• Excel για Επιχειρησιακές Λειτουργίες Υψηλής Ποιότητας - Θεσσαλονίκη

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 13/06/2017 09:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μοναστηρίου 305, Μενεμένη 546 28, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Applied Professional Training
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €400
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Excel για Επιχειρησιακές Λειτουργίες Υψηλής Ποιότητας

  Με ολοκληρωμένα Εργαλεία, Πρόσθετο Διαδραστικό e - Learning & Υποστήριξη Εφαρμογής

  Το Excel είναι από τις πιο χρήσιμες εφαρμογές στην σύγχρονη Επιχείρηση. Πόσοι όμως γνωρίζουμε τις πραγματικές του δυνατότητες και το χρησιμοποιούμε σαν ένα Επιχειρηματικό Εργαλείο αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του;

  Το Excel είναι από τις πιο χρήσιμες εφαρμογές στην σύγχρονη Επιχείρηση. Πόσοι όμως γνωρίζουμε τις πραγματικές του δυνατότητες και το χρησιμοποιούμε σαν ένα Επιχειρηματικό Εργαλείο αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του;

  Το σεμινάριο αυτό ξεκινά από τις βασικές φόρμουλες, προχωρά στην Ανάλυση Δεδομένων και καταλήγει σε έτοιμες εφαρμογές όπως η Σύνταξη του Προϋπολογισμού, η Σύνταξη των Ταμειακών Ροών, η Διαχείριση των Αποθεμάτων, ο Στατιστικός Έλεγχος, ο Σχεδιασμός και η Παρακολούθηση Έργων, ο Προγραμματισμός και η Παρακολούθηση της Παραγωγικότητας στην Παραγωγή κλπ. Οι εφαρμογές αυτές θα δοθούν δωρεάν στους συμμετέχοντες και παράλληλα θα παρουσιασθεί ο τρόπος που χτίζονται προκειμένου να είναι σε θέση να τα τροποποιήσουν και να τα προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες.

  Επίσης, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε ένα ειδικά σχεδιασμένο, διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα e - Learning για το MS-Excel που θα μπορούν να χρησιμοποιούν βοηθητικά μετά το σεμινάριο. Το πρόγραμμα αυτό έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια από περισσότερους από 700.000 χρήστες για την βελτίωση των δεξιοτήτων τους και την επιτυχή προετοιμασία τους για σχετικές Εξετάσεις Πιστοποίησης. Δείτε περισσότερα για το λογισμικό εδώ

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων και Επαγγελματίες που γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του Excel και ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και την εφαρμογή του σε καθημερινές αλλά και σύνθετες εργασίες και υπολογισμούς.

  ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

  Με το σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  • Αναπτύξουν μέσα από παραδείγματα τις ικανότητές τους στις συναρτήσεις για σύνθετους υπολογισμούς
  • Εξοικειωθούν με τις σύνθετες και τις προχωρημένες μορφοποιήσεις
  • Πραγματοποιούν αναλύσεις, παράγοντας γρήγορα και με ευκολία χρήσιμα και ακριβή αποτελέσματα
  • Οργανώνουν και να ταξινομούν τα δεδομένα, καθώς και να τα παρουσιάζουν με σαφήνεια δημιουργώντας γραφικές αναπαραστάσεις και Dashboards
  • Χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία για έλεγχο, ανάλυση των υπολογισμών και τις λύσεις εξισώσεων
  • Διαμορφώνουν Εργαλεία για τον υπολογισμό των Οικονομικών Δεικτών απόδοσης της Επιχείρησης
  • Σχεδιάζουν και να λειτουργούν Εξειδικευμένες Εφαρμογές όπως Pareto Chart και Στατιστικός Έλεγχος

  Παρέχονται, επίσης, βασικά εργαλεία σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν προκύψει από πραγματικές ανάγκες και λύνουν καθημερινά προβλήματα επιχειρήσεων με τρόπο απλό και αποτελεσματικό, με τη χρήση του Excel. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να παραμετροποιηθούν ελεύθερα ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις κάθε Επιχείρησης.

  Επιπλέον, στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα, χωρίς επιπλέον κόστος, υποστήριξης για ένα έτος μέσω teleconference, που περιλαμβάνει απαντήσεις σε ερωτήματα, επίλυση προβλημάτων και τροποποιήσεις σε εφαρμογές excel (είτε των έτοιμων που θα τους δοθούν, είτε άλλων), ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  Α. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • Βασικές φόρμουλες και τύποι
  • Μαθηματικές: ROUND, SUM, SUMIF
  • Στατιστικές: AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTIF, MAX , MIN
  • Αναζήτησης & Αναφοράς: VLOOKUP, HLOOKUP
  • Κειμένου: LOWER, UPPER, CONCATENATE, PROPER
  • Λογικές: AND, IF, NOT, OR,
  • Πληροφορίες: ISBLANK, ISERROR
  • Ημερομηνίας: DATE, NOW, YEAR, MONTH, DAY
  • Προστασία φύλων και κελιών
  • Επικύρωση δεδομένων - drop down lists
  • Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων
  • Εύρεση προηγούμενων και εξαρτημένων

  Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • Ταξινόμηση και φίλτρα
  • Μορφοποίηση υπό όρους
  • Συγκεντρωτικοί Πίνακες (PivotTables)
  • Δημιουργία και Επεξεργασία Γραφημάτων & Dashboards
  • Solver, επίλυση υπολογισμών και εξισώσεων

  Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ EXCEL

  Δίδονται χωρίς επιπλέον κόστος στους συμμετέχοντες:

  • Διαχείριση έργων
  • Σύστημα επιλογής έργων
  • ABC ανάλυση
  • Παρακολούθηση πωλήσεων
  • Αξιολόγηση Προμηθευτών
  • Budget και Cash flow
  • Διαχείριση αποθεμάτων
  • Γραμμικός Προγραμματισμός

  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

  Παναγιώτης Σταθόπουλος, υπεύθυνος για την υποστήριξη της Μηχανογραφικής Υποδομής και την οργάνωση σε θέματα IT. Παράλληλα αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων και ηλεκτρονικών Εργαλείων στα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία λύνοντας προβλήματα κάθε φύσης και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα κάθε Επιχείρησης. Έχει μεγάλη Εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή σε MS Excel και MS Access και στην αξιοποίηση τους στην καθημερινή λειτουργία της Επιχείρησης.

  Περιλαμβάνονται

  •  Η Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  •  Διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα e - Learning για το MS-Excel
  •  Τα Εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
  •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
  •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
  •  Υποστήριξη Εφαρμογής για ένα έτος

   

  Κόστος Συμμετοχής: 400 ευρώ. Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15% 

  Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

  Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,24%.
  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

   

  Δήλωση Συμμετοχής

   

  Πληροφορίες

  Τηλέφωνο: 210 81 43 341

  Email: apt@aptraining.gr

  Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου: Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη

  Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μιχαλοπούλου Ευγενία

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μοναστηρίου 305, Μενεμένη 546 28, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Applied Professional Training Η Applied Professional Training συμπεριλαμβάνει, ανάμεσα στους συνεργάτες της, έμπειρους και εξειδικευμένους Συμβούλο&upsilo... προφίλ διοργανωτή