• Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών - Θεσσαλονίκη

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 22/11/2017 09:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μοναστηρίου 305, Μενεμένη 546 28, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: AQS - Advanced Quality Services Ltd.
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €400
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη συμμετοχή και άνω παρέχεται έκπτωση 20%.

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών - Θεσσαλονίκη

  Το καινοτόμο αυτό σεμινάριο δεν εξαντλείται σε κανόνες και οδηγίες αλλά παρουσιάζει με οργανωμένο τρόπο Σύγχρονες Πρακτικές, Εργαλεία και Διαδικασίες για τη Διαχείριση της συνεχούς ροής των εισερχομένων Πληροφοριών και των ποικίλων απαιτήσεων της Καθημερινότητας, ώστε να επιτύχουμε βελτίωση του τρόπου καθορισμού Προτεραιοτήτων, αναβάθμιση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, Οργάνωση των Αναθέσεων με καθορισμό προθεσμιών και μηχανισμούς Ελέγχου υλοποίησης. Κατά συνέπεια οδηγούμαστε σε σημαντική βελτίωση στη Διαχείριση του χρόνου, σε απαλλαγή από το stress και τελικά σε θεαματική αύξηση της Παραγωγικότητας.

  Παρουσιάζουμε για τον σκοπό αυτό, μεταξύ των άλλων, τις δύο παγκοσμίως σημαντικότερες μεθοδολογίες για τον Ποιοτικό Προγραμματισμό και την Αποδοτική Διαχείριση της Καθημερινότητας:

  1. Μεθοδολογία σύνδεσης Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού με Στόχους, Έργα και Διαδικασίες, διευθετώντας το επείγον, το σημαντικό, το μη σημαντικό και το μη επείγον με οργανωμένο τρόπο, του Stephen Covey, κορυφαίου στον κόσμο σε θέματα 'Ασκησης ηγεσίας, συγγραφέα του Βιβλίου '7 συνήθειες των Εξαιρετικά Επιτυχημένων ανθρώπων'.
  2. Μεθοδολογία David Allen, ο οποίος στο Σύστημα 'Getting Things Done', μετατρέπει την καθημερινότητα σε οργανωμένες ροές Πληροφοριών και Δράσεων με αποτέλεσμα θεαματική αύξηση της Παραγωγικότητας.

  Επειδή όπως το θέτει ο D. Allen, είναι αδύνατον να διαχειριστείς στόχους και δράσεις, εάν η Καθημερινότητα βρίσκεται εκτός Ελέγχου, απαιτείται η σύνθεση και των δύο προσεγγίσεων σε ένα ενιαίο Σύστημα.

  Επίσης, παρουσιάζονται Εργαλεία που έχει αναπτύξει η Εταιρεία μας και Εφαρμογές σε Tablet / Smartphone για την υλοποίηση όλων των παραπάνω. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι με τα Εργαλεία αυτά μπορούμε να μετρήσουμε την Αποδοτικότητα μέσα από ειδικούς Δείκτες, που συνδέονται με τις προτεραιότητες και την φιλοσοφία του Time matrix του Covey, αφού ότι δεν μετριέται, δεν μπορεί να βελτιωθεί.

   

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη κάθε Επιχείρησης ή Οργανισμού, που αναζητούν τρόπους για τη βελτίωση της οργάνωσης του χρόνου και των εργασιών τους, της επικοινωνίας, των αναθέσεων, την απαλλαγή από το Stress και την άσκηση ελέγχου, που οδηγούν στην αύξηση της παραγωγικότητας των ιδίων αλλά και του τμήματός τους.

