• Οικονομικά για μη Οικονομικούς

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 07/06/2017 09:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Παρθενώνος 19, Αθήνα 117 42, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Applied Professional Training
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €400
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15% 

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Η κατανόηση των βασικών Οικονομικών εννοιών είναι απαραίτητη και από μη Οικονομικά στελέχη. Οι αποφάσεις τους, σε όποιο επίπεδο και αν λαμβάνονται, τελικά επηρεάζουν την αποδοτικότητα, την κερδοφορία και τις Οικονομικές καταστάσεις της Επιχείρησης. Είναι απαραίτητο λοιπόν, να υπάρχει η βασική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προκύπτουν αυτές οι επιδράσεις, καθώς και τα σημεία στα οποία αυτές αντανακλώνται τελικά στις Οικονομικές καταστάσεις.

  Τα στελέχη που δεν κατανοούν βασικές έννοιες, δεν μπορούν να αντιληφθούν τις αποφάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Επιχείρησης. Πολύ συχνά έχει παρατηρηθεί ότι οι ατεκμηρίωτες Οικονομικά Προτάσεις των στελεχών αυτών, έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν τελικά στο περιθώριο.

  Στο σεμινάριο αυτό, οι συμμετέχοντες, θα εξοικειωθούν με απλό και κατανοητό τρόπο, μέσα από ασκήσεις (case studies), παραδείγματα και εργαλεία, στα Βασικά Οικονομικά, ώστε να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις στον τομέα που δραστηριοποιούνται (Πωλήσεις, Marketing, Αγορές, Παραγωγή, Συντήρηση, Project Managers, IT, HRM) και να αξιοποιούν κατάλληλα, μεταξύ άλλων, την κατάσταση Ανταγωνιστών και Προμηθευτών. Σχετικό παράδειγμα μπορείτε να βρείτε εδώ

  ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

  H ιδιαίτερα σημαντική προστιθέμενη αξία του Σεμιναρίου, που τo διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, έγκειται στο γεγονός ότι για όλες τις ενότητες παρέχονται Εργαλεία, μέσω των οποίων διευκολύνεται η άμεση εφαρμογή τους στην πράξη, στο περιβάλλον της Εργασίας των συμμετεχόντων.

  Οπλισμένοι με τις γνώσεις και τα Εργαλεία αυτά, oι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  • Κατανοούν πληρέστερα τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, των ανταγωνιστών και των προμηθευτών της
  • Αξιολογούν τις οικονομικές καταστάσεις, την εικόνα και τις πληροφορίες που αυτές επικοινωνούν στους πελάτες, στους προμηθευτές και στις τράπεζες ή στους πιστωτές γενικότερα της επιχείρησης
  • Διαμορφώνουν σωστότερες αποφάσεις, σε καθημερινή βάση, αξιολογώντας τις επιπτώσεις τους
  • Αντιλαμβάνονται τι επιδρά στην αξία της Επιχείρησης, ώστε οι αποφάσεις τους είναι εναρμονισμένες με τους Επιχειρηματικούς στόχους
  • Τεκμηριώνουν με πληρέστερο τρόπο τις όποιες προτάσεις τους προς τη Διοίκηση της Επιχείρησης
  • Αντιλαμβάνονται τις οικονομικές επιπτώσεις των προτάσεων και των αποφάσεων τους
  • Εντοπίζουν έγκαιρα τους κινδύνους της Εταιρείας τους και να λαμβάνουν αποτρεπτικά μέσα
  • Αναγνωρίζουν την Οικονομική Αξιοπιστία των Προμηθευτών καθώς και θέματα Πιστωτικής Πολιτικής των Ανταγωνιστών αξιολογώντας την Ρευστότητα τους
  • Εξοικειώνονται με τους τρόπους σωστής διαχείρισης του Κεφαλαίου Κίνησης και να συμβάλλουν στην ορθολογικοποίηση του με καλύτερη αξιοποίηση των πόρων
  • Εκτιμούν τις πιθανές κινήσεις του ανταγωνισμού με βάση τη ρευστότητα που αποτυπώνεται στους ισολογισμούς τους
  • Αξιολογούν την αποδοτικότητα μιας Επένδυσης
  • Κατανοούν τη σημαντικότητα του Προϋπολογισμού και των Ταμειακών Ροών
  • Διαβάζουν έναν Ισολογισμό καθώς και τις πιθανές αλλοιώσεις σκοπιμότητας
  • Αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο οι Τράπεζες αξιολογούν την Επιχείρηση τους
  • Έχουν στην Διάθεσή τους, δωρεάν On Line υποστήριξη για 2 χρόνια, σε θέματα αξιολόγησης Οικονομικών καταστάσεων και λήψης Επενδυτικών ή άλλων, Οικονομικής Φύσεως, Αποφάσεων

