• Αδικήματα γενετήσιας ελευθερίας με θύματα ανηλίκους - Νομικά και πρακτικά ζητήματα από τη σκοπιά του συνηγόρου πολιτικής αγωγής

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 26/09/2017 18:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα 106 80, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €70
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Ειδική τιμή για φοιτητές: 45€

   

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Σκοπός

  Με δεδομένο ότι πρόκειται για εξαιρετικά ευαίσθητη κατηγορία αδικημάτων με υψηλό σκοτεινό αριθμό, στην οποία ο συνήγορος πολιτικής αγωγής καλείται να συντονίσει μια σειρά από παράγοντες για να βοηθήσει στην αποκάλυψη της ουσιαστικής αλήθειας, το σεμινάριο σκοπεί να εντοπίσει μια σειρά από αποδεικτικές δυσχέρειες που ανακύπτουν στην προδικασία (στο στάδιο της διαδικασίας όπου συχνά η αλήθεια του ανηλίκου συναντά συστημικές αγκυλώσεις και προκαταλήψεις) και να συστήσει δικονομικά εφαρμοσμένες επιλογές ώστε αυτή η μαρτυρία του ανηλίκου να καταγραφεί και να αξιοποιηθεί για την προστασία του. Περαιτέρω, αναδεικνύει ορισμένα συχνά πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν στην κυρία διαδικασία και προτείνει δικονομικούς τρόπους αντιμετώπισής τους

  Διάγραμμα Ύλης

  1η ημέρα (Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017, 18:00 - 21:00)

  Πρωτογενές αποδεικτικό υλικό προς διακρίβωση αδικήματος
  -Εισαγγελία - Ιατροδικαστική Υπηρεσία - Κέντρα Ψυχικής Υγείας - Πρακτικές ενέργειες συνηγόρου

  Υποβολή μηνύσεως
  -Λήψη και αποτύπωση ιστορικού - Ιδιαίτερες ανάγκες στην αποτύπωση αδικημάτων - Οι αντικειμενικές υποστάσεις των πράξεων των άρ. 336 - 339 και 342 - 346 του ΠΚ και οι ιδιαίτερες ανάγκες στην αποτύπωσή τους - Παράσταση πολιτικής αγωγής - Δικονομικά ζητήματα - Ειδικά θέματα Πορνογραφίας Ανηλίκων και συναφών εγκλημάτων (άρ. 348Α - Γ ΠΚ)

  Κατάθεση ανηλίκου
  -Προετοιμασία και εγγυήσεις σε προκαταρκτικό στάδιο - ορθές και εσφαλμένες ερωτήσεις και απαντήσεις

  Ο ρόλος των ειδικών ψυχικής υγείας
  -Τεχνικός σύμβουλος, θεράπων ιατρός και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης

  Αιτήματα στο στάδιο της τακτικής ανακρίσεως
  -Άρ. 352Α ΠΚ - Επικαιροποίηση στοιχείων - Μαρτυρικές καταθέσεις, ιατρικά πιστοποιητικά

  2η ημέρα (Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, 18:00 - 21:00)

  Παραπληρωματικά ζητήματα αστικής και ποινικής φύσεως
  -Ειδικά σε περίπτωση κατηγορουμένου ανιόντος: ζητήματα δικαστικού καθορισμού επιμέλειας του ανηλίκου και επικοινωνίας με αυτόν μέχρι την περαίωση της προδικασίας και άμυνα στην ποινική διάταξη του άρ. 232Α ΠΚ (παραβίαση επικοινωνίας εκ μέρους του καταγγείλαντα γονέα) - Νομολογία

  Κυρία Διαδικασία
  -Ένορκοι, Νεώτεροι Μάρτυρες, Αιτήσεις Εξαίρεσης - Ανάδειξη αποδεικτικού υλικού - Ανάδειξη ευρημάτων πραγματογνωμοσύνης και τεχνικών εκθέσεων - Αντίκρουση «ειδικών» - Διαδεδομένες πλάνες & προκαταλήψεις

  Διαγράμματα ενεργειών συνηγόρου πολιτικής αγωγής στην προδικασία και την κυρία διαδικασία

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ιδρύθηκε το 1977 με αντικείμενο την υποστήριξη των νομικών επαγγελμάτων με σύγχρονες &e... προφίλ διοργανωτή