• Το Κτίσιμο και η Ενίσχυση του Brand - Θεσσαλονίκη

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 28/06/2017 09:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μοναστηρίου 305, Μενεμένη 546 28, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Applied Professional Training
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €400
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15% 

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Τα δυνατά Brands που εξασφαλίζουν μακροχρόνια εταιρική κερδοφόρα ανάπτυξη δεν κτίζονται τυχαία.Είναι αποτέλεσμα συστηματικού και δημιουργικού σχεδιασμού.Ένα προϊόν χωρίς δυνατό Brand είναι ένα απλό commodity, ενώ ένα ισχυρό Brand έχει τεράστια προστιθέμενη αξία.Το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να συστηματοποιήσουν τη μεθοδολογία κτισίματος και ενίσχυσης των Brands. Καταγράφονται όλες οι απαιτούμενες δράσεις κι εξετάζονται για κάθε μία οι διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές για την επιτυχή υλοποίησή τους, καθώς και τα κριτήρια της Επιτυχίας τους.

  Ο Σχεδιασμός Branding εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε κανάλι λαμβάνοντας υπ´όψη την οικονομική ύφεση που διανύει η χώρα. Οι στρατηγικές κατηγορίας των λιανέμπορων και ανταγωνιστών, η εταιρική διαπραγματευτική θέση μέσα στη κατηγορία, καθώς και η ανάπτυξη των private labels διερευνώνται για τις επιπτώσεις τους στο Branding.

  Επίσης, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν μέσω case studies επιτυχημένες διεθνείς Στρατηγικές Branding και best practices, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τους δικούς τους προβληματισμούς και μέσω Workshop να ενισχύσουν το δικό τους project ανάπτυξης του Brand για την εταιρεία τους.

  Σε ποιούς απευθύνεται

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη, αλλά και σε Επιχειρηματίες που έχουν την ευθύνη σχεδιασμού και ανάπτυξης Branding, αλλά και του καθορισμού βήμα προς βήμα των δράσεων που θα οδηγήσουν στην διαμόρφωση του Brand.

  Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες

  Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία:

  • Να συστηματοποιήσουν τη Στρατηγική Branding ώστε να προκύψουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
  • Να προσδιορίσουν συγκεκριμένες περιοχές βελτίωσης της δικής τους στρατηγικής
  • Να σχεδιάσουν βήμα προς βήμα ένα αποδοτικό πλάνο για το κτίσιμο του Brand
  • Να γνωρίσουν το πως να αξιοποιούν τα κανάλια διανομής και τις στρατηγικές τους στην ανάπτυξη των brands που διαχειρίζονται
  • Να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές branding με τις στρατηγικές κατηγορίας και τη διαπραγματευτική δύναμη μέσα στην κατηγορία
  • Να αναπτύξουν τις κατάλληλες Στρατηγικές Τιμολόγησης
  • Να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις στο Brand των private label

  Περιεχόμενο Σεμιναρίου

  Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

  1. Η έννοια και η αξία του Branding
  2. Marketing - Advertising - Branding
  3. Συνήθη λάθη στο Brand Building και πώς αντιμετωπίζονται
  4. Περιουσία και ανταγωνιστική τοποθέτηση Brand (Brand Equity & Positioning)
  5. Γνώση, αναγνωρισιμότητα και εικόνα brand (knowledge, awareness and brand image)
  6. Τα 14 κρίσιμα σημεία στο κτίσιμο του Brand
  7. Εργαλεία παρακολούθησης του Brand Building Project

  B. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ BRAND

  1. Αγορά - στόχος και ανάλυση ανταγωνιστικής τοποθέτησης
  2. Οδηγός ανταγωνιστικής τοποθέτησης του προϊόντος
  3. Στρατηγική πιστότητας και Brand Value Chain
  4. Μέτρηση απόδοσης του Brand - Δείκτες

  Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ BRAND

  1. Ανάπτυξη μέσω direct, ιδιόκτητων σημείων πώλησης ή/και franchising
  2. Στρατηγικές Αλυσίδων λιανικής, Εμπορίου και σημείων μικρής λιανικής
  3. Στρατηγικές private label
  4. Στρατηγικές Κατηγορίας ανά κανάλι (Category Management)

  Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MARKETING ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ BRAND

  1. Ευθυγράμμιση στρατηγικών brands με στρατηγικές καναλιών
  2. Στρατηγικές για στοιχεία brand (elements) (Επωνυμία, Χρώμα, Logo, Σχήμα, Μήνυμα)
  3. Στρατηγικές ποιότητας και στρατηγικές τιμολόγησης
  4. Στρατηγικές Επικοινωνίας και Προώθησης
  5. Πρόγραμμα Marketing για κτίσιμο και διατήρηση αξίας brand (brand equity)
  6. Παραδείγματα επιτυχημένων και αποτυχημένων Στρατηγικών Brand
  7. Υπόδειγμα Project: "Το κτίσιμο και η ενίσχυση του Brand Εταιρείας XYZ"

  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

  Σιγανός Νικόλαος, Σύμβουλος Στρατηγικής, Πωλήσεων & Marketing. Έχει σπουδάσει οικονομικά και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-MSc in Management. Διαθέτει 25ετή εμπειρία σαν Σύμβουλος, Εκπαιδευτής και Coach μεγάλων ελληνικών και διεθνών εταιρειών όπως π.χ. Ε. Ι. Παπαδόπουλος, PepsiCo, Hasbro, Rolco, AB Βασιλόπουλος, Γερμανός & Ελινόιλ, στο Κτίσιμο και την Ενίσχυση του Brand Εταιρειών και Προϊόντων.

  Περιλαμβάνονται

  •  Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
  •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

   

  Κόστος Συμμετοχής: 400 ευρώ Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15% 

  Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

  Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,24%.
  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

   

  Δήλωση Συμμετοχής

   

  Πληροφορίες

  Τηλέφωνο: 210 81 43 341

  Email: apt@aptraining.gr

  Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου: Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη

  Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ευγενία Μιχαλοπούλου

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μοναστηρίου 305, Μενεμένη 546 28, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Applied Professional Training Η Applied Professional Training συμπεριλαμβάνει, ανάμεσα στους συνεργάτες της, έμπειρους και εξειδικευμένους Συμβούλο&upsilo... προφίλ διοργανωτή