• Budgeting - Σύνταξη & Παρακολούθηση Προϋπολογισμού - Αθήνα

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 17/12/2018 09:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Παρθενώνος 19, Αθήνα 117 42, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: AQS - Advanced Quality Services Ltd.
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €500
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη συμμετοχή και άνω παρέχεται έκπτωση 20%.

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Budgeting - Σύνταξη & Παρακολούθηση Προϋπολογισμού - Αθήνα

  Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται τα βήματα κατάρτισης ενός αξιόπιστου Προϋπολογισμού, που περιλαμβάνουν: Την στοχοθέτηση των Πωλήσεων με τη χρήση μοντέλων Πρόβλεψης, τον Οικονομικό Σχεδιασμό προκειμένου η Επιχείρηση να έχει το απαιτούμενο για την ανάπτυξη της Κεφάλαιο Κίνησης και την εκτίμηση των Εξόδων παράλληλα με τον σχεδιασμό μείωσης Δαπανών, με χρήση Εργαλείων και Τεχνικών όπως η Value Analysis, το Ολικό Κόστος Προμηθειών και Σύγχρονα Εργαλεία Αριστοποίησης των Αποθεμάτων.

  Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού των προβλεπόμενων Χρηματοοικονομικών Ροών (Cash Flow) και των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και επιπλέον ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών, που δίνεται στους συμμετέχοντες, ώστε να παρακολουθούνται οι Αποκλίσεις, να αναλύονται τα Αίτια και να σχεδιάζονται οι διορθωτικές Ενέργειες.

  Παραδείγματα ασκήσεων ετοιμασίας Ταμειακού Προγραμματισμού και τα αποτελέσματα της Εφαρμογής Εργαλείου για την Ανάλυση των Αποκλίσεων που ονομάζεται Flexible Budget μπορείτε να δείτε εδώ.

  Οι συμμετέχοντες - Οικονομικά αλλά και μη Οικονομικά Στελέχη - θα επεξεργασθούν Δεδομένα, ώστε να ετοιμασθεί ο Προϋπολογισμός μιας Επιχείρησης με τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση και ακρίβεια, καταγράφοντας αναλυτικά όλες τις πηγές πληροφοριών που θα απαιτηθούν και τον τρόπο άντλησής τους.

  Χρησιμοποιώντας μια Ολοκληρωμένη Εφαρμογή σε Excel που συνδέει αυτόματα όλες τις φόρμες Εσόδων – Εξόδων με τον τρόπο Πληρωμής ανά Κατηγορία και Τμήμα, προκύπτει αφ' ενός ο Προϋπολογισμός ανά Τμήμα, αφ´ ετέρου ο Συνολικός Ταμειακός Προγραμματισμός της Επιχείρησης.

  Επίσης στους συμμετέχοντες δίνονται και Excel Pivot Tables με τα οποία μπορεί να καταρτιστεί Προϋπολογισμός ανά Προϊόν και Πωλητή.

  Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις προβλέψεις των Πωλήσεων, στην Μείωση Εξόδων, στις Ταμειακές Ροές, στο Κεφάλαιο Κίνησης και στις μηνιαίες Αναλύσεις Αποκλίσεων με κατάλληλες Αναφορές και τα Εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαστούμε όλα τα ανωτέρω.

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ       DOWNLOAD ΥΛΙΚΟΥ

  Σε ποιους απευθύνεται

  • Διευθ. Συμβούλους και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων

  • Γεν. Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  • Οικονομική Διεύθυνση

  • Διευθυντές Διευθύνσεων

  • Στελέχη εμπλεκόμενα στον Σχεδιασμό του Προϋπολογισμού

  Ενότητες Σεμιναρίου

  A. ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ BUDGETING 
  Βήματα, Μεθοδολογία Σύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό.
  Β. ΠΡΟΒΛΕΨΗ / ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
  Ανά κατηγορία Προϊόντος, Κανάλι, Πωλητή και Business Unit. Χρήση μοντέλων Πρόβλεψης. Αξιολόγηση και επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου. Οικονομικός Προγραμματισμός, Εκτίμηση απαιτουμένου Κεφαλαίου Κίνησης με βάση τον τρόπο είσπραξης απαιτήσεων, πληρωμής Προμηθευτών και την εκτίμηση ύψους Πωλήσεων.
  Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 
  Διοικητικά Έξοδα, Έξοδα Παραγωγής, Διανομής, Πωλήσεων, Marketing και Χρηματοοικονομικών (Ειδικές φόρμες σε Excel συνδεδεμένες μεταξύ τους). Σχεδιασμός μείωσης Δαπανών με Εφαρμογές ABC Analysis & Αξιόπιστες Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μείωσης Κόστους, όπως Value Analysis, Προσέγγιση Ολικού Κόστους, Αριστοποίηση Αποθεμάτων κλπ.
  Δ. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (CASH FLOW) 
  Προγραμματισμός Ταμειακής Ροής, Υπολογισμός Κεφαλαίου Κίνησης (Ειδικό Εργαλείο).
  Ε. Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
  Αξιολόγηση Επενδύσεων – Παρακολούθηση.
  ΣΤ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  Εναλλακτικά σενάρια (Ανάλυση ευαισθησίας, Υπολογισμός Break Even Point).
  Ζ. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
  Ισολογισμός, Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Ταμειακής Ροής. Παρουσιάζεται αντίστοιχη Εφαρμογή.
  Η. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
  H εφαρμογή Flexible Budget που διαχωρίζει τις αποκλίσεις σε αυτές που οφείλονται αποκλειστικά στην διαφοροποίηση των πωλήσεων και σε αυτές που οφείλονται σε άλλα αίτια.
  Θ. Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
  Για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της κερδοφορίας, την εκχώρηση δικαιοδοσιών στα στελέχη και τον σχεδιασμό & την παρακολούθηση Δράσεων Βελτίωσης.
  Οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται πρακτικές Ασκήσεις για την εμπέδωση των Εργαλείων και των Μεθόδων.

  Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες

  • Θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις απαιτούμενες Φόρμες και Εργαλεία ξεκινώντας από τα μοντέλα πρόβλεψης Πωλήσεων, την Ομαδοποίηση των προϊόντων και την κατανομή τους ανά κωδικό, ώστε να συντάξουν με πληρότητα τον προϋπολογισμό των Πωλήσεων, καθώς και των Εξόδων, για όλες τις λειτουργίες της Επιχείρησης.
  • Θα εξοικειωθούν με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για την ανάλυση της αγοράς, προκειμένου να εκτιμούν με αξιοπιστία τις πωλήσεις.
  • Θα έχουν στη διάθεση τους σύγχρονα μοντέλα πρόβλεψης ζήτησης για την υποβοήθηση της εκτίμησης εξέλιξης της αγοράς και του ύψους των Πωλήσεων.
  • Θα είναι σε θέση να κτίζουν Προϋπολογισμό Πωλήσεων ανά Προϊόν, Πωλητή και Κανάλι, έτσι ώστε να εντοπίζονται περιοχές αυξημένου κόστους ή υψηλής κερδοφορίας και να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα.
  • Θα εφαρμόσουν στις Πρακτικές Ασκήσεις, Εργαλεία Ανάλυσης του Ανταγωνισμού και των Προμηθευτών, προκειμένου να αποφασιστούν στρατηγικές κινήσεις στην Εμπορική τους Πολιτική.
  • Σε κάθε κατηγορία δαπανών θα εφαρμόσουν εξειδικευμένα Εργαλεία μείωσης Κόστους (ABC Analysis, Προσέγγιση Ολικού Κόστους, Value Analysis, Inventory Optimization κλπ).
  • Θα ασκηθούν στη χρήση Εργαλείων για την Ανάλυση Νεκρού Σημείου, την Ανάλυση Ευαισθησίας, καθώς και τον Ταμειακό Προγραμματισμό και την απαιτούμενη χρηματοδότηση.
  • Θα εξασκηθούν σε Εργαλεία για να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν βελτιωτικές Ενέργειες που θα συνοδεύουν τον Προϋπολογισμό.
  • Θα έχουν στην διάθεσή τους ολοκληρωμένο Σύστημα Μηνιαίων Αναφορών και Δεικτών για την παρακολούθηση των αποκλίσεων.

  Εισηγητές Σεμιναρίου

  Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

  Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.

  Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής

  Ημερομηνία Διεξαγωγής: 17-12-2018

  Ώρες Διεξαγωγής: 09:30 - 17:00

  Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

  Τοποθεσία Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis

  Περιγραφή Υλικού

  • Εγχειρίδιο 'Budgeting - Σύνταξη και Παρακολούθηση Προϋπολογισμού'

  • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

  • Ολοκληρωμένο Σύστημα για το σχεδιασμό, την ετοιμασία και την παρακολούθηση των αποκλίσεων του Προϋπολογισμού Μοντέλα Πρόβλεψης Ζήτησης

  • Εργαλεία Ταμειακού Προγραμματισμού (Cash Flow), κατάστασης Ταμειακών Ροών, Πρόβλεψης Ισολογισμού βάσει Προϋπολογισμού, Flexible Budget. Δείτε περισσότερα για τα εργαλεία του σεμιναρίου εδώ.

  • Πρωτότυπη Εφαρμογή σε Excel για τον υπολογισμό του Κεφαλαίου Κίνησης που είναι απαραίτητο για τον Οικονομικό Σχεδιασμό (Financial Planning)

  • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας & αξιοποίηση των σχετικών Εργαλείων

  Επιδότηση Σεμιναρίου

  Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ. 

  Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 11-12-2018

  Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Παρθενώνος 19, Αθήνα 117 42, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  AQS - Advanced Quality Services Ltd. Η AQS - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1993 και είναι στελεχωμένη με δυναμικό συμβούλων υψηλής τεχνογν&o... προφίλ διοργανωτή