• Διαχείριση Έργου (PROJECT MANAGEMENT)

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: Χωρίς Ημερομηνία
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Λεωφόροσ Λαυρίου 30, Κορωπί 194 00, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: CNC TRAINING CENTER
 • Κόστος: €350 (Πλέον Φ.Π.Α 23%)
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

   

  ΛΑΕΚ:

  Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%

   

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Ένα  σεμινάριο 16 ωρών σχεδιασμένο ειδικά για Μηχανικούς και Μηχανουργούς ώστε να παρέχει στους συμμετέχοντες μια ρεαλιστική προσέγγιση και μεθοδολογία στη Διαχείριση Έργου και να τους βοηθήσει: να σχεδιάζουν, οργανώνουν, προγραμματίζουν, διαχειρίζονται, ελέγχουν και διορθώνουν τα διάφορα projects όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

   Θεματολογία

  • Ορισμός του έργου, προσδοκιών και στόχων
  • Συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών
  • Προσδιορισμός και υπολογισμός των απαιτούμενων πόρων (εργαλεία, συσκευές, πρώτες ύλες, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.)
  • Διαδικασία σχεδιασμού του έργου και κριτήρια επιλογής βέλτιστης λύσης
  • Εκτίμηση ρίσκου και επικινδυνότητας
  • Συνεργασία και συνεννόηση με τον πελάτη και τους συνεργάτες 
  • Κοστολόγηση, σύνταξη οικονομικών προσφορών και περιορισμός δαπάνης
  • Υπολογισμός του χρόνου σχεδιασμού, παραγωγής και υλοποίησης
  • Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος παραγωγής και υλοποίησης
  • Ο ρόλος του υπεύθυνου του έργου, καθορισμός της ομάδας και των εργασιών
  • Έλεγχος ποιότητας
  • Εργαλεία Διαχείρισης Έργου και εφαρμογή

  Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Το CNC TRAINING CENTER λειτουργεί ως κέντρο Δια βίου Μάθησης Επιπέδου 2, είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Λεωφόροσ Λαυρίου 30, Κορωπί 194 00, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  CNC TRAINING CENTER Το CNC TRAINING CENTER είναι το 1ο HTEC (HAAS Technical Education Center) στην Ελλάδα και το 150ο παγκοσμίως! Εξειδικεύεται στην παροχή π&rho... προφίλ διοργανωτή