• DPO Certification - Πρόγραμμα Πιστοποίησης Data Protection Officer - Αθήνα

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 12/12/2018 09:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Παρθενώνος 19, Αθήνα 117 42, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: AQS - Advanced Quality Services Ltd.
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €900
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη συμμετοχή και άνω παρέχεται έκπτωση 20%.

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  DPO Certification - Πρόγραμμα Πιστοποίησης Data Protection Officer - Αθήνα

  Η AQS πρωτοπόρος στην εκπαίδευση στελεχών για τον Κανονισμό 2016/679 για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR), καθώς και στην υλοποίηση σχετικών Έργων Συμμόρφωσης, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί σε Πιστοποίηση προσόντων του Data Protection Officer. Η πιστοποίηση δίδεται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις, από τον φορέα TUV Austria βάσει του ISO 17024. 

  Οι εξετάσεις δίδονται σε ανεξάρτητες ημερομηνίες που καθορίζονται κατά διαστήματα. Ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει σε ποια ημερομηνία επιθυμεί να συμμετάσχει.

  Τα μέχρι τώρα ποσοστά επιτυχίας των συμμετεχόντων αγγίζουν το 90%.

  Η θεματολογία καλύπτει όλες τις πτυχές του GDPR, Τεχνική, Οργανωτική και Νομική.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Ιωάννης Κυριαζόγλου, με 42 έτη εμπειρία και διεθνή δραστηριότητα σε έργα Πληροφορικής σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μέση Ανατολή, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό Έργο. Είναι υπεύθυνος σχεδιασμού του διδακτικού υλικού πιστοποίησης για τον DPO σε φορείς του εξωτερικού.

  Έχει συγγράψει πληθώρα έργων σχετικά με το IT Security και το IT Auditing. Τον Δεκέμβριο 2016 εκδόθηκαν πέντε νέα βιβλία του σχετικά με τη Διαχείριση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον νέο Κανονισμό με διεθνή απήχηση.

  Και τα 5 παραπάνω βιβλία θα δοθούν στους συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού προγράμματος δωρεάν καθώς και όλα τα εργαλεία που αναφέρονται παρακάτω. Επίσης, θα τους δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της AQS 'Online Σύμβουλοι', μέσω της οποίας θα μπορούν για ένα έτος να θέτουν ερωτήματα στους εισηγητές και να υποστηρίζονται στην επίλυση προβλημάτων, είτε σχετικά με την Εγκατάσταση και τη Λειτουργία του GDPR είτε σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του DPO. 

  Επίσης, σε κάθε τροποποίηση του υλικού που θα υλοποιείται στην πορεία του χρόνου, λόγω πιθανών νέων δεδομένων σχετικά με τον GDPR ή νέων εργαλείων που σχεδιάζονται, θα λαμβάνουν δωρεάν σχετικές ενημερώσεις για τη λήψη των νέων εκδόσεων.

   

  Σεμινάρια GDPR

  Το σεμινάριο υλοποιείται από το 2016 με μεγάλη επιτυχία, ενώ το υλικό του έχει εμπλουτιστεί με νέα Εργαλεία και Μεθοδολογίες, μέσα και από την εμπειρία υλοποίησης άνω των 100 Έργων Συμμόρφωσης με τον GDPR από την AQS, σε Οργανισμούς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
  Minoan Lines, Jumbo, Friday's, Vitex, AON, Subaru, ΕΡΤ, Bingo, Hellas Sat, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Δήμοι, Περιφέρειες κλπ.

   

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ             

      

  ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  1. Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

  • Τι είναι Προστασία Δεδομένων
  • Βασικοί όροι Προστασίας Δεδομένων
  • Πώς λειτουργεί η Προστασία Δεδομένων
  • Αρχές Ποιότητας των Δεδομένων
  • Δικαιώματα Ατόμων (λήθη, συγκατάθεση κλπ.)
  • Γνωστοποίησης Παραβιάσεων Ασφάλειας
  • Διασυνοριακή Διαβίβαση Δεδομένων
  • Πρόστιμα από μη Συμμόρφωση

  2. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

  • Νομικές Επιπτώσεις
  • Ο ρόλος του Data Protection Officer
  • Οι υποχρεώσεις του DPO και το Πλαίσιο σχέσης με τον Οργανισμό
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Επαγγελματικές Δεξιότητες​
  • Ο ευρύτερος ρόλος και η αξία του DPO

