• Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Παιδαγωγικές και Επαγγελματικές Διαστάσεις

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: Χωρίς Ημερομηνία
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής:
 • Διοργανωτής: Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €315
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Το αρχικό κόστος παρακολούθησης του Προγράμματος ανέρχεται στα 300 €. Μπορείτε, όμως, να ενημερωθείτε από την Ενότητα «Εγγραφή και Δίδακτρα» της ιστοσελίδας μας για τις κατηγορίες των εκπτώσεων, που μπορεί να χορηγηθούν και συνδυαστικά με ανώτατο όριο το 25%. Ειδική πολιτική διδάκτρων μπορεί να ισχύσει σε περιπτώσεις ομαδικών εγγραφών.

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και θεωρίες μάθησης, ο σύγχρονος τρόπος λειτουργίας της σχολικής μονάδας αλλά και οι σύγχρονες εξελίξεις στην απασχόληση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, δημιουργούν νέες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Το πρόγραμμα αυτό διερευνά σφαιρικά τους σύγχρονους ρόλους του/της εκπαιδευτικού σε τρεις άξονες -ως δάσκαλου/ας μέσα στην τάξη, ως στελέχους στη σχολική μονάδα και ως απασχολούμενου/ης στην αγορά εργασίας. Έχει ως εφόρμηση το ότι στο πλαίσιο των μετασχηματισμών που λαμβάνουν χώρα είναι απαραίτητο να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να επαναπροσδιορίζουν τους ρόλους τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στις νέες απαιτήσεις του επαγγέλματος, διευκολύνοντας το έργο τους και ωφελώντας την εκπαίδευση γενικά. 

  Ακολουθώντας τους τρεις παραπάνω άξονες, το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις διδακτικές ενότητες στις οποίες ο εκπαιδευτικός εξετάζεται :
  • Στο πλαίσιο της σχολικής τάξης
  • Ως επαγγελματίας
  • Στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας

  Συγκεκριμένα, αναφορικά με τους νέους ρόλους μέσα στην τάξη, το πρόγραμμα ασχολείται με σύγχρονες πρότυπες διδακτικές προσεγγίσεις και κυρίως με θέματα σχεδιασμού της καθημερινής πρακτικής η οποία απαιτεί τη χρήση σύγχρονων μέσων διδασκαλίας και επικοινωνίας, νέες μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών/ριών, την οργάνωση ή τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σχολικές εκδηλώσεις και την εφαρμογή νέων τρόπων κοινωνικοποίησης των μαθητών και ευαισθητοποίησής τους για τα σύγχρονα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. 

  Σχετικά με την ιδιότητα του/της εκπαιδευτικού ως επαγγελματία στο πρόγραμμα αναλύονται οι υποχρεώσεις και δικαιώματα που πηγάζουν από το διοικητικό και το εργατικό δίκαιο και εξετάζεται ο ρόλος του/της ως μέλος των οργάνων του σχολείου, η σχέση του με συναδέλφους, γονείς και φορείς καθώς και ο καθοδηγητικός ρόλος του/της εκπαιδευτικού ως συμβούλου –με ιδιαίτερη έμφαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών/ριών. Προσδιορίζεται τέλος η επιστημονική πλευρά του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτικού, με έμφαση στους ορίζοντες επιστημονικής εξέλιξης μέσα από μεταπτυχιακές σπουδές και επιμορφώσεις και στον ρόλο του ως ερευνητή. 

  Σχετικά με το ρόλο του/της εκπαιδευτικού ως στελέχους της εκπαιδευτικής μονάδας εξετάζονται τρόποι με τους οποίους αυτός/ή μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας του σχολείου, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τις ισχύουσες θεωρίες μέσα από μια σειρά παραγόντων, κριτηρίων και δεικτών -σε συνάφεια και με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Παράλληλα αναλύεται μια σειρά ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα του σχολείου όπως π.χ. η συμβολή του/της εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και της σχολικής κουλτούρας, τρόποι χειρισμού της διαπολιτισμικότητας, θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, τρόποι αντιμετώπισης θεμάτων που έχουν σχέση με παιδιά με ειδικές ικανότητες και ζητήματα παθογένειας της σχολικής μονάδας όπως το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού.

  Διεύθυνση Διεξαγωγής


  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου Τα εξ αποστάσεως Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεχίζουν με εξαιρετική ε&... προφίλ διοργανωτή