• Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Ν 4469/2017)

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 21/09/2017 17:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα 106 80, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €80
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Ειδική τιμή για φοιτητές : 45€

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, διαμεσολαβητές, οικονομολόγους/ οικονομικούς συμβούλους που ασχολούνται με τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, τραπεζικά στελέχη και λογιστές.

   

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Σκοπός

  Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιασθούν οι ρυθμίσεις του Ν 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων με έμφαση κυρίως: · στις δυνατότητες ρύθμισης που προσφέρει ο νέος νόμος ανά κατηγορία πιστωτή του οφειλέτη (με χρήση παραδειγμάτων) · στο περιεχόμενο της πρότασης του οφειλέτη και των αντιπροτάσεων των πιστωτών του στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης · στα αποτελέσματα που παράγονται από τη σύναψη και τη δικαστική επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και · στις δυνατότητες αναστολής των ατομικών διώξεων των πιστωτών κατά του οφειλέτη. Επίσης, η παρουσίαση θα περιλαμβάνει σύντομη συγκριτική αξιολόγηση με την συμφωνία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. Ν 3588/2007.

  Διάγραμμα Ύλης

   • Πεδίο εφαρμογής - Υπαγόμενα πρόσωπα/οφειλές - Δημόσιοι φορείς
   • Δυνατότητες αναδιάρθρωσης οφειλών
    • Ελεύθερη διαμόρφωση σύμβαση αναδιάρθρωσης
    • Γενικοί υποχρεωτικοί κανόνες αναδιάρθρωσης- Παραδείγματα
    • Ειδικοί υποχρεωτικοί κανόνες ως προς Δημόσιο/ΦΚΑ - Παραδείγματα
   • Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης
    • Είδος/όριο οφειλής
    • Κριτήρια επιλεξιμότητας
   • Ροή διαδικασίας
    • Υποβολή αίτησης - Περιεχόμενο
    • Διαπραγμάτευση
    • Υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών
    • Ρόλος συντονιστή/εμπειρογνώμονα
   • Η παρέμβαση του δικαστηρίου
    • Προϋποθέσεις
    • Διαδικασία
    • Επικύρωση σύμβασης αναδιάρθρωσης
   • Συνέπειες σύναψης σύμβασης/δικαστικής επικύρωσης
    • Δεσμευτικό αποτέλεσμα έναντι μη συμμετεχόντων/μη συμβαλλομένων πιστωτών
    • Ευθύνη εγγυητών/συνοφειλετών
   • Δυνατότητες προσωρινής προστασίας οφειλέτη
    • Αναστολή
    • Διάρκεια
   • Ακύρωση/ανατροπή σύμβασης
   • Συγκριτική αξιολόγηση με συμφωνία εξυγίανσης άρθρων 99 επ. Ν 3588/2007 (ΠτΚ)

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ιδρύθηκε το 1977 με αντικείμενο την υποστήριξη των νομικών επαγγελμάτων με σύγχρονες &e... προφίλ διοργανωτή