Ελληνοαμερικανική Ένωση

Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

Λίγα Λόγια

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, είναι μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1957 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα κέντρα δια βίου μάθησης και επαγγελματικής επιμόρφωσης στην Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε με πληθώρα διεθνών εκπαιδευτικών κέντρων, πανεπιστημίων, ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, όπως: Project Management Institute, Business Management Consultants, Global Association of Risk Professionals, Information Systems Auditor Certification Association, USA (ISACA), CISCO, Red Hat, Apple, International Import-Export Institute, Inc.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει:

 • Σεμινάρια υψηλής εξειδίκευσης: σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού σε τομείς όπως: Χρηματοοικονομικά, Εσωτερικός Έλεγχος, Στρατηγικό Management και Marketing, Έλεγχος και Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 • Σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης: Οι κύριοι τομείς που καλύπτονται από τα σεμινάρια αυτά είναι Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικοινωνία, Πωλήσεις και Marketing
 • Προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης (certificate programs): προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας που διεξάγονται σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς φορείς
 • Επαγγελματικές πιστοποιήσεις (professional certifications): προπαρασκευαστικά μαθήματα για τις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης (PMP, IPMA, CISSP, CISA, CRISC, CISM, Certified Exporter)
 • E-learning: προγράμματα που γίνονται εξ’ ολοκλήρου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Business English: προγράμματα που καλύπτουν τις επικοινωνιακές ανάγκες στελεχών επιχειρήσεων που σχετίζονται με συνεργάτες ή πελάτες του εξωτερικού
 • Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση: προγράμματα για στελέχη επιχειρήσεων που οργανώνονται βάσει αιτημάτων εργοδοτών και καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
 • Συνέδρια

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι από τους λίγους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί με το Πιστοποιητικό EN ISO 9001:9008 για την ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Προγραμματισμένα Σεμινάρια:

Σεμινάρια Εταιρείας:

 • English for International Business Communication
  Ημερομηνία: 10/10/2018 18:00
 • Growth Hacking Academy
  Ημερομηνία: 11/09/2018 19:00
 • Growth Hacking Academy @ Thessaloniki
  Ημερομηνία: 22/09/2018 10:00
 • Certificate in Digital Marketing
  Ημερομηνία: 24/09/2018 19:00
 • TOLES Advanced Exam Prep Course
  Ημερομηνία: 25/10/2018 18:00
 • Keep up to date with Business English
  Ημερομηνία: 26/10/2018 18:00

 • Άλλα Σεμινάρια:

 • Lean Six Sigma Yellow Belt Athens
  Ημερομηνία: 01/10/2018 09:00
 • GDPR Comliance - Θεσσαλονίκη
  Ημερομηνία: 01/10/2018 09:30
 • ITIL Foundation 2011 Edition
  Ημερομηνία: 01/10/2018 17:00
 • EXCEL Advanced για στελέχη επιχειρήσεων
  Ημερομηνία: 01/10/2018 17:30
 • DPO Certification - Πρόγραμμα Πιστοποίησης Data Protection Officer - Θεσσαλονίκη
  Ημερομηνία: 02/10/2018 09:30
 • E-Learning Lean Six Sigma Yellow Belt
  Ημερομηνία: 03/09/2018 09:00
 • Executive Series – Υλοποίηση Lean Six Sigma για Διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων – Αθήνα
  Ημερομηνία: 03/11/2018 09:00
 • Σπουδές Master και MBA: Το κλειδί για την Παγκόσμια Αγορά Εργασίας (Αθήνα)
  Ημερομηνία: 04/09/2018 18:00
 • Μάθετε όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για τις Σπουδές ΑΕΙ στη Μ.Βρετανία (Θεσσαλονίκη)
  Ημερομηνία: 04/09/2018 19:00
 • Executive Series – Lean Gemba Kaizen workshop – Athens
  Ημερομηνία: 04/11/2018 10:00