• Ναυτιλιακά: Βασικές Γνώσεις και Εισαγωγή στο Ναυτικό Δίκαιο

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 21/09/2019 10:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 84, Αθήνα 115 28, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Bonus Seminars
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €85
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
  Εκπτώσεις και Εκπτωτικά Δικαιώματα για κάθε Εγγεγραμμένο στα Σεμινάρια της BONUS SEMINARS:
  • 10% σε κάθε ένα συμμετέχοντα σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής (3 άτομα +)
  • 20% σε κάθε Σεμινάριο στους κατόχους κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ
  • 10% σε κάθε Σεμινάριο στους κατόχους ενεργούς Φοιτητικής κάρτας 
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα
  Γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο αυτό;

  ·        Για να Κατανοήσετε τη Σημασία των Θαλασσίων Μεταφορών στο Παγκόσμιο Εμπόριο  

  ·        Για να Κατανοήσετε τη Σπουδαιότητα και το Ρόλο της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Παγκόσμια Οικονομία

  ·        Για να Γνωρίσετε την Έννοια και τις Κατηγορίες των Πλοίων

  ·        Για να Κατανοήσετε τη Διαφορά μεταξύ Πλωτού Ναυπηγήματος και Βοηθητικού Ναυπηγήματος

  ·        Για να Γνωρίσετε τη Διαδικασία και τις Συμβάσεις Νηολόγησης ενός Πλοίου

  ·        Για να Μάθετε τη Διαδικασία Απόκτησης και Απώλειας της Εθνικότητας ενός Πλοίου

  ·        Για να Γνωρίσετε το λεπτομερές Περιεχόμενο μιας Σύμβασης Ναυτολόγησης

  ·        Για να Γνωρίσετε τα Καθήκοντα όλου του Προσωπικού Πλοίων

  ·        Για να Γνωρίσετε τις Διαδικασίες Κτήσης, Ναυπήγησης και Διάλυσης Πλοίων

  ·        Για να Γνωρίσετε τους Διεθνείς Οργανισμούς και τους Κώδικες Ναυσιπλοΐας

  ·        Για να Μάθετε την Λειτουργία και τους Στόχους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

  ·        Για να Γνωρίσετε τις διαδικασίες Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS)

  ·        Για να Γνωρίσετε τις διαδικασίες Πρόληψης της Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL)

  Σε ποιους απευθύνεται:
  • Σε Φοιτητές Ναυτιλιακών Σπουδών   
  • Σε Σπουδαστές Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Σε Όλους τους Επιχειρηματίες του Ναυτιλιακού κλάδου που επιθυμούν να Γνωρίσουν και να Κατανοήσουν τις Βασικές Αρχές του Ναυτικού Δικαίου
  • Σε Στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με την διεκπεραίωση Ναυτιλιακών Υποθέσεων επικεντρωμένων στα Νομικά Ζητήματα του Ναυτικού Δικαίου  
  • Σε Όλους όσους επιθυμούν να Γνωρίσουν τον Υπέροχο Κόσμο της Ναυτιλίας
  Θεματολογία (ποια θέματα θα Παρουσιαστούν και θα Αναλυθούν στο Σεμινάριο):

  ·       Ο Ρόλος και η Σημασία των Θαλασσίων Μεταφορών στο Παγκόσμιο Εμπόριο

  ·       Η Σπουδαιότητα και ο Ρόλος της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Παγκόσμια Οικονομία

  ·       Οι Λόγοι Αύξησης της Ζήτησης για Θαλάσσιες Μεταφορές

  ·       Έννοια Πλοίου και Κατηγορίες Πλοίων

  ·       Νηολόγηση Πλοίου

  ·       Απόκτηση και Απώλεια της Εθνικότητας ενός Πλοίου

  ·       Σύνθεση Προσωπικού Πλοίων

  ·       Συμβάσεις Ναυτολόγησης

  ·       Καθήκοντα Προσωπικού Πλοίων

  ·       Οργάνωση Εργασίας εν Πλώ

  ·       Κτήση, Ναυπήγηση και Διάλυση Πλοίου

  ·       Διεθνείς Οργανισμοί και Κώδικες Ναυσιπλοΐας

  ·       Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος

  ·       Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας

  ·       Ασφάλεια Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS)

  ·       Πρόληψη Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL)  

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 84, Αθήνα 115 28, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?