Ελληνοαμερικανική Ένωση

Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

Λίγα Λόγια

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, είναι μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1957 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα κέντρα δια βίου μάθησης και επαγγελματικής επιμόρφωσης στην Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε με πληθώρα διεθνών εκπαιδευτικών κέντρων, πανεπιστημίων, ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, όπως: Project Management Institute, Business Management Consultants, Global Association of Risk Professionals, Information Systems Auditor Certification Association, USA (ISACA), CISCO, Red Hat, Apple, International Import-Export Institute, Inc.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει:

 • Σεμινάρια υψηλής εξειδίκευσης: σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού σε τομείς όπως: Χρηματοοικονομικά, Εσωτερικός Έλεγχος, Στρατηγικό Management και Marketing, Έλεγχος και Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 • Σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης: Οι κύριοι τομείς που καλύπτονται από τα σεμινάρια αυτά είναι Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικοινωνία, Πωλήσεις και Marketing
 • Προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης (certificate programs): προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας που διεξάγονται σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς φορείς
 • Επαγγελματικές πιστοποιήσεις (professional certifications): προπαρασκευαστικά μαθήματα για τις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης (PMP, IPMA, CISSP, CISA, CRISC, CISM, Certified Exporter)
 • E-learning: προγράμματα που γίνονται εξ’ ολοκλήρου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Business English: προγράμματα που καλύπτουν τις επικοινωνιακές ανάγκες στελεχών επιχειρήσεων που σχετίζονται με συνεργάτες ή πελάτες του εξωτερικού
 • Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση: προγράμματα για στελέχη επιχειρήσεων που οργανώνονται βάσει αιτημάτων εργοδοτών και καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
 • Συνέδρια

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι από τους λίγους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί με το Πιστοποιητικό EN ISO 9001:9008 για την ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Προγραμματισμένα Σεμινάρια:

Σεμινάρια Εταιρείας:

 • Keep up to date with Business English – Intensive
  Ημερομηνία: 01/06/2018 18:00
 • Editing Professional and Business Documents
  Ημερομηνία: 04/06/2018 16:00
 • Η Εμπειρία του Πελάτη ως Μοχλός Ανάπτυξης των Εξαγωγικών Πωλήσεων
  Ημερομηνία: 07/06/2018 16:00
 • Project Management Professional (PMP)® Prep Course
  Ημερομηνία: 09/07/2018 09:00
 • Search Engine Optimization - SEO
  Ημερομηνία: 11/06/2018 19:00
 • Κριτική Σκέψη για Επίλυση Προβλημάτων και Διαχείριση Κρίσεων
  Ημερομηνία: 14/06/2018 10:00
 • Getting the Most out of International Conferences
  Ημερομηνία: 15/06/2018 14:00
 • CISM Prep Course
  Ημερομηνία: 31/05/2018 09:00

 • Άλλα Σεμινάρια:

 • Τα 10 Νομικά Βασικά Στοιχεία που Πρέπει να Γνωρίζει κάθε Επιχειρηματίας
  Ημερομηνία: 02/06/2018 10:30
 • Δωρεάν webinar – all about Lean Six Sigma
  Ημερομηνία: 04/06/2018 09:00
 • Lean Six Sigma Yellow Belt Athens
  Ημερομηνία: 04/06/2018 09:00
 • ΑΛΛΑΓΕΣ νέου Εντύπου Ε3 και Προσαρμογή στα ΕΛΠ - Έντυπα Ε1–Ε2–Ν και Εκπιπτόμενες Δαπάνες (τελευταία επανάληψη)
  Ημερομηνία: 04/06/2018 15:00
 • Microsoft Certified Solutions Associate MCSA Windows Server 2016
  Ημερομηνία: 04/06/2018 17:00
 • ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1
  Ημερομηνία: 04/06/2018 17:30
 • ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) – Φορολογική αντιμετώπιση και Σημεία προσοχής
  Ημερομηνία: 06/06/2018 14:30
 • Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας με τον Δ. Μπουραντά - Αθήνα
  Ημερομηνία: 07/06/2018 09:30
 • Συντήρηση και λειτουργία υποσταθμών Μοιράσου το
  Ημερομηνία: 07/07/2018 11:30
 • Η Αναγκαιότητα ενός Business Plan: Πως να Δημιουργήσετε ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο, ή ένα Σχέδιο Διάσωσης και Ανάκαμψης.
  Ημερομηνία: 09/06/2018 10:30