• Εκτίμηση Κινδύνων στους Χώρους Εργασίας

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 13/06/2017 12:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €350
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Η ορθή εκτίμηση και ανάλυση των υφιστάμενων και ενδεχόμενων κινδύνων που αντιμετωπίζει ένα πλοίο συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση όλων των operations, την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών, την ασφάλεια και την ορθή διαχείριση του πληρώματος, και τελικά στην προστασία των συμφερόντων της πλοιοκτήτριας/διαχειρίστριας εταιρείας και του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα προετοιμάζει αποτελεσματικά υποψήφιους εσωτερικούς ή εξωτερικούς επιθεωρητές, καλύπτοντας βήμα-βήμα όλο το πλαίσιο-κορμό της εκτίμησης κινδύνων, ενώ περιλαμβάνει και πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων και χρήσιμων προτύπων.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


  Ενότητα 1: η έννοια της εκτίμησης επικινδυνότητας σε χώρους εργασίας και σε τι ωφελείται ο υπάλληλος και η επιχείρηση

  Ενότητα 2: συνήθη σφάλματα κατά την εκτίμηση κινδύνου – διαχείριση επικίνδυνων ουσιών σε χώρους εργασίας – επιπτώσεις στην υγεία και νομοθεσία στους χώρους εργασίας

  Ενότητα 3: η έννοια του «κινδύνου» (RISK) – ο ρόλος των σωστών και έγκαιρων αποφάσεων για την αποφυγή κινδύνου - ορισμοί που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό της εκτίμησης κινδύνου – safety management της ναυτιλιακής εταιρείας – ορολογία και μεθοδολογία για την εκτίμηση κινδύνου (κορμός του risk assessment)

  Ενότητα 4: αποτελεσματικότητα των αντίμετρων (counter measures) – πίνακας και φόρμουλα αντίμετρων για μείωση επικινδυνότητας – κόστη εφαρμογής

  Ενότητα 5: πρακτικά case studies από το κατάστρωμα, το μηχανοστάσιο και τα operations πλοίων - εργασίες


  ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Nα κάνουν ορθή εκτίμηση κινδύνων σε διαφορετικές καταστάσεις και τύπους πλοίων, διασφαλίζοντας τη φήμη της διαχειρίστριας εταιρείας, την ασφάλεια του πληρώματος, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος
  • Να διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά όλων των τύπων κινδύνου και να προτείνουν κατάλληλα αντίμετρα
  • Να προτείνουν νέους τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας των operations on board βάση της εκτίμησης κινδύνων

   

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


  Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού (Πλοίαρχους και Μηχανικούς), Πτυχιούχους Οικονομίας, Διοίκησης ή Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυπηγούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς και στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών που επιθυμούν να εργαστούν ως εξωτερικοί ή εσωτερικοί Επιθεωρητές στη Ναυτιλία.

   

  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εξειδίκευσης


  Οι σπουδαστές λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εξειδίκευσης κατόπιν αξιολόγησης στο τέλος του προγράμματος (τεστ 10 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής).

   

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλ. 2103680006,  2103680056 και 2103680911 ή να στείλετε email στη διεύθυνση training@hau.gr .

   

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Ελληνοαμερικανική Ένωση Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, είναι μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός. Ιδρύθηκ&epsi... προφίλ διοργανωτή