαραγγελίας, χρήση MRP
  • Ομαδοποίηση παραγγελιών

  6. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

  • Προετοιμασία, Συνήθη σφάλματα
  • Μεθοδολογία ΒΑΤΝΑ, win to win
  • Κλείσιμο συμφωνίας - Role Playing

  7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  • Audit τμήματος Προμηθειών - Προμηθευτών
  • Οι 10 κορυφαίοι Δείκτες Αποδοτικότητας Προμηθειών
  • Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Προμηθειών
  • Σχέση Προμηθειών με άλλα τμήματα

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY (NOVARTIS κα.) με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα παραγωγής & εφοδιαστικής αλυσίδας ως διευθυντικό στέλεχος παραγωγής. Έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων όπως η BIC ΒΙΟΛΕΞ και η Tosoh της MITSUBISHI.

  Περιλαμβάνονται

  • To Εγχειρίδιο "Εκπαίδευση Στελεχών Προμηθειών"
  • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Ολοκληρωμένη εφαρμογή υπολογισμού Ολικού Κόστους προμήθειας
  • Ολοκληρωμένη εφαρμογή σε Excel για την Αριστοποίηση των Αποθεμάτων
  • Βάση δεδομένων σε Access για τη Διαχείριση Πληροφοριών Προμηθευτών
  • Εφαρμογή σε Excel για την Αξιολόγηση Εκπτώσεων
  • Εφαρμογή σε Excel για την Αξιολόγηση Προμηθευτών
  • Εργαλείο Αξιοποίησης Συναλλαγματικής Ισοτιμίας για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμηθευτών
  • Εφαρμογή σύνδεσης Έργων με Προμήθειες Υλικών, Υπηρεσιών και Διαχείρισης Cash Flow
  • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

   

  Κόστος Συμμετοχής: 430 ευρώ

  Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

  Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ.
  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ:. Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

   

  Δήλωση Συμμετοχής

   

  Πληροφορίες

  Τηλέφωνο: 210 6215 220

  Email: info@abpm.gr

  Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου: Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη

  Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δημητριάδη Ζήλη

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μοναστηρίου 305, Μενεμένη 546 28, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Abpm - Advanced Business Process Management Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο των υπηρεσιών της Abpm. Ο βασικός στόχος μας είναι να σας παρέχουμε πρακτι&kap... προφίλ διοργανωτή