Ελληνοαμερικανική Ένωση

Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

Λίγα Λόγια

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, είναι μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1957 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα κέντρα δια βίου μάθησης και επαγγελματικής επιμόρφωσης στην Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε με πληθώρα διεθνών εκπαιδευτικών κέντρων, πανεπιστημίων, ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, όπως: Project Management Institute, Business Management Consultants, Global Association of Risk Professionals, Information Systems Auditor Certification Association, USA (ISACA), CISCO, Red Hat, Apple, International Import-Export Institute, Inc.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει:

 • Σεμινάρια υψηλής εξειδίκευσης: σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού σε τομείς όπως: Χρηματοοικονομικά, Εσωτερικός Έλεγχος, Στρατηγικό Management και Marketing, Έλεγχος και Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 • Σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης: Οι κύριοι τομείς που καλύπτονται από τα σεμινάρια αυτά είναι Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικοινωνία, Πωλήσεις και Marketing
 • Προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης (certificate programs): προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας που διεξάγονται σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς φορείς
 • Επαγγελματικές πιστοποιήσεις (professional certifications): προπαρασκευαστικά μαθήματα για τις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης (PMP, IPMA, CISSP, CISA, CRISC, CISM, Certified Exporter)
 • E-learning: προγράμματα που γίνονται εξ’ ολοκλήρου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Business English: προγράμματα που καλύπτουν τις επικοινωνιακές ανάγκες στελεχών επιχειρήσεων που σχετίζονται με συνεργάτες ή πελάτες του εξωτερικού
 • Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση: προγράμματα για στελέχη επιχειρήσεων που οργανώνονται βάσει αιτημάτων εργοδοτών και καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
 • Συνέδρια

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι από τους λίγους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί με το Πιστοποιητικό EN ISO 9001:9008 για την ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Προγραμματισμένα Σεμινάρια:

Σεμινάρια Εταιρείας:

 • CISM Prep Course
  Ημερομηνία: 08/04/2019 09:00
 • Growth Hacking Academy @ Thessaloniki
  Ημερομηνία: 12/04/2019 09:00
 • Fashion Marketing Course
  Ημερομηνία: 13/03/2019 19:00
 • CISA Prep Course
  Ημερομηνία: 18/03/2019 09:00
 • Διαχείριση Χρόνου για Ποιοτική και Παραγωγική Εργασία
  Ημερομηνία: 22/02/2019 10:00
 • The Art of Project Management
  Ημερομηνία: 25/02/2019 09:00
 • Project Management Professional (PMP)® Preparation Course
  Ημερομηνία: 28/02/2019 09:00

 • Άλλα Σεμινάρια:

 • Advanced Financial Statements Modeling
  Ημερομηνία: 02/03/2019 09:00
 • Ναυτιλιακά: Βασικές Γνώσεις και Εισαγωγή στο Ναυτικό Δίκαιο
  Ημερομηνία: 02/03/2019 10:30
 • Lean Six Sigma Yellow Belt Ioannina
  Ημερομηνία: 04/03/2019 08:00
 • Thai Massage Level 2
  Ημερομηνία: 04/03/2019 10:00
 • Digital Marketing Business Course | Morning Labs
  Ημερομηνία: 04/03/2019 10:00
 • Neuro Marketing
  Ημερομηνία: 04/03/2019 18:00
 • GDPR – Κίνδυνοι, Υποχρεώσεις, Πρόληψη, Εναρμόνιση
  Ημερομηνία: 05/03/2019 14:30
 • Digital Marketing Masterclass | Hotel & E-Commerce Management | Webinar & E-learning
  Ημερομηνία: 05/03/2019 19:00
 • Digital Transformation: Driving Digital Strategy | 3 Ημέρες
  Ημερομηνία: 06/03/2019 18:00
 • Digital Marketing Business Course | Morning Labs
  Ημερομηνία: 12/03/2019 10:00