Ελληνοαμερικανική Ένωση

Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

Λίγα Λόγια

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, είναι μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1957 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα κέντρα δια βίου μάθησης και επαγγελματικής επιμόρφωσης στην Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε με πληθώρα διεθνών εκπαιδευτικών κέντρων, πανεπιστημίων, ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, όπως: Project Management Institute, Business Management Consultants, Global Association of Risk Professionals, Information Systems Auditor Certification Association, USA (ISACA), CISCO, Red Hat, Apple, International Import-Export Institute, Inc.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει:

 • Σεμινάρια υψηλής εξειδίκευσης: σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού σε τομείς όπως: Χρηματοοικονομικά, Εσωτερικός Έλεγχος, Στρατηγικό Management και Marketing, Έλεγχος και Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 • Σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης: Οι κύριοι τομείς που καλύπτονται από τα σεμινάρια αυτά είναι Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικοινωνία, Πωλήσεις και Marketing
 • Προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης (certificate programs): προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας που διεξάγονται σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς φορείς
 • Επαγγελματικές πιστοποιήσεις (professional certifications): προπαρασκευαστικά μαθήματα για τις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης (PMP, IPMA, CISSP, CISA, CRISC, CISM, Certified Exporter)
 • E-learning: προγράμματα που γίνονται εξ’ ολοκλήρου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Business English: προγράμματα που καλύπτουν τις επικοινωνιακές ανάγκες στελεχών επιχειρήσεων που σχετίζονται με συνεργάτες ή πελάτες του εξωτερικού
 • Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση: προγράμματα για στελέχη επιχειρήσεων που οργανώνονται βάσει αιτημάτων εργοδοτών και καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
 • Συνέδρια

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι από τους λίγους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί με το Πιστοποιητικό EN ISO 9001:9008 για την ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Προγραμματισμένα Σεμινάρια:

Σεμινάρια Εταιρείας:

 • Project Management Professional (PMP)® Preparation Course
  Ημερομηνία: 01/03/2018 09:00
 • Εισαγωγή στο Αγγλικό Δίκαιο των Συμβάσεων
  Ημερομηνία: 01/03/2018 16:00
 • Certificate in Digital Marketing
  Ημερομηνία: 02/05/2018 19:00
 • CISM Prep Course
  Ημερομηνία: 05/03/2018 09:00
 • CBAP Prep Course
  Ημερομηνία: 06/03/2018 18:00
 • Παραδοσιακές και Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης της Ναυτιλίας
  Ημερομηνία: 08/03/2018 16:00
 • Διαχείριση Χρόνου για Ποιοτική και Παραγωγική Εργασία
  Ημερομηνία: 09/03/2018 10:00
 • Social Media Marketing and Advertising Workshop
  Ημερομηνία: 16/03/2018 19:00
 • Growth Hacking Academy
  Ημερομηνία: 17/04/2018 19:00
 • TOLES Advanced Exam Prep Course
  Ημερομηνία: 22/03/2018 18:00
 • Self re:branding
  Ημερομηνία: 23/03/2018 16:00
 • Keep up to date with Business English
  Ημερομηνία: 23/03/2018 18:00
 • The Art of Project Management
  Ημερομηνία: 26/02/2018 09:00
 • Βασικές Αρχές Ναυλώσεων Πλοίων
  Ημερομηνία: 30/03/2018 16:00

 • Άλλα Σεμινάρια:

 • 21st European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine
  Ημερομηνία: 01/05/2018 10:00
 • Excel για στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
  Ημερομηνία: 02/03/2018 18:00
 • Excel για στελέχη Λογιστηρίων και Οικονομικών Διευθύνσεων
  Ημερομηνία: 02/03/2018 18:00
 • PRINCE2 2017 Foundation & Practitioner
  Ημερομηνία: 05/03/2018 09:30
 • ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
  Ημερομηνία: 05/03/2018 09:30
 • PowerPivot for Excel 2016
  Ημερομηνία: 05/03/2018 17:30
 • Ρεικι Α - Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παραδοσιακού Ουσούι Ρέικι Ρυόχο
  Ημερομηνία: 05/05/2018 12:00
 • Hot stones massage
  Ημερομηνία: 06/03/2018 17:31
 • Επαγγελματική Γραπτή και Τηλεφωνική Επικοινωνία - Θεσσαλονίκη
  Ημερομηνία: 07/03/2018 09:30
 • Ρεικι Α - Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παραδοσιακού Ουσούι Ρέικι Ρυόχο
  Ημερομηνία: 07/04/2018 12:00