  Ενότητες Σεμιναρίου

  Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
  • Η έννοια της Παραγωγικότητας, η μέτρηση και η βελτίωση της
  • Η Διευθέτηση όλων των Εισερχομένων Πληροφοριών (Fax, Τηλέφωνα, Εmail, Προφορικές Εντολές)
  • Η βελτίωση της Επικοινωνίας ως παράγοντας καλύτερης Διαχείρισης του Χρόνου
  • Πώς γίνεται ο Διαχωρισμός: Αρχειοθέτηση, Ανάθεση - Υλοποίηση - Επανεξέταση στο μέλλον - Καθορισμός επόμενου βήματος (Σύστημα David Allen GTD: Getting Things Done)
  • Ο καθορισμός προτεραιοτήτων και ο δομημενος τρόπος Επίλυσης Προβλημάτων
  • Οι Βέλτιστες Πρακτικές για τον Εβδομαδιαίο - Ημερήσιο Προγραμματισμό (Σύστημα Covey)
  • Συστηματική Διαχείριση Συσκέψεων
  • Σύστημα Υπομνήσεων για την παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων
  • Σύστημα Αναφορών - Έλεγχος - Βελτιώσεις
  • Η σύνθεση όλων των ανωτέρω σε Ενιαίο Σύστημα
  Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ 
  • Η Διαχείριση του stress: Πώς εντοπίζονται τα αίτια και πώς θεραπεύονται
  • Πρακτικές Ασκήσεις Απαλλαγής απο το Stress
  • H Φιλοσοφία Win – Win και η Διαχείριση των Συγκρούσεων
  • Πώς αντιμετωπίζεται η αναβλητικότητα
  • Πώς αντιμετωπίζονται οι «Ληστές» του Χρόνου - Πώς αντιμετωπίζεται η σπατάλη του Χρόνου
  • Ποιές ειναι οι καλές πρακτικές στη Διαχείριση του Χρόνου
  • Αυτοαξιολόγηση και Βελτίωση στην κατανομή του Εργασιακού Χρόνου
  • Η Λογική της Ανάθεσης και πώς την ενισχύουμε - Πως γίνεται η ανάθεση Εργασιών και πως παρακολουθείται
  • Πώς το Coaching συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της Παραγωγικότητας και στην απαλλαγή από το stress
  • Η Επικέντρωση σε ένα πράγμα κάθε φορά
  • Η αναζήτηση του ριζικού αιτίου των προβλημάτων, συντελεί στην αυξημένη Παραγωγικότητα
  Γ. Η ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
  • Πρόσβαση στα αρχεία σας από παντού
  • Η Διαχείριση των Αναθέσεων
  • Αναφορές και Διαχείριση Εκκρεμοτήτων
  • Σύγχρονα Συστήματα ενημέρωσης αυτόματης ειδοποίησης πορείας Εκκρεμοτήτων
  • Εφαρμογή Διαχωρισμού σε Επείγοντα - Μη Επείγοντα, Σημαντικά Επείγοντα - Σημαντικά Μη Επείγοντα
  • Εργαλεία Διαχείρισης Εργων
  • Εφαρμογή σε Excel για την ανάπτυξη του Προσωπικού Project για τη βελτιωση της Διαχείρισης Χρόνου, την πλήρη απαλλαγή από το Stress και την Βελτίωση της Παραγωγικότητας
  • Εφαρμογές Tablet
   • Οι 20 σημαντικότερες Εφαρμογές σε Tablet/smartphones
   • Προϋπολογισμός & Αναφορές
   • Διαχείριση Δραστηριοτήτων - Διεργασιών
   • Παρουσίαση Προϊόντων & Διαχείριση Παραγγελιών
   • Διαχείριση Ευκαιριών
   • Διαχείριση Ημερολογίου, Επαφών, E-mails, Σημειώσεων

  Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες

  • Θα εξοικειωθούν με τον τρόπο και τα Εργαλεία καθορισμού των Προτεραιοτήτων σε ένα εξαιρετικά αποδοτικό Σύστημα Προγραμματισμού.
  • Θα εξοικειωθούν με το Σύστημα David Allen, μεσω του οποίου οργανώνεται ο καταιγισμός των πληροφοριών και των υποχρεώσεων της καθημερινότητας πράγμα που συμβάλλει στην απαλλαγή από το Stress και στη βελτίωση της Ποιότητας και της Παραγωγικότητας των Εργασιών με χρήση ειδικών Εφαρμογών.
  • Θα έχουν στη διάθεσή τους Ειδικές Λίστες Ελέγχου ως Εργαλεία Προσωπικής Βελτίωσης για τη Διαχείριση Συγκρούσεων, την Ανάθεση Αρμοδιοτήτων, το Coaching, τη Διαχείριση του Stress κλπ.
  • Θα εξοικειωθούν με τη χρήση σύγχρονης Τεχνολογίας και Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διαχείριση της Καθημερινότητας.
  • Θα μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις διακοπές στην εργασία.
  • Θα οργανώνουν Επιτυχημένες και Αποδοτικές Συσκέψεις.
  • Θα καθιερώσουν συνήθειες που βελτιώνουν θεαματικά την παραγωγικότητα (Διαχειριση Τηλεφώνου, Ε-mails, Αναθέσεις, Υπομνήσεις, Διαχείριση Δύσκολων Ανθρώπων).
  • Θα συνειδητοποιήσουν την τεράστια δύναμη της Επικέντρωσης σε ένα πράγμα κάθε φορά αντί της πολυδιάσπασης.
  • Θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν την αναβλητικότητα.
  • Θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν όλα τα Συστήματά Διαχείρισης Χρόνου και Καθημερινότητας μέσω Εφαρμογών σε Φορητές Συσκευές, Tablets και Smartphones.
  • Τέλος θα αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο Project Προσωπικής Βελτίωσης Διαχείρισης Χρόνου και πλήρους απαλλαγής από τo Stress και επομένως εντυπωσιακής βελτίωσης της Παραγωγικότητας.

  Εισηγητές Σεμιναρίου

  Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

  Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.

  Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής

  Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22-11-2017

  Ώρες Διεξαγωγής: 09:30 - 17:00

  Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Τοποθεσία Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace

  Περιγραφή Υλικού

  • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών"
  • παρουσίαση του σεμιναρίου 
  • Εργαλεία - Εφαρμογές που υποστηρίζουν τα παραπάνω
  • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

  Επιδότηση Σεμιναρίου

  Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ. 

  Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 16-11-2017 

  Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μοναστηρίου 305, Μενεμένη 546 28, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  AQS - Advanced Quality Services Ltd. Η AQS - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1993 και είναι στελεχωμένη με δυναμικό συμβούλων υψηλής τεχνογν&o... προφίλ διοργανωτή