• Οικονομικά για μη Ειδικούς - Θεσσαλονίκη

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 30/03/2018 09:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μοναστηρίου 305, Μενεμένη 546 28, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Abpm - Advanced Business Process Management
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €450
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

  Η κατανόηση των βασικών Οικονομικών εννοιών είναι απαραίτητη και από μη Οικονομικά στελέχη. Αν δεν γνωρίζουν βασικές Οικονομικές έννοιες, δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσουν προς τα πού βαδίζει η Επιχείρηση, πώς κινούνται οι ανταγωνιστές στους σημαντικούς Οικονομικούς Δείκτες, τι στοιχεία αξιολογούν οι Τράπεζες και τι Κεφάλαιο Κίνησης είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της Επιχείρησης. 
  Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:

  • Όλες οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν καθημερινά οι διοικούντες και τα στελέχη μιας Επιχείρησης προϋποθέτουν την ανάλυση Οικονομικών μεγεθών, τη γνώση σχετικών εννοιών και τη δυνατότητα ερμηνείας ισολογισμών και λοιπών Οικονομικών καταστάσεων
  • Τα στελέχη αποδίδουν καλύτερα όταν καταλαβαίνουν πώς μετριέται η Οικονομική Επιτυχία
  • Θα πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς τους Οικονομικούς κινδύνους της εταιρείας, αλλά και του ευρύτερου Οικονομικού περιβάλλοντος, να προβλέπουν πιθανές ενέργειες ανταγωνιστών ή προμηθευτών και τελικά να παίρνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις
  • Οι προτάσεις των στελεχών που αντιλαμβάνονται και τεκμηριώνουν τις Οικονομικές επιπτώσεις έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποδοχής από τη Διοίκηση
  • Τα στελέχη που δεν κατανοούν βασικές έννοιες δεν μπορούν να αντιληφθούν τις αποφάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται τα Οικονομικά αποτελέσματα της Επιχείρησης

  Τέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν βασικά ευαίσθητα σημεία της Επιχείρησης, επικίνδυνα για ενδεχόμενες ατασθαλίες.
  Τα στελέχη που δεν κατανοούν βασικές έννοιες, δεν μπορουν να αντιληφθούν τις αποφάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται τα Οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Πολύ συχνά έχει παρατηρηθεί οτι οι ατεκμηρίωτες οικονομικά προτάσεις των στελεχών αυτών έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν τελικά στο περιθώριο.
  Στο σεμινάριο αυτό, οι συμμετέχοντες, θα εξοικειωθούν, με απλό και κατανοητό τρόπο μέσα από ασκήσεις (case studies), παραδείγματα και εργαλεία, στις απαραίτητες για τα ανωτέρω Οικονομικές γνώσεις.

  Σε ποιούς απευθύνεται

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες και στελέχη Επιχειρήσεων και στοχεύει στην εκμάθηση βασικών Οικονομικών, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα στελέχη της Οικονομικής Δ/νσης και των Τραπεζών και να λαμβάνουν σωστές Οικονομικές αποφάσεις.

  Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

  • Θα αντιλαμβάνονται τις οικονομικές επιπτώσεις των προτάσεων και των αποφάσεών τους
  • Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν έγκαιρα τους κινδύνους της εταιρείας τους και να λαμβάνουν αποτρεπτικά μέτρα
  • Θα αναγνωρίζουν την οικονομική αξιοπιστία των προμηθευτών
  • Θα εξοικειωθούν με τους τρόπους σωστής αξιοποίησης του Κεφαλαίου Κίνησης και πώς αυτό επηρεάζει την κερδοφορία
  • Θα εκτιμούν πιθανότητες κινήσεων του ανταγωνισμού με βάση τη ρευστότητα που αποτυπώνεται στους ισολογισμούς τους
  • Θα μπορούν να αξιολογούν την αποδοτικότητα μιας επένδυσης
  • Θα αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των Logistics στην κερδοφορία της Επιχείρησης, καθώς λόγω της σημαντικότητάς τους, μια ενότητα του σεμιναρίου αφιερώνεται στο κόστος των Logistics στην ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησης
  • Θα κατανοήσουν τη σημαντικότητα του προϋπολογισμού και των ταμειακών ροών
  • Θα είναι σε θέση να διαβάζουν έναν ισολογισμό καθώς και τις πιθανές παρεμβάσεις σκοπιμότητας
  • Θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι Τράπεζες αξιολογούν την Επιχείρησή τους

  Περιεχόμενο Σεμιναρίου

  • Δομή, περιεχόμενο και αξιολόγηση των στοιχείων του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και των Ταμειακών Ροών (Cash Flow)
  • Ανάλυση εννοιών: Contribution Margin, Markup, EBITDA
  • Ποιο είναι το Κεφάλαιο κίνησης και πώς υπολογίζεται
  • Νομικές μορφές εταιρειών και πώς αυτές φορολογούνται
  • Αξιολόγηση Επενδύσεων (NPV, IRR, Payback, ARR)
  • Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου
  • Μέθοδοι υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης
  • Η σημασία του Κόστους των Logistics στην Ανταγωνιστικότητα και την Κερδοφορία της Επιχείρησης
  • Πηγές χρηματοδότησης. Ποιο δάνειο συμφέρει την Επιχείρηση
  • Ευαίσθητα για πιθανές ατασθαλίες σημεία της Επιχείρησης
  • Πώς εντοπίζονται οι κίνδυνοι μιας Επιχείρησης
  • Τι είναι το Factoring, το Forfeiting, το Sales & Lease Back
  • Αριθμοδείκτες Οικονομικής απόδοσης

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  Ευστάθιος Μπανίλας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής - Οικονομολόγος ο οποίος έχει ειδίκευση στην Οικονομική Αξιολόγηση Επιχειρήσεων. Εισηγητής με πολύχρονη εμπειρία στα Σεμινάρια Λογιστηρίου, Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπών εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης.
  Ο εισηγητής διαθέτει μια μακρά εμπειρία σε εκπαίδευση και εφαρμογές του Οικονομικού τομέα. (Αθήνα)

  Βασίλης Μπακάλης, Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως Σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα Χρηματοοικονομικών Έργων (Κοστολόγησης Βιομηχανικών Προϊόντων, Διοικητικής Λογιστικής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συστημάτων Αναφορών, Αξιολόγησης επενδύσεων, Αποτίμησης επιχειρήσεων κλπ) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως Εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο. (Θεσσαλονίκη)

  Περιλαμβάνονται

  • Εγχειρίδιο «Οικονομικά για μη Ειδικούς»
  • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Εργαλείο για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού & παρακολούθηση των αποκλίσεων
  • Εργαλεία Ταμειακού Προγραμματισμού, Υπολ. Αξίας Επιχείρησης, Πρόβλεψης Ισολογισμού, Υπολ. Δεικτών, Flexible Budget
  • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

   

  Κόστος Συμμετοχής: 450 ευρώ

  Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

  Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ.
  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ:. Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

   

  Δήλωση Συμμετοχής

   

  Πληροφορίες

   

  Τηλέφωνο

  210 62 15 220

   

  Email

  info@abpm.gr

   

  Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου

  Grand Hotel Palace

  Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη

   

  Υπεύθυνη Επικοινωνίας

  Δημητριάδη Ζήλη

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μοναστηρίου 305, Μενεμένη 546 28, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Abpm - Advanced Business Process Management Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο των υπηρεσιών της Abpm. Ο βασικός στόχος μας είναι να σας παρέχουμε πρακτι&kap... προφίλ διοργανωτή