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες και σε Μεσαία και Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων και στοχεύει στην εξοικείωση με βασικές οικονομικές έννοιες, στον βαθμό που απαιτείται, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα με τα στελέχη της Οικονομικής Δ/νσης και των Τραπεζών και να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις.

  Αλλά και Οικονομικά στελέχη μπορούν να επωφεληθούν, αφού μέσα από το σεμινάριο θα μπορέσουν να μεταφέρουν και στα υπόλοιπα στελέχη της Επιχείρησης, με ένα συγκροτημένο τρόπο, τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις Οικονομικών μέσω Ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, καθώς θα τους δοθεί ολόκληρη η παρουσίαση και το υπόλοιπο υλικό του Σεμιναρίου.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Δομή, περιεχόμενο και αξιολόγηση των στοιχείων του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και των Ταμειακών Ροών (Cash Flow)
  • Ανάλυση εννοιών: Contribution Margin, Markup, EBITDA
  • Ποιό είναι το Κεφάλαιο κίνησης και πώς υπολογίζεται
  • Πως μπορούμε να μειώσουμε τις ανάγκες σε Κεφάλαιο Κίνησης
  • Μέτρηση και Αξιολόγηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της μόχλευσης της Επιχείρησης
  • Νομικές μορφές εταιρειών και πώς αυτές φορολογούνται. Πώς επιλέγουμε την κατάλληλη μορφή
  • Αξιολόγηση Επενδύσεων (NPV, IRR, Payback, ARR)
  • Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου
  • Μέθοδοι υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης
  • Πηγές χρηματοδότησης
  • Ευαίσθητα σημεία στη Λειτουργία της επιχείρησης για πιθανές ατασθαλίες
  • Πώς εντοπίζονται οι κίνδυνοι μιας επιχείρησης

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  Βασίλης Μπακάλης, Στέλεχος θέσεων Υψηλής Ευθύνης, με εμπειρία στη Διοίκηση και στα Χρηματοοικονομικά, συνεργαζόμενος με μεγάλες Διεθνείς κι Εγχώριες Εταιρείες. Διαχειρίστηκε πληθώρα χρηματοοικονομικών έργων (Αξιολογήσεις Επενδύσεων, Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων κ.λπ.) σε μία ευρεία γκάμα Οικονομικών κλάδων. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή Διδακτική εμπειρία σε θέματα πλήρους πεδίου αρμοδιοτήτων Οικονομικής Διεύθυνσης και Εσωτερικού Ελέγχου μιας Επιχείρησης.

   

  Περιλαμβάνονται

  •  Εγχειρίδιο «Οικονομικά για μη Οικονομικούς»
  •  Η Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  •  Εργαλείο για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού & παρακολούθηση των αποκλίσεων
  •  Εργαλεία Ταμειακού Προγραμματισμού, Υπολ. Αξίας Επιχείρησης, Πρόβλεψης Ισολογισμού, Υπολ. Δεικτών, Flexible Budget
  •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
  •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
  •  Υποστήριξη για 2 έτη

   

  Κόστος Συμμετοχής: 400 ευρώ. Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15% 

  Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

  Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,24%.
  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

   

  Δήλωση Συμμετοχής

   

  Πληροφορίες

  Τηλέφωνο: 210 62 15 220

  Email: apt@aptraining.gr

  Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου: Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, Παρθενώνος 19, Αθήνα

  Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μιχαλοπούλου Ευγενία

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Παρθενώνος 19, Αθήνα 117 42, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Applied Professional Training Η Applied Professional Training συμπεριλαμβάνει, ανάμεσα στους συνεργάτες της, έμπειρους και εξειδικευμένους Συμβούλο&upsilo... προφίλ διοργανωτή