  3. Σύστημα Προστασίας Δεδομένων

  • Διαδικασίες και Συστήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • Συνοπτική Περιγραφή Συστήματος Προστασίας Δεδομένων
  • Ανάλυση Κινδύνων - Risk Management & ISO 31000
  • Η υλοποίηση του Impact Assessment
  • Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας - Ασφάλειας Δεδομένων & ISO 27001
  • Εφαρμογές και Εξοπλισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • Ψευδωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση
  • Επιχειρησιακή Συνέχεια & ISO 22301
  • Εκτέλεση Ελέγχων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνων και Αποτελεσμάτων Προστασίας

  4. GDPR Auditing & Διορθωτικές Ενέργειες

  • Προετοιμασία Audit
  • Ετοιμασία checklist
  • Υλοποίηση Audit (σε Διαδικασίες, Συστήματα, Προσωπικό)
  • Αξιολόγηση Ευρημάτων
  • Σχεδιασμός Διορθωτικών Ενεργειών
  • Παρακολούθηση Υλοποίησης Διορθωτικών Ενεργειών

  5. Case studies

  • Μελέτες Περιπτώσεων με πραγματικά παραδείγματα
  • Μελέτες Περιπτώσεων Αξιολόγησης Ευρημάτων Audit και Σχεδιασμού Διορθωτικών Ενεργειών
  • Ανάλυση υποθέσεων εφαρμογής στις εταιρείες των συμμετοχόντων
  • Ομαδικές Ασκήσεις για την εμπέδωση του Κανονισμού
  • Εργαλεία Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων κατά ISO 31010
  • Εργαλεία σε Excel για το Impact Assessment
  • Εργαλείο Διαχείρισης Δράσεων Διαχείρισης Κινδύνων
  • Εργαλείο σχεδιασμού ροής εργασιών

  6. Προετοιμασία για τις εξετάσεις

  • Διαγωνίσματα με ερωτήσεις για να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες
  • Βαθμολόγηση των απαντήσεων
  • Συζήτηση των απαντήσεων

  Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος της εξέτασης για την πιστοποίηση.

  Εισηγητές Σεμιναρίου

  Χρίστος Κόζιαρης

  Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC).

  Ιωάννης Κυριαζόγλου

  Σύμβουλος Επιχειρήσεων με 42 έτη εμπειρία και Διεθνή δραστηριότητα (Ελλάδα, Ευρώπη και Καναδά) σε έργα Πληροφορικής, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό Έργο σε θέματα Σχεδιασμού, Αξιολόγησης, Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής. Τον Δεκέμβριο 2016 εκδόθηκαν πέντε νέα βιβλία του σχετικά με τη Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων και τον νέο Κανονισμό (1. Data Protection and Privacy Management System, 2. DP&P Strategies, Policies and Plans, 3. Data Protection Impact Assessment, 4. Data Protection Specialized Controls και 5. Security and Data Privacy Audit Questionnaires). Θεωρείται ο κορυφαίος στην Ελλάδα ειδικός σε θέματα Πληροφορικής. (Αθήνα)

  Νούσιας Αλέξανδρος

  Νομικός σύμβουλος με εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα Προστασίας και Διαχείρισης Δεδομένων και Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Legal Lead των Creative Commons Ελλάδος, Επιστημονικός συνεργάτης του Open Data Intsitute-Κόμβος Αθηνών και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ), εργάζεται ως Data Protection Officer σε ευρωπαϊκά έργα Horizon 2020 με πολλαπλές εισηγήσεις και παρουσιάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).

  Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής

  Ημερομηνία Διεξαγωγής: 12-12-2018 έως 14-12-2018

  Ώρες Διεξαγωγής: 09:30 - 17:00

  Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

  Τοποθεσία Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis

  Περιγραφή Υλικού

  Στα πλαίσια του προγράμματος δίνονται στους συμμετέχοντες τα εξής:

   

  • Τα 5 παραπάνω βιβλία του εισηγητή, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ανατρέχουν για την αναζήτηση λεπτομερειών και ειδικών περιπτώσεων

  • Το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που αποτελεί σύνοψη των 5 τόμων

  • Όλη η παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος

  • Τα Case Studies που θα παρουσιαστούν με τις λύσεις τους

  • Διαδικασίες και Πολιτικές Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

  • Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών – Προβλημάτων Ασφάλειας IT

  • Εργαλεία σε Excel για το Impact Assessment

  • Εργαλεία Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων κατά ISO 31010

  • Εργαλείο Διαχείρισης Δράσεων Διαχείρισης Κινδύνων

  • Εργαλείο σχεδιασμού ροής εργασιών

  • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας μας

   

  Επιδότηση Σεμιναρίου

  Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ. 

  Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 06-12-2018 

  Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
   
  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Παρθενώνος 19, Αθήνα 117 42, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  AQS - Advanced Quality Services Ltd. Η AQS - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1993 και είναι στελεχωμένη με δυναμικό συμβούλων υψηλής τεχνογν&o... προφίλ διοργανωτή